Kuopion Energian matka Azure-pilveen – CIO Jami Miettinen kertoo rohkean pilviratkaisun taustoista

pilvipalvelut Microsoft energia

rekrytointikuvia-2021-web-188

Kuopion Energia otti taloushallinnon käyttöön Azure-pilvestä, ja liiketoimintastrategia ohjaa myös tulevia teknologiaratkaisuja kohti pilveä. Kuopion Energian CIO Jami Miettinen kertoo blogissa kokemuksistaan matkan varrelta.

kuopion-energia-azure.jpg

Energiatoimiala on murroksessa, jossa digitalisaatio on keskeisessä roolissa sekä toiminnan tehostamisessa, että kokonaan uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä. Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä tarvitaan näkemyksellistä liiketoimintastrategiaa ja rohkeutta kulkea polkuja, joita toimialalla ei ole aiemmin kuljettu.

Kuopion Energia teki rohkean päätöksen ottaa uusi taloushallinto käyttöön pilvipohjaisena Azure-ratkaisuna. Taustalla on strategia, joka linjasi, että teknologiset ratkaisut aletaan hankkia yhä johdonmukaisemmin pilvestä. Lue Kuopion energian taloushallinnon pilviratkaisusta lisää täällä.

Kuopion Energian pilviratkaisu kertoo tahtotilasta mennä eteenpäin ja hyötyä käynnissä olevasta murroksesta kehittämällä aktiivisesti omaa toimintaa tehokkaampaan ja automatisoidumpaan suuntaan. Pyysin Kuopion Energian CIO Jami Miettistä kertomaan yrityksen matkasta ja havainnoista, joita matkan aikana teimme yhdessä ja erikseen.

Jami Miettinen, minkälaisia tunteita ja ajatuksia jouduitte käymään johtoryhmässä läpi Azure-matkan kynnyksellä?

Olemme keskellä muutoksen silmää. Energiatoimialalla toimivat yritykset eivät ole poikkeus laajemmassa teknologisessa turbulenssissa, jota ajoittain digitalisaatioksikin kutsutaan. Toisaalta energiatoimialalla on keskimääräistä suurempi vastuu kannettavanaan: energia, sen kaikissa eri muodoissa, on yhteiskunnan kannalta yksi tärkeimmistä hyödykkeistä, ja siksi normaalin liiketoimintajatkuvuuden lisäksi meidän on kannettava huolta omalta osaltamme myös yhteiskunnan toiminnasta.

Tästä näkökulmasta on pystyttävä tekemään harkittuja ja kestäviä valintoja, mutta kuitenkin uudistumaan ja kehittymään ketterästi. Suuren murroksen keskeinen olemus onkin se, että vanhojen toimintatapojen kehittämisessä tehdään hyppy ja avataan kokonaan uusia uria.

Mitä sellaista olette matkallanne oppineet, mitä voisit antaa ohjeeksi muille matkaan aikovia tai sitä aloittaville?

Uusiin teknologioihin tarttumisessa on ainakin yksi asia, jota tulee välttää. Se on ajelehtiminen ja ajautumien tilanteisiin hallitsemattomasti. Voimakkaissa muutoskausissa ajautuminen joskus vaikeisiinkin karikkoihin voi tapahtua itsestä riippumatta kovin nopeasti ja huomaamatta.

Yksittäinen yritys voi harvoin toimia menestyksekkäällä tavalla, jos strategiana on pysytellä vanhojen ratkaisujen viimeisenä linnakkeena, kun maailma ympärillä muuttuu. On valittava evoluutio tai revoluutio. Hyvä lähtökohta on etsiä itselle digitalisaatioon sopiva tarttumapinta, joka siis koostuu luotetusta kumppanista ja sopivasta osakokonaisuudesta, joka on tarpeeksi mielenkiintoinen ja merkityksellinen kaikille osapuolille.

Onko Azure-matka hintansa väärtti?

Yksiselitteisesti on. Asioilla on toki aina hyvät ja huonot puolet, eikä Azure-matka ole aina yhtä juhlaa. Kokemuksia kerätään yhä, koska käyttöönotosta on kuitenkin kulunut niin vähän aikaa.

En missään nimessä yritäkään väittää, että olisimme jollain tavalla Azure-pioneereja, joka raivaavat tietä sinne missä sitä ei ennen ole ollut. Enemmänkin edustamme sitä näkökulmaa, että pilvipalvelut ovat saavuttaneet maturiteetin siten, että kysymys Azure-matkan osalta ei ole enää ”uskallammeko lähteä?” vaan ”uskallammeko olla lähtemättä?”.

Miten Azuren käyttöönotto sujui ja mitä sen valinnalla tavoiteltiin?

Elämässä harvoin löytyy hopealuoteja, jotka kattavat ratkaisut kaikkiin tilanteisiin. Azurekaan ei se hopealuoti ole. Myös Azure-käyttöönotossa pitää huomioida samoja alustoihin ja teknologioihin liittyviä universaaleja asioita, kuten käytettävyyden varmistus tai tietoturvalliset toimintatavat, joko oman organisaation työnä tai kumppaneiden avustuksella.

Hyödyt, joita Digian kanssa yhdessä valituilla palvelurajapinnoilla ja toimintamalleilla tavoitellaan, liittyvät vahvasti sellaisiin seikkoihin kuin selkeät palvelurajapinnat eri toimittajien välillä. Toisin sanoen tavoittelemme suurempaa ja keskitetympää kokonaisvastuuta palvelujen tuottamisesta ja sitä kautta laadukkaampia tietojärjestelmiä.

Tämän lisäksi alustavalinnoilla, eli Azuren käytöllä, haetaan joustavampaa ja kustannustehokkaampaa kapasiteetin hyödyntämistä. Yritämme optimoida käytettävän kapasiteetin paremmin tarpeisiimme sopiviksi. Kaiken kaikkiaan Azure on meille väylä kohti kokonaispalveluja, jota voisi pitää oikean suuntaisena kehityspolkuna SaaS-aikakauden tielle.

Kenelle suosittelet Azuren valintaa?

Suosittelen jokaista hankkimaan omat kokemukset, joiden pohjalta voi vetää johtopäätökset siitä, mitkä teknologiset ratkaisut omiin tavoitteisiin parhaiten soveltuu. Matkakumppaneiksi kannattaa valita sellaiset tahot, joilla on kokemusta Azure-kulttuurista ja kommunikointi uuden maailman termistön kanssa on sujuvaa. Kuten kaikkien matkojen osalta, hyvä etukäteisvalmistautuminen on tärkeä osa onnistunutta kokonaisuutta. Laukut kannattaa pakata jo, lähtö voi tulla nopeallakin aikataululla.

New Call-to-action

pilvipalvelut   Microsoft   energia

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi