Miten hyväksi palvelumuotoilijaksi tullaan? Marko Knuutila vastasi kysymyksen Ohjaamo Helsingin tilaisuudessa. Lue blogistamme, mitä neuvoja Marko antoi nuorille tulevaisuuden ammattilaisille.

mitä-palvelumuotoiljalta-vaaditaan

Aiemman Digitalents-yhteisön kanssa tehdyn hienon yhteistyön jatkona järjestimme toukokuussa yhdessä Ohjaamo Helsingin kanssa iltapalatilaisuuden nuorille tulevaisuuden ammattilaisille. Illan aikana halusimme innostaa osallistujia palvelumuotoilun pariin ja kenties rakentamaan uraansa palvelumuotoilijana.

Kävimme läpi, miten liiketoimintatavoitteiden ja teknologian/tuotteiden yhteensovittamisen tärkeydestä huolimatta palvelumuotoilijan keskeisin tehtävä on asiakaskokemusten suunnittelu. Se tekee työstä ihmisammatin kaikkine niine inhimillisen käyttäytymisen piirteineen, joita psykologian opeissa käsitellään. Tässä viidakossa palvelumuotoilija kokoaa ymmärrystä, ideoi palvelumahdollisuuksia ja tiivistää ne käyttökokemukseksi.

Uraansa rakentaville nuorille keskeinen kysymys on, miten tullaan palvelumuotoilijaksi ja milloin voi sanoa olevansa palvelumuotoilija. Näihin sinällään viattomiin kysymyksiin onkin häijyn hankalaa muotoilla vastaus.

Palvelumuotoilun kyvyn rakentaminen ei ole suoraviivainen tehtävä. Makrotasolla sen ovat huomanneet useat yritykset, jotka ovat nykytrendin mukaisesti yrittäneet luoda oman sisäisen palvelumuotoiluosaamisen tulevan liiketoimintansa moottoriksi. Ohjaamossa tapaamani nuoret pohtivat samaa omalla mikrotasollaan.

Palvelumuotoilijan pyhä kolminaisuus

Pitkällisessä ja polveilevassa vastauksessani teräville kuuntelijoille yritin tuoda esiin kolme aspektia: osaaminen, kokemus ja mindset. Suuri osa palvelumuotoilijan työstä on menetelmien soveltamista käsillä olevaan tarpeeseen, jolloin menetelmien oppimisesta on kiistaton hyöty. Toisaalta kokemus on paras mahdollinen keino soveltamisen oppimiseen – riittävä määrä omakohtaista hiljaista tietoa antaa parhaat neuvot menetelmien sopivuudesta ja rajoitteista sekä mahdollisuudesta varioida niitä. Kuitenkaan kuljetut mailit eivät tee kenestäkään hyvää palvelumuotoilijaa, jos aika on käytetty rutiininomaiseen toistamiseen ympärilleen vilkuilematta. Palvelumuotoilijan näkemys rakentuu mindsetistä, ajattelutavasta, johon sisältyy uteliaisuus, avoimuus ja kyseenalaistaminen.

Osaaminen

Ensimmäinen askel palvelumuotoilijaksi on melko suoraviivainen. Koulun penkiltä tai itseopiskelunakin on mahdollista päästä menetelmiin sisälle. Ohjaamossakin keskustelimme lyhyesti muun muassa erilaisista kanvaaseista, käyttäjätutkimuksen muodoista, esikuva-analyyseista, käyttäjätestauksesta ja prototyypeistä. Toisaalta uusien keinojen oppiminen ja vanhojen osaamisen syventäminen jatkuu koko uran, eikä ole vain sen alkupäässä tapahtuva harjoite.

Kokemus

Kokemus on hivenen vaikeampi askel toteuttaa, koska se vaatii... no, kokemista. Hyvän ja relevantin kokemuksen kartuttamiseen kuluu kalenteriaikaa, joten siksi monet työpaikkailmoitukset peräänkuuluttavat milloin minkäkin suuruista määrää työvuosia. Toisaalta palvelumuotoilu on tässä suhteessa armollisempi kuin moni muu ala: sopivaa kokemusta ja rutiinia kuin kertyy lukuisissa muissakin töissä kuin vain leimallisesti palvelumuotoilutehtävissä. Oikeastaan suuri osa ihmisten ymmärtämistä, tietomassojen yhteenvetoa ja suunnittelua maalaisjärjen avulla sisältävistä tehtävistä kasvattaa tekijäänsä palvelumuotoilijana.

Mindset

Viimeinen kohta on se vaikein. Joillain ihmisillä ja organisaatioilla on DNA:ssaan luontainen kyky uteliaaseen, ennakkoluulottomaan, mutta myös järjestelmälliseen ajattelutapaan, joka tuo näkemyksellisyyden. Jos tämä mindset ei tule luonnostaan, sen opettelussa on vuorenkorkuinen tehtävä. Siksi rekryilmoituksissa puhutaan "hyvistä tyypeistä". Hyvän mindsetin omistava, laajasti osaava ja pitkällä kokemuksella varustettu palvelumuotoilija onkin sitten pinkki yksisarvinen – kaikki sellaisen tahtoisivat, mutta niitä vähemmän näkyy liikkeellä olevan.

Loppujen lopuksi jokaisella tilaisuuden nuorella – samoin kuin palvelumuotoilukyvykkyyttä rakentavalla yrityksellä – on oma henkilökohtainen polku näiden kolmen askeleen viitoittamalla tiellä. On pohdittava omat kyvykkyydet ja jo kertynyt relevantti kokemus, ja rakennettava kehittymistiekartta niiden perusteella.

Tilaa Digian blogikirjoitukset suoraan sähköpostiisi


digitaaliset palvelut   palvelumuotoilu

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa