← Pääsivulle

Mikä NetSuite on ja mihin kaikkeen se taipuu?

Digia Oyj18. helmikuuta 2020
mikä-on-netsuite

NetSuite on kansainvälisiinkin tarpeisiin soveltuva, monipuolinen ja joustava liiketoiminta-alusta, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen tuen liiketoimintojen hallintaan. Lue lisää NetSuiten ominaisuuksista ja hyödyistä.

Oracle NetSuite on vuonna 1998 perustettu ohjelmistotalo, jonka Oracle osti vuonna 2016. NetSuite asiakkaita on yli 200 maassa yhteensä yli 19 000. NetSuite on Gartnerin mukaan jo toista kertaa peräkkäin johtava pilvestä tarjottava taloushallinnon ratkaisu keskisuurille, suurille ja globaaleille yrityksille.

NetSuiten vahvuuksia ovat sen soveltuminen toimialasta riippumatta sekä pienten että suurten organisaatioiden käyttöön, datan sijainti yhdessä tietokannassa, rikas ekosysteemi ja jatkuva kehittyminen sekä asiakaskohtaisten mukautusten säilyminen säännöllisissä päivityksissä.

NetSuite skaalautuu organisaation koosta ja rakenteesta riippumatta. Asiakas voi aloittaa käytön 5 käyttäjän ympäristöllä ja laajentaa käyttöä joustavasti jopa tuhansiin käyttäjiin. Eri toimialojen asiakkaat voivat hyödyntää juuri oman toimialansa prosesseja ja käsitteistöä. Yksi keskitetty tietokanta mahdollistaa saman ajantasaisen tiedon hyödyntämisen toimintaprosessien kaikissa eri vaiheissa. NetSuite päivittyy kaksi kertaa vuodessa. Keväällä 2020 kaikki asiakkaat siirtyvät versioon 20.1 ja syksyllä versioon 20.2 saman rytmin säilyessä vuosi toisensa jälkeen. Asiakaskohtaiset mukautukset periytyvät versioista seuraaviin siirryttäessä.

Yksinkertaisimmillaan NetSuite voi toimia pienen yrityksen taloushallinnon järjestelmänä. Laajimmillaan NetSuite voi kattaa kansainvälisen organisaation kaikki ydintoiminnot, sisältäen:

 • asiakaspalvelun
 • markkinointiautomaation ja myynnin ohjauksen
 • raportoinnin ja analytiikan
 • taloushallinnon
 • toiminnanohjauksen
 • verkkokaupan

NetSuiten asiakkaat jakautuvat useille eri teollisuuden, kaupan ja palvelun toimialoille. Näitä ovat mm. asiantuntijaorganisaatiot, teknisen tukkukaupan toimijat ja tuotantolaitokset.

Käyttö tapahtuu selaimella tai mobiilisovelluksella. Eri päätelaitteilla tapahtuva käyttö on ajasta ja paikasta riippumatonta. NetSuite vastaa paitsi toiminnallisuudesta, myös järjestelmän käytön esteettömyydestä, palvelun saavutettavuudesta, toimintavarmuudesta ja tietoturvasta globaalin palvelukeskusverkostonsa avulla.

Käyttäjiä voivat olla organisaation oman henkilöstön lisäksi:

 • alihankkijat ja tavarantoimittajat
 • asiakkaat
 • päämiehet ja yhteistyökumppanit
 • ulkoiset palveluntuottajat

NetSuite on modulaarinen ja eri toimialojen tarpeisiin mukautuva liiketoiminta-alusta, joka on arkkitehtuuriltaan suunniteltu toimimaan ekosysteemeissä. Ekosysteemi voi rakentua NetSuiten lisäksi perinteisistä integraatioista NetSuiten ulkopuolisiin järjestelmiin tai vastaavista toteutuksista integraatioalustalla, kuten Dell Boomilla.

NetSuiten ympärille on rakentunut yli 300 kumppanin verkosto. Nämä ns. SDN-kumppanit muodostavat SuiteCloud Developers -verkoston, jonka ekosysteemiä rikastavat toteutukset löytyvät SuiteApp-markkinapaikasta osoitteessa SuiteApp.com.

Digia ja NetSuite

Digian toiminta NetSuiten käyttöönoton kumppanina perustuu:

 • Digian sertifioitujen NetSuite-konsulttien osaamiseen ja kokemukseen
 • valmiin ja rikkaan NetSuite-ekosysteemin kyvykkyyksiin
 • Digian omiin komponentteihin

NetSuiten kyvykkyyttä palvella suomalaista talousohjausta olemme vahvistaneet omilla komponenteillamme. Näitä ovat mm. sähköinen myyntilaskutus sekä ostolaskujen kierrätys ja täsmäytys ostotilauksiin. Käyttöönoton sujuvuutta olemme halunneet tehostaa omalla tuotteistuksellamme, jossa konsulttien osaamista ja kokemusta on paketoitu käyttöönottoa helpottaviin ja nopeuttaviin standardipohjiin ja -malleihin, sisältäen talouden ja tuotannon käynnistyspaketit.

Sen sijaan, että rakentaisimme kansainvälistä omaa organisaatiota palvelemaan kansainvälisiä tai kansainvälistyviä asiakkaitamme, olemme rakentaneet vahvan verkoston, josta asiakas voi valita eri toimialojen erityispiirteitä tukevan toiminnallisuuden tai paikallisen palvelu-ulkoistuksen.

Tällaisia palveluita ovat vastaavasti:

 • kenttähuolto ja -palvelu
 • kiinteistöjen ja vuokrasopimusten hallinta
 • kysynnän suunnittelu
 • matka- ja kululaskujen hallinta
 • maksuliikenne
 • suunnitteluohjelmistojen (CAD) integraatio toiminnanohjaukseen
 • talouden ulkoistuspalvelut
 • tuotekonfigurointi
 • varainhoito

Kansainvälistä ekosysteemiämme olemme hyödyntäneet mm. seuraavissa maakohtaista erityisosaamista – ja kokemusta vaativissa asiakkaidemme kohdemaissa ja toimintaympäristöissä:

 • Alankomaat
 • Australia
 • Belgia
 • Etelä-Korea
 • Iso-Britannia
 • Italia
 • Kanada
 • Kiina
 • Saksa
 • Yhdysvallat

Lisäksi olemme Digiana itse vastanneet asiakkaidemme laajentumiskehityksestä Pohjoismaissa.

New call-to-action


toiminnanohjaus   NetSuite

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi