Digiarjessa-blogi

5 x muutos - näistä syistä integraatiokyvykkyyttä tarvitaan

Toimivista integraatioista ja integraatiokyvykkyydestä yleisesti on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana kenties eräs keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta sekä tietojen, prosessien sekä monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien rakenteiden yhdistämisestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle.

Sequence_01.Still003

Integraatioiden ja kokonaisarkkitehtuurin hallinnan monimutkaisuus on noussut sellaiselle tasolle, jota ei voida enää ratkaista siilomaisesti projektilähtöisen järjestelmäkehityksen tasolla. Tämä kaikki monimutkaisuus kiteytyy ja realisoituu lopulta järjestelmäintegraatioissa – haasteina ja ongelmina tietojen yhdistämisessä ja saatavuudessa, hitautena tuote- ja palvelukehityksessä sekä jatkuvasti kasvavina ylläpitokustannuksina.

Sähköisten integraatioiden myötä yritykset ja yhteisöt kumppaneineen voivat hyödyntää tietoa luotettavasti ja reaaliaikaisesti kaikista käytössä olevista järjestelmistä. Prosessien automatisoituminen tehostaa toimintaa ja helpottaa toiminnan mitattavuutta. Tehokkaampien prosessien myötä yritykset säästävät kustannuksissa, ja saavuttavat kilpailuetua myös aiempaa paremmalla asiakaspalvelulla.

Seuraavassa yleisimpiä syitä tarpeelle toteuttaa integraatio hallitusti:

Asiakaskäyttäytymisen muutos

Asiakkaat kohtaavat organisaatiosi useammin ja useammassa kanavassa kuin koskaan aikaisemmin. Se haastaa, mutta luo myös mahdollisuuksia palvella asiakkaita aivan uudella tasolla. Samalla kuluttajien ja päättäjien odotukset ovat kasvaneet. He olettavat, että organisaatiollesi kerran annetut tiedot löytyvät ja pitävät paikkansa, vaikka kyse olisi täysin eri liiketoimintayksiköstä.

Kasvava kohtaamispisteiden ja niiden taustalla olevien järjestelmien määrä lisää ja monimutkaistaa dataa, jota kohtaamisten seurauksena syntyy. Integraatio pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen yhdistämällä ja yhdenmukaistamalla kertyvän datan, jotta sinulla olisi kattava, reaaliaikainen näkymä jokaiseen asiakkaaseenne. Ilman sitä liiketoimintanne ei voi kehittyä.

Yhteistyö, kumppanuudet ja arvoketjut

Tiedon kulkeminen organisaation sisällä on olennaista, mutta se ei yleensä riitä. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä tiedon täytyy kulkea saumattomasti myös organisaation rajojen ulkopuolelle: kumppaneille, asiakkaille, arvoketjun toimijoille ja viranomaisille. Jos IT-ympäristösi ei mahdollista hallittua tapaa tehdä yhteistyötä, olet ulkona.

Yritysjärjestelyt ja muutokset organisaatiossa

Fuusio tai muut suuret muutokset organisaatiossa synnyttävät luontaisen tarpeen integraatiolle. Esimerkiksi yritysosto usein lähes tuplaa erilaisten järjestelmien määrän ja niissä olevan datan. Vaikka yhdistyvillä yrityksillä olisi käytössään täysin samoja järjestelmiä, niissä oleva data ei todennäköisesti ole yhteismitallista. Prosessien yhtenäistäminen ei onnistu ilman integraatiota.

Luopuminen yhden ekosysteemin ajattelusta

Yhden ekosysteemin aika on ohi. Kasvava ratkaisujen tarjonta ja eri liiketoimintayksiköiden yksilölliset tarpeet ajavat organisaatiota kohti hajanaisempaa IT-ympäristöä. Perinteiset järjestelmät ja uudet, ketterämmät ja kustannustehokkaammat pilvipalvelut ovat tulleet saman katon alle jäädäkseen. Tämä asettaa hajallaan olevan tiedon hyödyntämisen näkökulmasta uudenlaisia integrointivaatimuksia.

Tarve uudistaa järjestelmiä

Muutos lähtee yleensä aidosti liiketoiminnan tarpeista, mutta välillä paine integraation kehittämiseen kohoaa nimenomaan järjestelmistä. Jos esimerkiksi nykyisen, hyvin keskitetyn järjestelmän sydämenä toimivan ERP-järjestelmän kehitys lopetetaan, organisaatio on pakotettu miettimään ERPin ympärille rakennettua kokonaisuutta täysin uudesta näkökulmasta.

 

Lataa opas: Niskalenkki rajapinnoista ja 7 muuta gurujen tärppiä integraatioon


 

tiedon hyödyntäminen   integraatio


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi