← Pääsivulle

Miten analytiikka tukee uusien palveluiden kehittämistä?

Kilpailun kiristyessä yritykset pyrkivät erottumaan muiden samankaltaisten joukosta tuotteiden ja palveluiden ympärille rakennettujen lisäpalveluiden avulla. Digitalisaation ansiosta eri toimijat voivat yhdistää voimansa ja tarjota asiakkailleen palvelukokonaisuuden pelkän tuotteen sijaan. Aivan ensimmäiseksi on kuitenkin selvitettävä, millaiset lisäpalvelut asiakas kokee hyödylliseksi - ja mistä hän on valmis maksamaan lisää. Se onnistuu helpoiten analytiikan avulla.

Miten analytiikka tukee uusien palveluiden kehittämistä

Yritysten liiketoimintaan kohdistuu entistä kovempaa kilpailua, johon on kyettävä vastaamaan innovatiivisuuteen ja asiakasymmärrykseen perustuvilla tuotteilla ja palveluilla. Innovatiivisuus on usein lähtöisin yrityksen oman arvoketjun analysoinnista, ja sen avulla tuotettua tietoa hyödynnetään oman aseman vahvistamiseen.

Palveluiden käyttö ja laitteet tuottavat jatkuvasti uutta tietoa. Tästä tiedosta on tullut merkittävää omaisuutta, jonka perusteella yritykset voivat kehittää uusia palveluitaan. Analytiikka auttaa jalostamaan tiedon tuotekehityksen ja strategiatyön tueksi.

Ekosysteemien optimoinnissa arvoketjut lyhenevät

Kilpailun kiristymisen seurauksena mahdollisuuksien hyödyntämiseen käytettävissä oleva aika lyhenee. Keskeistä onkin tuotteiden ja palveluiden jatkuva kehittäminen. Merkittävä osa yrityksen arvosta muodostuu tuotannon ulkopuolella, ja mahdollinen lisäarvo syntyy esimerkiksi elinkaarikustannusten tai osaamispääoman hallinnasta. Muutos vaikuttaa koko yrityksen palveluketjuun.

Sekä Suomesta että maailmalta löytyy esimerkkejä, joissa on oivaltavasti hyödynnetty käytettävissä olevaa tietoa uusien palvelukonseptien luomiseen ja tiedon kaupallistamiseen. Yritysten keräämässä tiedossa onkin paljon kaupallista potentiaalia, jonka hyödyntäminen voi olla oleellista yrityksen liiketoiminnan kannalta.

Päätöksentekoa varten tarvitaan ymmärrystä siitä, miten eri tapahtumat ja ilmiöt vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi Elisa tarjoaa asiakkailleen reaaliaikaista tilannekuvaa liiketoiminnan kehittämiseen ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Tilannekuva terävöityy johtamisen kannalta oleelliseen muotoon, kun antureiden ja laitteiden tuottamaan tietoon yhdistetään jotain muuta saatavilla olevaa tietoa, kuten laskutus- tai tilaustietoa. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan kannalta oleellisten tekijöiden tunnistamisen ja korjaamisen nopeasti.

Kuka tarttuu rajattomiin mahdollisuuksiin?

Suomessa on vankkaa tuote- ja palveluosaamista. Kyky luoda ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin antaa erinomaisen pohjan haastaa nykyisiä liiketoiminta- ja ansaintamalleja. Ne yritykset, jotka ovat lähteneet rohkeasti hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa liiketoimintansa kehittämiseksi, ovat löytäneet täysin uusia mahdollisuuksia koko arvoketjun muuttamiseksi.

Yritys voi laajentaa olemassa olevaa liiketoimintaansa hyödyntämällä digitalisaatiota ja analytiikkaa. Tyypillisesti tämä tarkoittaa uusia palveluita, kuten ennakoivaa huoltoa, joilla täydennetään olemassa olevan tuotteen ympärillä olevaa liiketoimintaa. Yritys ei myy pelkkää tuotetta, vaan tuotteen ympärille rakennetun palvelun. Näin asiakas siirtyy ostamaan lisäarvoa tuottavaa toimintaa pelkän laiteinvestoinnin sijasta.

Digitaalisuus mahdollistaa eri toimijoiden palveluiden yhdistämisen. Loppuasiakkaan tuote tai palvelu syntyy yhä useammin eri toimialojen yhteistyön tuloksena. Rajattomat mahdollisuudet saavat mielikuvituksen liikkeelle. Haastajat tulevat jatkossa sekä maantieteellisten että toimialarajojen ulkopuolelta.

Toistaiseksi näyttää siltä, että mahdollisuuksia hyödyntävät uudet toimijat, joilla ei ole puolustettavanaan olemassa olevaa ansaintaa. Parhaimmillaan liiketoimintamallissa yhdistyvät paikallisuus, yksilöllinen palvelu ja tehokkaat prosessit.

Kuluttajien odotukset haastavat

Digitaalisessa liiketoiminnassa arvoketjujen sisällä olevat välikädet katoavat. Aikaisemmin erillään olleet toimijat luovat nyt uusia arvoketjuja ja verkostoja. Tämän seurauksena yritys siirtyy lähemmäs asiakkaitaan, mikä mahdollistaa paremman asiakasymmärryksen ja sitä kautta asiakkaita kiinnostavien lisäarvopalveluiden ja liiketoimintamallien tuottamisen.

Hyvä esimerkki ovat TV-laitteiden valmistajat, joille teknologioiden jatkuva kehittyminen on luonut uusia mahdollisuuksia. Älykkäät digitaaliset TV-laitteet ovat yhteydessä internetiin ja muihin laitteisiin, minkä johdosta TV-valmistajilla on koko laitteen elinkaaren ajan suora yhteys sisällön jakelun ekosysteemeihin ja siten myös kuluttajiin.

Ekosysteemien ja niiden liiketoiminnan menestyksen ratkaisee viime kädessä kuluttajan suhtautuminen tarjottuihin sisältöihin ja palveluihin. Laitevalmistajille on erityisen tärkeää ymmärtää, millaisia kokemuksia kuluttajat odottavat heidän valmistamiensa tuotteiden tarjoavan. Odotusten ymmärtäminen auttaa suunnittelemaan tuotteita ja lisäpalveluita, joista kuluttajat ovat valmiita maksamaan.

New call-to-action Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi