Miksi integraation laadulla on merkitystä?

Tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Se on kuitenkin suuri haaste organisaatioille, joissa järjestelmien ja niissä olevan datan määrä kasvaa jatkuvasti.

integraaatio_cropped

Haasteeseen voidaan vastata integraatiotoiminnon keskittämisellä. Vakaa, keskitetysti ja hallitusti rakennettu integraatioarkkitehtuuri tarjoaa toimintavarmuutta ja jatkuvuutta. Saumaton tiedonkulku on avainasemassa myös kilpailukyvyn ja sitä kautta kasvun rakentamisessa.

Kun integraatiokokonaisuus on toteutettu liiketoimintalähtöisesti, olennainen tieto on nopeammin ja hallitummin hyödynnettävissä kaikkialla, missä sitä tarvitaan.

Keskitetty vai hajautettu?

Hallitsemattomassa integraatioympäristössä jokainen tarvittava muutos vie aikaa ja tulee kalliiksi. Ylläpitokustannukset kasvavat ajan mittaan jyrkästi ja usein yllättäen. Hallitsemattomassa ympäristössä integraatioihin liittyvät riskit kasvavat jokaisen kokonaisuuteen liitetyn osan myötä.

Toisaalta: mitä hallitumpi ja keskitetympi integraatioympäristö on, sitä suurempi on yleensä sen rakentamiseen tarvittava alkupanostus. Tällöin on kuitenkin kyse investoinnista. Keskitetyn ratkaisun hyödyt konkretisoituvat ajan mittaan: muutosten tekeminen ja uusien palveluiden liittäminen kokonaisuuteen on kustannustehokasta ja ketterää.

Seuraava kuva avaa, miten integraatioon liittyvät kustannukset ja riskit jakaantuvat eri kehitystasoilla.

Screen_Shot_2015-05-11_at_12.47.47

 

Integraatiotoiminta on pitkällä tähtäimellä tuottava tapa pitää kaikki langat yrityksen omissa käsissä. Se mahdollistaa kattavan näkymän asiakkaisiin sekä sisäisen ja ulkoisen liiketoiminnan seurantaan.

Laadukas integraatiotoiminto tekee tiedon hallinnasta läpinäkyvää, hallittua ja mitattavaa.

Liiketoiminnan jatkuvuus on osaltaan riippuvainen integraatiokyvykkyydestä. Päivittäisellä tasolla tämä tarkoittaa prosessien keskeytyksetöntä toimivuutta ja pidemmällä aikavälillä kykyä kehittää uudenlaisia liiketoimintapalveluita riittävän nopeasti. 

Millä tasolla sinun organisaatiosi integraatiokyvykkyys on?

Jos työskentelet jossain muualla kuin tietohallinnossa, et välttämättä osaa määritellä kovin tarkasti, miten yrityksenne järjestelmät ja prosessit on integroitu. Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin saatat kuitenkin saada hyvän yleiskuvan siitä, miten ratkaisumallinne toimii liiketoiminnan kannalta:

  • Onko nykyinen IT-arkkitehtuurinne suuri pullonkaula, kun kehitätte uusia digitaalisia palveluita?

  • Puuttuuko teiltä yksi, kaiken kattava, kaikista eri kohtaamispisteistä kertyvän asiakasdatan yhdistävä näkymä asiakkaisiinne?

  • Hankaloittaako yrityksenne IT-arkkitehtuurin joustamattomuus yhteistyötä asiakkaiden, kumppaneiden ja arvoketjun muiden toimijoiden kanssa?

  • Onko liiketoimintanne kärsinyt viimeisen vuoden aikana katkoista tai muista vakavista ongelmista, jotka ovat johtuneet huonosta tiedon liikkumisesta eri järjestelmien välillä?

Jos vastasit yhteenkään edellisistä kysymyksistä myöntävästi, asia kannattaa ottaa vakavasti. Kyse on liiketoimintanne kannattavuudesta, pitkällä tähtäimellä jopa olemassaolostanne.

Keskustele tietohallintojohtonne kanssa integraatiokyvykkyydestänne ja sen merkityksestä. Jos kaipaatte ulkopuolista keskustelukumppania, autamme mielellämme.

 

Kuuntele webinaari!

big data   integraatio
Pekka Pulkkinen | Myyntijohtaja

Pekka Pulkkinen | Myyntijohtaja

Pekka Pulkkinen toimii Digian pankki-, vakuutus- ja viestintätoimialojen myyntijohtajana. Hänellä on uransa varrelta kokemusta tiedon läpinäkyvyyden vaatimuksista niin finanssiregulaation kuin myös palvelu- ja prosessikehityksen näkökulmasta. Pekka uskoo, että tiedon määrän räjähdysmäinen kasvu asettaa uusia vaatimuksia kaikilla organisaation tasoilla. Yritysten sisäisen ja ulkoisen tiedon hyödyntämisestä on mahdollista luoda merkittävää kilpailuetua. Oikeilla menetelmillä saadaan lisää aikaa ihmisten johtamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.

Kirjoittajan kaikki blogitekstit

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube