Digiarjessa-blogi

Mielikuvamörkö paloiksi – Oikein käytettynä big data on valtaa

Tieto on valtaa – tai digiaikana valtavaa, kuten Jani Niipola kirjoitti Kauppalehdessä 15.9.  Niipolan mukaan tiedolla johtaminen on käynyt entistä vaikeammaksi. Tieto on kuitenkin digiaikanakin valtaa, kunhan sen hyödyntäminen on tavoitteellista ja suunniteltu tuottamaan arvoa myös asiakkaalle.

Jani Niipola kysyy Kauppalehdessä 15.9., miten käy vallan, kun yrityksen liiketoiminnan kannalta olennainen tieto on pirstaloitunut ympäri digitaalista maailmaa. Hänen mukaansa tiedolla johtaminen on ainakin entistä vaikeampaa.

Valtavalla tiedolla Niipola tarkoittanee ”big data” -termin alle menevää kokonaisuutta. Hän lienee oikeassa. Toisaalta asiaan pätee toinenkin vanha viisaus, nimittäin norsun syöminen paloissa.

Big Dataakin voidaan lähestyä osissa. Jos emme nyt hyödynnä sitä mitenkään, tuskin yhdessä hetkessä syntyy tarvetta kaikelle saatavilla olevalle tiedolla. Kun big datan hyödyntäminen on suunnitelmallista, ei kaikkea tarvitse yrittää ahmaista kerralla.

Big dataakin voidaan lähestyä osissa. Jos emme nyt hyödynnä sitä mitenkään, tuskin yhdessä hetkessä syntyy tarvetta kaikelle saatavilla olevalle tiedolla.

Olisi siis aluksi kirjoitettava auki, mitä big data ja siihen liittyvät asiat kyseiselle organisaatiolle tarkoittavat. Yrityksellä pitäisi olla jonkinlainen visio tai strategia big datan suhteen: liittyykö se meidän yrityksessämme esimerkiksi asiakkuuden johtamiseen tai asiakaskokemuksen kehittämiseen? Jotta tietomassasta saa tarpeellisen irti, pitää olla jonkinlainen ajatus polusta, jota kulkemalla siirrytään nykytilasta tulevaisuuteen. Näin saadaan lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet ja tekemiset linjaan.

Muuten on varsin todennäköistä, että eri yhteyksissä ratkotaan eri ongelmia. Tiedon hyödyntäminen on hajanaista, ja esiin ei piirry isoa kuvaa, vaan tiedon rippeitä ja informaatiokaaosta. Tällöin tiedon valtavuus on vienyt mennessään. Big data -strategian olemassaolo on kuitenkin toistaiseksi yrityksissä harvinaista.

Tulevaisuudessa ajuri organisaatioiden "big data" tai asiakaskokemuksen vision/strategian rakentamisessa ei enää olekaan kilpailijat, vaan muuttuva maailma yleisesti.

Monta tapaa viipaloida informaatiokakku

Tulevaisuudessa ajuri organisaatioiden "big data" tai asiakaskokemuksen vision/strategian rakentamisessa ei enää olekaan kilpailijat, vaan muuttuva maailma yleisesti.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa haasteeksi määritellään asiakkaiden ymmärtäminen oikeanlaisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi.

Asiakaskokemuksen johtamisen kannalta olennaisinta on, että asiakkaita on ymmärrettävä. Jos et ymmärrä, on karkeasti sanottuna samantekevää, miten heitä kohtaat. Vuoropuhelun aikaan saaminen asiakkaiden kanssa täytyy tapahtua silloin ja siellä, kun asiakkaat sitä kaipaavat. Vuoropuhelussa on tuotava esille ne asiat, mitä asiakkaat tarvitsevat – asiakkaita ahdistamatta.

Tärkeintä on suunnitella tiedon hyödyntäminen niin, että myös asiakas hyötyy, eikä suhtautua analytiikkaan yrityksen sisäisenä teknisenä harjoituksena.

Kaikkeen edellä mainittuun löytyy ratkaisuja. Tärkeintä on ottaa niitä käyttöön suunnitelmallisesti niin, että lisäarvoa syntyy myös asiakkaalle – eikä suhtautua analytiikkaan yrityksen sisäisenä teknisenä harjoituksena. Ideaalitilanteessa tiedon hyödyntäminen johtaa siihen, että yrityksen asiakaslupaukset toteutuvat. Tiedolla johtamisesta ja aitoon informaatioon perustuvasta toiminnasta hyötyvät yritys ja asiakas.

Asian voi viipaloida monella tapaa riittävän konkreettisten palojen saamiseksi.

1. Sisäinen vs. ulkoinen tieto

Lähdetään liikkeelle olemassa olevasta, omissa käsissä olevasta asiakastiedosta, ja mietitään sen hyödyntämiseen järkevä malli. Vasta seuraavassa vaiheessa lähdetään laajentamaan muualta saatavissa olevaan ulkopuoliseen informaatioon, esimerkiksi some-kanaviin.

2. Olemassa olevat vs. potentiaaliset asiakkaat

Monesti helpointa on lähteä liikkeelle olemassa olevista asiakkaista, ja seuraavassa vaiheessa mukaan otetaan potentiaaliset asiakkaat.

Ajatusta valtavista tietomassoista ei siis kannata hätkähtää. Mielikuvamörkö pitää selättää konkreettisilla asioilla. Digiaikana tieto on valtavaa – ja oikein hyödynnettynä myös valtaa.

Tiedolla johtamisesta ja aitoon informaatioon perustuvasta toiminnasta hyötyvät yritys ja asiakas.


big data


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi