Mielekkäät työtehtävät ovat digialaisille merkityksellisin tekijä työssä viihtymiseen

Työskentely Digialla

Mielekkäät työtehtävät ovat digialaisille merkityksellisin tekijä työssä viihtymiseen_blogitekstin-header

Toteutimme vuosittaisen henkilöstökyselyn digialaisille joulukuussa 2021 tarkoituksenamme selvittää heille merkityksellisiä asioita työssä ja näiden asioiden toteutumista Digialla. Yli 1000 digialaista kertoi mielipiteensä.

TOP 5 -listalle ei tullut suuria muutoksia edelliseen kyselyyn verraten. Muutamia pieniä muutoksia on järjestyksessä tapahtunut, mutta kokonaisuutta katsottaessa digialaisten valinnat eivät ole radikaalisti muuttuneet. Mielekkäät työtehtävät ovat pysyneet merkittävimpänä tekijänä ja digialaisten mielestä tämän toteutuminen on hyvällä tasolla.

Digialaiset olivat valinneet itselleen merkityksellisimmiksi muun muassa näitä teemoja:

TOP 5 merkitykselliset asiat työssä
  1. Mielekkäät työtehtävät
  2. Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta
  3. Oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut
  4. Työn ja vapaa-ajan tasapaino
  5. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön

Monet valituista asioista linkittyvät siihen, miten työarjen on pystynyt suunnittelemaan joustavasti oman elämäntilanteen mukaan. Hybridityö on Digialla osa arkea ja työtä tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisissa ympäristöissä. Tähän Digialla on panostettu. Digialaisten mahdollisuus muokata omaa työarkeaan tapahtuu esimerkiksi työajan joustojen ja usein paikkariippumattoman työskentelyn kautta. Ajatus on, ettei työn ja muun elämän yhteensovittamisessa olisi tarpeettomia kulttuurillisia tai muita esteitä. Yhteisöllisyyttä ei voi kuitenkaan unohtaa tänä aikana vaan sen vaaliminen ja rakentaminen on äärimmäisen tärkeää. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat myös eräitä Digian vahvuuksista.

Ehdottomasti parhaiten digialaisten mielestä kyselyn teemoista Digialla toteutuikin ”Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta”. Korkealle sijoituksissa tiensä löysivät myös ”Työpaikan varmuus ja jatkuvuus”, ”Ammattitaitoiset kollegat”, ”Työn ja vapaa-ajan tasapaino” sekä ”Mielekkäät työtehtävät”. Näitä teemoja digialaiset ovat usein myös nostaneet esille blogimme Senior Trainee –kirjoituksissa Digian vahvuuksina ja merkittävinä syinä Digialla työskentelyyn.

Digia ei ole pienikokoinen startup-yritys vaan olemme kannattavasti kasvanut, yli 1300 osaajan pörssiyritys, joka toimii koostaan huolimatta suhteellisen ketterästi. Yrityksen koko luo turvaa työpaikkojen varmuuden ja jatkuvuuden osalta, sillä ihan pienet laineet eivät tätä laivaa heilauta. Asiakkuudet useilta eri toimialoilta takaavat lukemattomia mahdollisuuksia monipuoliseen ja mielekkääseen työskentelyyn vaihtelevissa projekteissa ja luovat mahdollisuuksia digialaisille oman uran ja osaamisen kehittämiseen. 

”Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet hyvin erilaista aikakautta, ja olemme joutuneet uudistamaan työnteon malleja sekä ajatuksiamme. Olemme pandemiasta huolimatta kyenneet säilyttämään vahvuutemme ja kollegoiden arvostus on edelleen korkealla. Olen iloinen, että kaikesta huolimatta tämä aika on mahdollistanut meille myös uudenlaista kehitystä, vapautta ja joustavuutta, joka näkyy myös digialaisten vastauksissa. Kehityssuunta on edelleen oikea ja digialaisten halukkuus suositella Digiaa muille työpaikkana on myös nousussa. Tästä on hyvä jatkaa”, kommentoi henkilöstö- ja kulttuurijohtaja Pia Huhdanmäki.

Kuulostiko nämä asiat hyvältä ja olet miettimässä seuraavaa askelta urapolullasi? Tutustu tarkemmin Digialla työskentelyyn alta ja katso myös Avoimet työpaikkamme

New Call-to-action


Työskentely Digialla

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa