← Pääsivulle

Minkälaista integraatiokyvykkyyttä vaaditaan, jotta liiketoiminnan vieminen alustatalouteen onnistuu?

Hyvä integraatiokyvykkyys on edellytys tulevaisuuden dataan perustuville liiketoimintamalleille. Toisaalta teknologian kehitys asettaa uusia haasteita myös integraatioiden toteuttamiselle ja hallinnalle.

alustatalous-integraatio-kyvykkyys

Tulevaisuuden liiketoiminta tapahtuu yhä enemmän dataa keskenään vaihtavissa verkostoissa. Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta kirjoitti blogissaan, kuinka integraatiot ovat alustataloudessa liiketoiminnan elinehto: integraatioiden ja rajapintojen kautta yritys sekä liittää omat järjestelmät keskenään, että liittyy ympäröiviin alustoihin.

Integraatiot ovat siis mahdollistaja ja edellytys dataan perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiselle. Toisaalta kasvavat mahdollisuudet ja tekniikan kehitys haastavat myös integraatiot itsensä.

Nopeammin ja helpommin monipilvi-hybridiympäristöissä

Olemme Digiana olleet tuottamassa ja kehittämässä liiketoimintaa tukevia kehittämis- ja hallintamalleja integraatioiden ympärille 20 vuotta. Nyt integraatioiden kehittämisestä on tullut nopeasyklisempää ja toisaalta myös ehkä helpompaa kuin koskaan ennen.

Voimakkaasti kehittyneet integraatiovälineet sekä modernit pilvipalvelut tarjoavat hyvin monipuoliset ja kokonaisvaltaiset puitteet integraatioiden rakentamiseen. Tämä näkyy mm. siinä, että eri palveluiden kehitystiimit pystyvät monilta osin hyvin itsenäisesti rakentamaan integraatioita.

Samalla myös liiketoiminta odottaa tuloksia nopeasti: yhä useampi kehityshankkeista nojaa tavalla tai toisella datalle, ja uudet teknologiat mahdollistavat liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamisen nopeammin.

Nämä tarkoittavat myös kasvaneita vaatimuksia integraatioarkkitehtuurille ja sovellettaville hallintamalleille.

Kuinka pitää homma hanskassa?

Useiden pilvialustojen käytön myötä integraatioympäristöt monimutkaistuvat samalla, kun itse integraatioiden tekeminen helpottuu, liiketoiminnan odotusten paineessa integraatioita toteutetaan yhä nopeammin, ja keskitetyn toiminnon sijaan integraatioita tekee yhä useampi kaveri eri puolilla organisaatiota.

On ilmiselvää, että tässä yhtälössä riski erilaisille virheille ja epäselvyyksille kasvaa. Yhtä lailla on ilmiselvää, että missä tahansa yrityksessä, joka aikoo tulevaisuudessa perustaa liiketoimintansa datalle, integraatioiden on oltava hallittuja.

Miten siis pitää homma hanskassa? Millainen on tulevaisuuden moderni integraatio-infrastruktuuri, joka mahdollistaa datan hyödyntämisen nopeasti ja liiketoiminnan tekemisen hallitusti?

Sidosryhmien välinen yhteistyö korostuu 

Liiketoimintatarpeisiin nopeasti vastaaminen vaatii hyvää yhteistyötä ja kommunikaatiota eri sidosryhmien välillä ja sopivaa viitekehystä mahdollistamaan se. Kuten Digian johtava integraatio-arkkitehti Jonas Källström toteaa blogissaan: "Perinteinen integraation asiantuntijakeskus (ICC) toimii tässä hyvänä runkona, mutta sen pitää pystyä kehittymään enemmän kehityshankkeita tukevaksi mahdollistajafunktioksi. Ja tärkeintä tässä on se saumaton päivittäinen yhteistyö hankkeiden kanssa".  

Moderni, liiketoimintaa hyvin tukeva integraatioiden hallintamalli, koostuu uudelleenkäytettävistä kyvykkyyksistä (kuten API-rajapinnoista), hiotuista ydinprosesseista, tarpeeseen määritellyistä rooleista sekä ketteristä käytännöistä. Jotta malleja pystytään mukauttamaan liiketoimintojen tarpeeseen, vaatii se IT-organisaatioilta etenkin hallinta- ja johtamismalleihin liittyen uudenlaista ajattelua:

  • IT-organisaation pitää pystyä luomaan uudelleenkäytettäviä kyvykkyyksiä ja hyödyntämään sekä hallitsemaan rajapintojaan.
  • Roolien ja prosessien pitää tukea nopeaa kokeilua sekä kehittämistä.
  • IT-organisaation pitää nähdä itsensä vahvasti kehittävänä toimintona ja määritellä best practiset kehittämiselle.
  • Jatkuvalle palautteenantamiselle sekä prosessien mittaamiselle ja kehittämiselle pitää luoda kulttuuri ja toimintatavat.

Nämä asiat huomioimalla voit saavuttaa nopeasti mm. seuraavia hyötyjä:

  • Toimitusyklit lyhenevät ja palveluiden time-to-market on nopeampi tuotteistettujen ja uudelleenkäytettävien kyvykkyyksien myötä.
  • Projektiriskit pienenevät, laatu parantuu ja vastataan sitä paremmin turvallisuusvaatimuksiin, mitä paremmin noudatetaan määriteltyjä standardeja ja havaittuja parhaita käytäntöjä.
  • Mahdollistetaan parempi liitettävyys alustatalouden ekosysteemeihin.

Kehittämällä näin integraatiokyvykkyyttä luot edellytykset tulevaisuuden kehitykselle, jossa alustatalous ja uudet liiketoimintamallit ovat keskeisessä roolissa.


integraatio

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi