Miten avun tarpeessa olevat ja vapaaehtoiset yhdistetään?

analytiikka

spr

Vapaaehtoisten ja jäsenistön saaminen mukaan ja sitouttaminen toimintaan on kansalaisjärjestöille elintärkeää. Digiarvoa 2019 -kilpailun voittaja Suomen Punainen Risti ja Digia hyödynsivät data-analytiikkaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Lue, millaisia tuloksia hankkeesta saatiin.

Uusien vapaaehtoisten ja jäsenten saaminen mukaan toimintaan on kansalaisjärjestöille elintärkeää.  Perinteisesti tätä on mitattu kokonaisjäsenmäärän kehitystä, tai isommissa järjestöissä myös uusien ja eronneiden jäsenten määrää seuraamalla.

Digitalisaation myötä mahdollisuudet analysoida jäsenistön rakennetta ovat parantuneet todella merkittävästi. Aiemmin tarkastelu on järjestöissä keskittynyt lähinnä maakuntatasoiseen ja paikalliseen jäsenkehitykseen ja jäsenistön alueelliseen jakaantumiseen, mitä on useimmiten tehty kunkin järjestön oman alueorganisaation ja paikallisyhdistysten jäsenmääriä seuraamalla.

Suomen Punainen Risti on yhdessä Digia Oyj:n kanssa analysoinut omia vapaaehtois- ja jäsenrekisteritietojaan, keskittyen erityisesti uusien vapaaehtoisten mukaanpääsyn helpottamiseen.

Tavoitteenamme on kehittää uuden vapaaehtoisen digitaalista ilmoittautumista ja perehdyttämistä. Erityisenä haasteena on ollut suurimmista kaupungeissa mukaan ilmoittautuvien asiakaspolun sujuvoittaminen digitaalisessa maailmassa.

Kaupungeissa vapaaehtoistyötä etsivät 20–29-vuotiaat

Uudesta digitaalisesta Oma Punainen Risti -palvelusta olemme hieman yllättäenkin havainneet, että isoissa kaupungeissa uusiksi vapaaehtoisiksi ilmoittautuu huomattavan paljon nuoria, 20–29-vuotiaita, joille emme vielä ole onnistuneet tarjoamaan riittävän hyvin ja nopeasti sopivia vapaaehtoistehtäviä.

Ikäjakauma suurissa kaupungeissaKun pystymme tarjoamaan automaattisesti henkilölle toimintaa sen mukaan, mitkä ovat hänen kiinnostuksen kohteensa ja miten hän on käytettävissä, voimme tarjoa apua todella paljon useammalle.

Me Suomen Punaisessa Ristissä olemme ottaneet monien muiden järjestöjen tapaan käyttöön PowerBI -ohjelmiston paitsi talouden myös toiminnan raportointiin ja analysointiin. Digian kanssa tehty yhteistyö on nostanut meidät aivan uudelle tasolle.

Vapaaehtoisprofiilit auttavat tehtävien kohdentamisessa

Aiemmin olemme pystyneet kohdentamaan vapaaehtoistyötarjouksia ja -koulutuksia vain yksittäisten tekijöiden perusteella esimerkiksi lasten ja nuorten auttamisesta kiinnostuneille. Digian analysoitua dataamme ja tehtyä kohdennettuja haastatteluja Helsingissä, Tampereella ja Turussa sekä järjestettyä useita työpajoja, olemme yhdessä löytäneet ja kuvanneet neljä erilaista vapaaehtoisprofiilia perustuen peräti 51 muuttujaan.

Jatkotyössämme pystymme kohdentamaan vapaaehtoiselle häntä todennäköisemmin kiinnostavia ja hänelle soveltuvia vapaaehtoistehtäviä ja -koulutuksia, jota yksitellen tai erilaisten tietoajojen perusteella olisi todella raskasta ja kallista, ellei jopa mahdotonta tehdä.

Jatkossa yhä useampi ihminen saa apua

Yhteistyö kansalaistoiminnan ja täyden palvelun digitalon kanssa on ollut rajoja ylittävää ja erittäin hedelmällistä. Yhteistyöhankkeen jalkautukseen ja yhteistyön jälkeiseen jatkokehitykseen olemme kiinnittäneet koko työskentelyn ajan erityisestä huomiota.

Tuntemalla paremmin vapaaehtoisten auttajien odotukset ja toiveet, pystymme palvelemaan heitä paremmin ja tätä kautta auttamaan yhdessä entistä useampaa ihmistä – kuten juuri tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi kotonaan eristyksissä olevaa apua tarvitsevaa.

Lue myös: Digiarvoa-kilpailun voittohanke etenee: Datasta apua Punaisen Ristin vapaaehtoistyöhön >>


analytiikka

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi