Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus - 7 hyötyä

toiminnanohjaus

Mitä kokonaisvaltainen toiminnanohjaus oikeastaan on - ja kenelle se kuuluu? Vaikka ERP-järjestelmän hankinta nykypäivänä suoritetaan lähes poikkeuksetta liiketoiminnan lähtökohdista, ymmärretään toiminnanohjaus-käsite kuitenkin usein pelkkää ERP-järjestelmää tarkoittavaksi asiaksi.

kokonaisvaltainen toiminnanohjaus

Tämä ymmärryksen lähtökohta ei anna parhaita eväitä onnistuneen kehittämishankkeen läpiviennille. Toiminnanohjausta tulisi ajatella laajemmin: se koskee yrityksen, ja osin sidosryhmienkin, toimintaprosessien kehittämiseen tähtääviä toimia. ERP-järjestelmä on yksi työväline kehityksen mahdollistajana.

Nykyiset ERP-järjestelmät sisältävät tänä päivänä pitkälle vietyjä best practice -prosesseja ja prosessikirjastoja, joita voidaan käyttää toiminnan kehityksen apuna. Järjestelmän tarjoamia valmiita toimintamalleja kannattaa tehokkuuden vuoksi hyödyntää silloin, kun se on mahdollista eikä ole ristiriidassa yrityksen kriittisten strategisten toimintamallien kanssa.

Kun toiminnanohjaus käsitetään laajasti ylläkuvailtujen linjausten mukaisesti, voidaan toiminnanohjauksen kehittämisprosessilla tavoitella ja saavuttaa suuriakin liiketoimintahyötyjä. Alla on listattu esimerkkejä potentiaalisista hyödyistä:

  1. Toiminnan tehokkuus kasvaa. Asiakaspalvelu paranee, ja samalla toiminnot voidaan suorittaa optimaalisella resursoinnilla.

  2. Enemmän vähemmällä. Mahdollistetaan liiketoiminnan kasvu tarvitsematta lisätä resursseja lineaarisesti.

  3. Mahdollisuus uusiin liiketoimintamalleihin. Tänä päivänä pyritään lähes kaikilla liiketoiminta-aloilla volyymin kasvuun palveluliiketoimintaa lisäämällä.

  4. Useimmat liiketoiminnat ovat lähtökohdiltaan kuluttajan ohjauksessa. Uusilla prosesseilla ja työvälineillä pystytään tuottamaan palveluita ja ratkaisuja kuluttajarajapintaan. Täältä saadun palautteen perusteella pystytään kuluttajaa ymmärtämään entistä paremmin ja tehostamaan omaa liiketoimintaa täsmällisemmin kuluttajan vaatimuksiin osuvia tuotteita ja palveluita kehittämällä.

  5. Yhtenäisyys. Kehittyneillä menetelmillä ja ratkaisuilla pystytään tehokkaasti integroitumaan koko ekosysteemiin. Tällä parannetaan arvoketjun kokonaistehokkuutta ja tämän kautta samalla myös tehostetaan omaa liiketoimintaa.

  6. Riippumattomuus henkilöistä. Hyvin määritellyt prosessit ovat toisaalta helppoja ja toimivat luotettavasti sekä henkilöriippumattomasti. Tilapäiset tai pysyvät henkilövaihdokset eivät aiheuta häiriöitä liiketoiminnan sujumiseen.

  7. Ennustettavuus. Prosessiin kehitetyillä korkeatasoisilla ennustemalleilla pystytään täsmälliseen tuotantoon. Hukat minimoituvat prosessin kaikissa vaiheissa.

Lue lisää toiminnanohjauksesta kilpailukyvyn kasvattajana:

New call-to-action


toiminnanohjaus

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa