Liiketoimintalähtöisen SIAM-mallin rakennuspalikat

SIAM

rekrytointikuvia-2021-web-188

SIAM-toiminta perustuu hallintomalliin, selkeihin prosesseihin ja rooleihin, osaaviin asiantuntijoihin ja työkaluihin. Usein SIAM-toiminnassa kuitenkin hallintopuoli painottuu, jolloin jotain olennaista jää puuttumaan. Liiketoimintalähtöinen SIAM-malli huomioi nimensä mukaisesti liiketoiminnan tarpeet ja tuo SIAM-toiminnan ytimeen asiakkaan asettamat tavoitteet.

siam-palvelu

Yritysten digitalisoidessa toimintaansa käy helposti niin, että IT-palveluiden ja -toimittajien määrä kasvaa. Toimittajaverkoston paisuminen näkyy usein arjessa kirjavina käytäntöinä ja jopa vastuiden hämärtymisenä.

Tämän kaaoksen hallitsemiseksi ja sen varmistamiseksi, että IT-järjestelmät edelleen palvelevat liiketoimintatarpeita, on IT-ekosysteemin pyörittämiseen kehitetty SIAM-palvelu, eli palveluintegraatio, jossa IT-ekosysteemin johtaminen ja hallinta voidaan ulkoistaa tarvittavilta osin (yleensä asiakkaan taktisen tason toiminnot) yhden, kokonaisvastuullisen kumppanin hartioille.

SIAM-palvelun avulla muun muassa reagointi asiakkaiden tarpeisiin, IT-palvelupyyntöihin ja toimintaympäristön muutoksiin nopeutuvat, ja liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit pienenevät haastavassa monitoimittajaympäristössä. Kumppanin huolehtiessa IT-palveluiden operatiivisesta johtamisesta ja koordinoinnista, asiakkaalle jää aikaa keskittyä liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavaan työhön.

SIAM-toiminta perustuu hallintomalliin, selkeihin prosesseihin ja rooleihin, osaaviin asiantuntijoihin ja työkaluihin. Asiakkaan IT-palveluiden johtamisen kokonaisuuteen kykeytyvä hallintomalli on tärkeä osa SIAM-toimintaa, mutta usein hallintopuoli saattaa painottua liikaa, jolloin jotain olennaista jää puuttumaan. Liiketoimintalähtöinen SIAM-malli huomioi lisäksi nimensä mukaisesti liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet.

Näin liiketoimintalähtöinen SIAM-malli rakentuu:

Yhteistyö lähtee liiketoimintaymmärryksestä

Ryhdikäs hallinto, selkeät prosessit ja työkalut ovat SIAM-palvelun ytimessä. Yksi ja sama sapluuna ei välttämättä tuo hyötyä kaikille, jolloin toimintamallit on sovitettava joustavasti asiakkaan maailmaan. Tämä vaatii SIAM-kumppanilta tuntemusta yrityksen ydinprosesseista, jotta SIAM-palvelun hyödyt varmasti konkretisoituvat.

Kommunikoinnin on toimittava usealla eri tasolla

Asiakkaan liiketoimintatuntemuksen lisäksi luonnollisesti myös yhteistyön ja kommunikoinnin on pelattava niin operatiivisella, taktisella kuin strategisellakin tasolla. Tehokkaampi vuorovaikutus helpottaa yhteistyötä ja innovointia niin IT-ekosysteemissä kuin asiakkaan ja SIAM-toimijan välillä.

Valmius jatkuvaan kehitykseen

Jotta IT-palvelut tukevat liiketoiminnan jatkuvaa kehitystä, on myös prosessien ja SIAM-toimintamallin kehityttävä jatkuvasti. Tässä apuna ovat analytiikka ja kokonaisarkkitehtuuripalvelut. Data kertoo kehityskohteet ja kokonaisarkkitehti varmistaa, että kehityksen suunta pysyy oikeana.

Vaiheistus varmistaa hyötyjen realisoitumisen

SIAM-toimintamalli on kokonaisuudessaan erittäin laaja. Siksi liikkeelle kannattaa lähteä vaiheittain ja aloittaa niillä osioilla, joista on saatavilla nopeimmin hyötyä. Vaiheistuksella varmistetaan toimintamallin käyttöönoton onnistuminen sekä jalkautuminen arkeen Myös toimintamallin kehityksen suunta on helpompi pitää oikeana, kun jokaisen vaiheen jälkeen tarkastellaan tuloksia ja suunnataan toimintaa niiden mukaisesti.

Huippuunsa viritetty kokonaisuus luo valmiudet digimatkalle

Digitaalinen transformaatio vaatii usein yritykseltä kattavaa kehitystyötä muun muassa alustojen, integraatioiden ja muiden teknologisten kyvykkyyksien sekä IT-palvelujen johtamisen ja hallinnan näkökulmasta. Siksi myös IT-kumppanilta on hyvä löytyä kyvykkyyttä tarjota SIAM-palvelun lisäksi kattava katalogi muita palveluita.

Tutustu Digian SIAM-palveluun >>


SIAM

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa