Digiarjessa-blogi

Mitä liiketoiminnan haasteita hyvä integraatiokyvykkyys ratkaisee?

Jos tieto ei liiku, kaikki pysähtyy.

Datan reaaliaikaisesta saatavuudesta sekä tietojen, prosessien sekä monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien rakenteiden yhdistämisestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Siksi toimivista järjestelmäintegraatioista on tullut yksi keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä.

buildings-high-rise-manhattan-2324-1166x550

Integraatiotoiminnon keskittämisellä, hallinnan tehostamisella sekä toiminnan ja mallien standardoimisella voidaan saavuttaa merkittäviä etuja verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa integraatioita suunnitellaan ja kehitetään pelkästään hanke- tai projektitasolla ilman kokonaistason hallintaa. 

Seuraavassa esittelen liiketoimintaan liittyvät keskeisimmät haasteet, jotka hyvä integraatiokyvykkyys ratkaisee:

Digitaalisten palveluiden kehityksen haaste

Ilman ajantasaista, relevanttia tietoa on lähes mahdotonta kehittää asiakkaille lisäarvoa tuovia digitaalisia palveluita.

IT-ympäristön muutosjoustavuus riippuu keskeisesti integraatiokyvykkyydestä. Hyvä kyvykkyys mahdollistaa nopean reagoinnin liiketoiminnan vaatimuksiin, esimerkiksi rakenteellisten uudistusten tai uusien liiketoiminnan palveluiden kehittämisen yhteydessä.

Asiakastieto hajallaan

Organisaatiolla on valtavasti tietoa omista asiakkaistaan – ja lisää kertyy joka ikinen päivä. Haasteena on tiedon hajanaisuus: sitä on eri järjestelmissä, ja se ei ole yhtenäisessä muodossa. Ilman toimivaa integraatioratkaisua datan hyödyntäminen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi ja liiketoiminnan edistämiseksi ei ole mahdollista.

Toimitus- ja arvoketjun tehokkuus

Esimerkiksi kaupan arvoketjun läpinäkyvyys ja tehokkuus alkutuotannosta vähittäismyyntiin on koko alan etu. Kotimainen elintarvikearvoketjumme on pirstaloitunut usean erillisen toimijan kokonaisuudeksi. Vastaavia kumppaniketjuja ja -verkkoja löytyy kaikilta toimialoilta, ja myös toimialojen väliltä. Jotta tällainen monen liiketoiminnan muodostama toiminta saadaan optimoitua ja toiminnan läpinäkyvyyttä parannettua, tarvitaan saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hallittu integraatio mahdollistaa tehokkaan tietojen vaihdon ketjun sisällä.

Varmuus liiketoiminnan jatkuvuudesta

Ilman eri järjestelmät ja niissä olevan tiedon toisiinsa yhdistävää integraatiota kaikki pysähtyy. Tieto ei kulje. Tuotteet eivät liiku, laskut eivät lähde. Kassavirrat ehtyvät. Asiakkaat eivät saa palvelua. Liiketoiminta lamaantuu.

Mitä monimutkaisempi järjestelmäviidakko organisaatiolla on käytössään ja mitä nopeammissa sykleissä organisaation ydinprosessit pyörivät, sitä kriittisempi integraation rooli on.

Lataa opas: Niskalenkki rajapinnoista ja 7 muuta gurujen tärppiä integraatioon

 


analytiikka   integraatio


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa