Digiarjessa-blogi

Microsoft Dynamics 365 Technical Conference 1/2: Uusia tuulia ajattelutavoissa ja tuoterintamalla

Digian Nikolaos Mäenpää ja Sami Kinnunen matkasivat Seattleen 12.-15.3. järjestettyyn Microsoft Dynamics 365 Technical Conference -tapahtumaan. Kaksiosainen blogimme kertoo tärkeimmät kuulumiset ja tärpit tapahtumasta. Ensimmäisen osa paneutuu Microsoftin tuoteuutuuksiin ja muuttuneeseen ajattelutapaan.

techconference.png

Toiminnanohjausta pilvessä, hybridinä tai omassa konesalissa. Helposti käyttöönotettavia integraatioita pilvipalveluna. Mahdollisuus tavata Dynamics-tuotekehitystiimiä, antaa palautetta ja saada vinkkejä ja tulevaisuudennäkymiä.

Tätä kaikkea ja paljon muuta oli tarjolla Microsoft Dynamics 365 Technical Conferencessa Seattlessa. Tämä vuosittain järjestettävä tapahtuma tunnettiin aiemmin Dynamics AX Technical Conferencen nimellä, mutta tuotteen nimen vaihduttua on tapahtumankin nimi luonnollisesti päivitetty. Sinänsä Technical Conference -nimi on hieman harhaanjohtava, sillä tapahtuma tarjosi paljon myös sovelluspuolen tietoa Dynamics 365:n ominaisuuksien tiimoilta.

Kolmipäiväinen tapahtuma kokosi yhteen tuhatkunta osallistujaa Microsoftin kumppani- ja asiakaskunnasta ja Microsoftin omasta organisaatiosta. Sisältö keskittyi Dynamics 365 for Operationsin (entinen Dynamics AX) ympärille, ja yhteisen Dynamics 365 -nimen alle siirtymisestä huolimatta CRM-puolen asioille on edelleen oma erillinen tapahtumansa.

Dynamics 365 for Operations -yksikön vetäjät avasivat tapahtumapäivät suuria linjoja käsittelevillä keynote-puheenvuoroillaan. Tapahtuman varsinainen sydän olivat kuitenkin kymmenet luennot, joiden aikana tuotetiimin jäsenet tarjosivat syväluotaavia näkemyksiä eri osa-alueilla. Luentojen parasta antia oli päästä esittämään kysymyksiä suoraan henkilöille, jotka vastaavat Dynamics 365:n kehityksestä, ja kuulla muiden Microsoftin kumppanien ja asiakkaiden kysymyksiä ja ajatuksia tosielämän tilanteista.

Tässä kirjoituksessa käsittelemme Microsoftin esittelemiä pilvi-integraatiotyökaluja, sekä Dynamics 365 for Operationsin räätälöintiä uudella laajennoksiin perustuvalla mallilla. Lisäksi esittelemme nykyisen täysin pilvipohjaisen version rinnalle tulevat D365O-alustavaihtoehdot. Blogin toisessa osassa kerrotaan, miten päivitetään vanha Dynamics AX uuteen Dynamics 365 for Operations -versioon.

Common Data Service yhdistelee ekosysteemin järjestelmien tietoja

Common Data Service (CDS) on pilvipalvelu, jonka avulla voidaan kerätä ja käsitellä erityisesti Microsoft-ekosysteemin eri järjestelmien tietoja yhteisen tietomallin (Common Data Model eli CDM) päällä. Common Data Model on käytännössä tietokanta, jonka kanssa useiden Microsoft-järjestelmien tietomallit ovat suoraan yhteensopivia. CDM:ssä olevia valmiita dataentiteettejä voidaan laajentaa, ja toki myös aivan uusien entiteettien luonti on mahdollista. Näiden tietomallien päälle voidaan sitten rakentaa helposti raportointia ja sovelluksia.

Raportointi CDM:stä onnistuu helposti pilvipohjaisella Power BI -työkalulla, jota myös Dynamics 365 for Operations hyödyntää. Sovelluksia puolestaan tehdään Microsoft Power Appsilla, jolla voidaan rakentaa web- ja mobiilisovelluksia jopa ilman koodausta.

Tietojen keräämisen lisäksi CDS:ä voidaan käyttää välittämään tietoja järjestelmien välillä. Tietojen siirto hoidetaan Microsoft Flow -tekniikalla OData-rajapintojen kautta.

Azure Logic Apps tarjoaa integraatioalustan pilvestä

Common Data Servicea raskaamman sarjan integraatiotarpeisiin Microsoftin uusi ratkaisu on Azure Logic Apps. Tämä uusi pilvipohjainen integraatioalusta (IPaaS, Integration Platform as a Service) toimii CDS:n tavoin pitkälti konfiguroimalla, mutta monimutkaisempia tarpeita varten myös ohjelmoiminen on mahdollista.

Logic Appsissa on valmiita adaptereita mm. Dynamics 365:een ja muihin pilvipalveluihin, mutta myös on premise -sovelluksiin. Logic Appsilla voidaan myös tuoda Common Data Serviceen tietoja sellaisista järjestelmistä, joiden kanssa CDS ja Flow eivät osaa suoraan keskustella. Täysiverisenä pilvipalveluna Logic Apps huolehtii automaattisesti mm. skaalauksesta, vikasietoisuudesta ja hälytyksistä.

d365konferenssi.jpg

Uusi lähestymistapa räätälöintiin

Dynamics AX-järjestelmä on perinteisesti ollut hyvin helposti räätälöitävissä. Tämä on toisaalta mahdollistanut järjestelmän muokkaamisen hyvinkin erilaisiin liiketoimintatarpeisiin, mutta toisaalta aiheuttanut merkittäviä ylläpitokustannuksia ja hankaloittanut järjestelmän päivittämistä uudempaan versioon. Asiakkaat jäävätkin usein puhki räätälöidyn järjestelmänsä kanssa jumiin vanhaan versioon, vaikka toiveena olisi pystyä ottamaan käyttöön uusia versioita ja ominaisuuksia tuotteen kehittyessä. Uusi Dynamics 365 for Operations -versio on tuonut mukanaan työkaluja, joilla voidaan perinteisten, järjestelmän peruslogiikkaa ylikirjoittavien räätälien (overlayering) sijasta tehdä järjestelmään laajennoksia (extensions) koskematta standardisovellukseen laisinkaan.

Microsoft on jo alkanut lukita Dynamics 365 for Operationsin alemman tason osia vanhan malliselta räätälöinniltä, ja roadmapilla on koko sovelluksen lukitseminen vuoden 2018 aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa kaikilla Operations-asiakkailla tulee olemaan käytössä sama vakiosovellus, omilla laajennoksilla täydennettynä. Kun vakiosovelluksen päällä ei ole räätälöintejä, järjestelmän päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen onnistuu helposti. Microsoftin mukaan perinteisesti räätälöidyn järjestelmän päivittämistä voisi verrata sydänkirurgiaan, kun puolestaan laajennoksilla täydennetyn järjestelmän päivittäminen vastaa hiustenleikkuuta.

Aivan kaikki perinteisellä räätälöinnillä aiemmin onnistuneet muutokset eivät ole mahdollisia laajennosten maailmassa. Laajennoksilla voidaan käytännössä vain laajentaa ja rikastaa järjestelmän toimintaa, mutta ei muuttaa vakiojärjestelmän prosesseja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vakiojärjestelmää ei pysty enää epähuomiossa rikkomaan samalla tavalla kuin ennen. Ennen kaikkea kyse on ajattelutavan muutoksesta: ratkaisut liiketoiminnan tarpeisiin pitää pystyä löytämään joko suoraan vakiojärjestelmää hyödyntämällä tai sitä laajentamalla.

Pilvi, hybridi vai on premise?

Tällä hetkellä Dynamics 365 for Operations on saatavilla vain pilviversiona (public cloud). Jo tänä vuonna on kuitenkin tulossa saataville myös hybridimalli (”cloud and edge”) sekä paikallinen eli on premise -versio (”local business data”). Microsoftin ensisijaisesti suosittelema malli tulee olemaan jatkossakin pilviversio, mutta tietyissä erityistilanteissa asiakas saattaa tarvita joko kokonaan tai osittain on premise -ympäristössä toimivaa järjestelmää.

Hybridimallissa on käytössä useita eri Operations-instansseja, joista vähintään yksi on pilvessä ja vähintään yksi on premisessä. Esimerkiksi tuotantolaitos voi olla epävakaiden yhteyksien päässä, jolloin sen toiminnot voidaan eriyttää omaan on premise -instanssiinsa. Sieltä tiedot synkronoidaan pilvessä olevaan master-instanssiin.

Joissain tilanteissa tietosuojavaatimukset voivat estää pilvipohjaisen ratkaisun käyttämisen kokonaan. Tällöin on mahdollista ottaa Operations käyttöön täysin paikallisena on premise -versiona. On premise -versio toimii pitkälti kuten pilviversiokin, mutta pilvipohjaiset lisäominaisuudet kuten Power BI -näkymät ja Common Data Services eivät ole käytettävissä ainakaan sellaisenaan.

Tosielämän kokemukset projekteista

Konferenssissa nähtiin useita esityksiä, joissa Microsoftin asiakkaat kertoivat kokemuksistaan Dynamics 365 for Operations-käyttöönottoprojekteista. Kokemuksia kuultiin niin valmistavan teollisuuden, palveluliiketoiminnan kuin vähittäiskaupankin osa-alueilta. Saimme peilattua Digian jo toimittamien ja työn alla olevien projektien kokemuksia muiden asiakkaiden odotuksiin, matkalla kohdattuihin haasteisiin, ja järjestelmästä saatuihin hyötyihin.

Perinteisen big bang -lähestymistavan sijasta Microsoft suosittelee ketterää käyttöönottoa, jossa lähdetään tuotantokäyttöön pienemmällä kokonaisuudella, laajentaen järjestelmän käyttöä vähitellen. Näin saadaan projektin ensimmäisen vaiheen läpimenoaika lyhyeksi, ja seuraavia vaiheita voidaan hienosäätää saatujen kokemusten perusteella. Ketterä ja vaiheistettu projektimalli on todettu toimivaksi myös Digialla.

Kaiken kaikkiaan Dynamics 365 -maailmassa eletään erittäin mielenkiintoisia aikoja, ja pilvipalveluihin siirtymisen myötä on auennut mahdollisuuksia, jotka eivät perinteisessä on premise -maailmassa olisi mitenkään olleet mahdollisia.

 

Lue myös tapahtumakuulumisten toinen osa: Versionvaihto vanhasta AX:sta Dynamics 365 for Operationsiin

Muuttaako Microsoft Dynamics 365 maailman? Lue Heikki Honkalan blogaus aiheesta.


pilvipalvelut   Microsoft   integraatio


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi