Digiarjessa-blogi

Minustako it-konsultti? Mutta enhän osaa edes koodata?

Enni Sadowski | Manager17. tammikuuta 2019
it-konsultiksi-digialle

Tämän päivän ERP-konsultin asiantuntemus ei nojaa enää nippelitietoon vaan laajempaan toimialaymmärrykseen ja ongelmanratkaisukykyyn. Lue Enni Sadowskin blogikirjoituksesta, mitä it-konsultin työkalupakista löytyy  – ja miksi rooli ei katso koodaustaitoa!

It-konsultin rooli on käynyt läpi suuria muutoksia ja myllerryksiä viime vuosien aikoina. Vanhan liiton insinööri, joka puhuu monimutkaisella jargonilla pääsääntöisesti seinille ei enää pärjää uudenmallisen liiketoimintalähtöisen prosessiosaajan rinnalla. Mitä sitten on tapahtunut? Millaisia osaajia it-alalla kaivataan?

Nippelitiedon valtiaat

Vuosia sitten tärkein kompetenssi it-konsultille oli tietyn teknologian hallinta. Ja hallinta siis tarkoitti todellista nippeleiden, vipujen ja parametrien syväosaamista. It-asiantuntijan tuli tietää juuri tismalleen, mistä johtuu esimerkiksi myyntilaskun päivämääräkentän tietty muoto tai millaisilla käyttöoikeuskonfiguraatioilla on mahdollista nähdä tuotekohtaiset myyntiraportit ERP-järjestelmässä. Järjestelmiä räätälöitiin juuri asiakkaan tarpeisiin sopiviksi ja prosessit oli sovitettava järjestelmään täysin samanlaisina kuin aina aiemminkin!

It ja prosessit nähtiin toisistaan irrallisina osina. It-konsultti kertoi miten järjestelmä toimi, usein jättäen taka-alalle liiketoiminnan tarpeet. ATK-konsultointi oli lähes täysin järjestelmälähtöistä ja osaaminen, jota tarvittiin, oli enimmäkseen teknistä ymmärrystä. Alalla pärjäsivät teknologian hallitsevat gurut, jotka oli varustettu uskomattomalla muistikapasiteetilla. Toki asia ei aina ollut näin mustavalkoinen, mutta painotus oli järjestelmän hallinnassa.

Toimialaymmärrys kiilaa kärkeen

Viime vuosina painopiste järjestelmän täydellisestä syväosaamisesta on siirtynyt prosessien hallintaan sekä liiketoimintalähtöiseen ajatteluun. Enää määrittelytyöpajaa ei kaada se, jos konsultti ei suoralta kädeltä osaa ulkoa jokaista täppää ja sen vaikutuksia läpi järjestelmän. Tärkeämpää konsultille on ymmärtää se, mitä standardijärjestelmällä on mahdollista tehdä sekä miten asiakkaan prosesseja voidaan suoraviivaistaa.

Asiakkaan liiketoiminnan tarpeet ajavat kaiken edelle: miten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti? Parametroinnin ja nippeleiden sijaan on tärkeää miettiä millaista dataa ja raportointia järjestelmästä halutaan saada ulos sekä mikä tieto on tärkeää päätöksenteossa. Jotta näitä asioita voidaan konsultoida ja auttaa asiakasta järjestelmän kanssa, on ymmärrys asiakkaan toimialasta edellytys tälle kaikelle.

Sekalaista osaamista sulassa sovussa

Millainen sitten on ideaali-it-konsultti? ERP-järjestelmän näkökulmasta hommassa voi onnistua monilla erilaisilla taustoilla ja kokemuksella. Meillä Digialla Microsoft D365-yksikössä työskentelee suuri määrä konsultteja juniorista senioriin, joiden yhdistävä tekijä on kiinnostus teknologiaan sekä kyky ja halukkuus ratkoa asiakkaiden monimutkaisia haasteita ja luoda asiakkaan kanssa yhteistyössä toimiva järjestelmäkokonaisuus.

Esimerkiksi tuotantopuolen konsulttina suurena hyötynä on käytännön kokemus tuotannon prosesseista. Talouspuolen konsultoinnissa entiset talouspäälliköt tai controllerit hyödyntävät omaa vahvaa talousosaamistaan vahvasti järjestelmäkonsultoinnissa. Tietysti meillä on joukkueessa mukana myös nuorempia osaajia, jotka oppivat käytännön kokemusta vanhemmilta konsulteilta sekä olemalla mukana asiakasprojekteissa.

Todellinen voima löytyy yhteistyöstä

Tänä päivänä järjestelmiä rakennetaan asiakkaan kanssa yhdessä! Järjestelmäkonsultti ei mene koloonsa rakentamaan valmista järjestelmää asiakkaalle testattavaksi, vaan kokonaisuuksia suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä, ketteriä menetelmiä hyödyntäen ja yhteisenä rintamana projektia eteenpäin ajaen. Testausta, kommunikointia ja yhteisiä palavereja on jatkuvasti, ja ongelman sattuessa kohdalle asiasta viestitään avoimesti ja ratkotaan asioita yhdessä. Näin saadaan asiakkaalle käyttökokemusta jo esimerkiksi koko käyttöönottoprojektin ajan ja konsultin osaamista siirrettyä asiakkaan avainhenkilöille.

It-konsultin ei ole tarpeen koodata tai asentaa tietokoneita. Tärkeintä on kiinnostus ympäröivään maailmaan, asiakkaan liiketoimintaan sekä teknologiaan. Erityisesti alaa vaihtavat jo työkokemusta hankkineet ammattilaiset ovat menestyneet upeasti järjestelmäkonsultoinnin parissa. Järjestelmän kiemurat ja syöverit on mahdollista ottaa haltuun detaljitasolla, mutta asenne, business-lähtöinen ajattelutapa ja toimialakokemus ovat kultaakin kalliimpia ERP-konsultin osaamisportfoliossa.

New Call-to-action


Microsoft   rekrytointi


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi