[KATSAUS] Miten energiatoimiala kehittyy murroksen keskellä?

asiakastieto asiakaskokemus digitalisaatio energia

rekrytointikuvia-2021-web-188

Tuoreessa katsauksessa tarkastelemme energia-alan kehityssuuntia ja alan toimijoiden strategisia vaihtoehtoja radikaalisti muuttuvassa toimintaympäristössä. Asiakkuudenhoito ja asiakastiedon hyödyntäminen nousevat avainasemaan.

energia.jpg

Energiatoimiala on murroksessa, jonka nopeus ja vaikutus liiketoimintaan vaatii päättäjiltä rohkeutta ja päättäväisyyttä. Nykymuotoisen sähköntuotannon ja -myynnin kannattavuus supistuu, ja näköpiirissä on yhdistymisiä, fuusioita ja jopa konkursseja. Alalle tulee uusia kotimaisia sekä ulkomaisia kilpailijoita, jotka haastavat perinteiset toimijat.

Kehitystä voi verrata viestinnän tai kaupan toimialoilla nähtyyn kehityskulkuun, jota ovat leimanneet tekniset innovaatiot, markkinoiden avautuminen kilpailulle, kokonaan uudentyyppisten palveluiden ja toimijoiden syntyminen sekä perinteisten toimijoiden siirtyminen esimerkiksi operaattorin rooliin. Nyt myös energia-alan toimijat joutuvat miettimään liiketoimintamallinsa, roolinsa ja ansaintalogiikkansa uudelleen.

Alalla tapahtuvat nopeat ja radikaalit muutokset ovat innoittaneet Digiaa laatimaan tämän katsauksen. Katsaus on tiivistelmä kartoituksesta, joka Digialla tehtiin vuoden 2016 aikana. Haastatteluihin energiatoimialan kehityssuunnista ja tulevaisuuden menestystekijöistä osallistui yhteensä 15 energiatoimialan asiantuntijaa sekä energiayhtiöiden ylimmän johdon edustajaa.

Uskomme, että digitalisaatiolla on keskeinen rooli siinä, kuinka energiamarkkina tulevaisuudessa kehittyy ja kuinka se jaetaan. Digitalisaatio ei tarkoita vanhojen toimintatapojen muuttamista sähköisiksi. Se tarkoittaa perustavanlaatuista ajattelutavan muutosta, johon liittyvät niin ydinjärjestelmien digitalisointi kuin asiakastiedon uudenlainen hyödyntäminen ja sen pohjalta kehitettävät uudet palvelut.

Haastamme suomalaisen energiasektorin toimijat pohtimaan tulevaisuuttaan innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti. Toivomme, että tämä katsaus auttaa osaltaan poimimaan ajatuksia myös Suomen ja toimialan rajojen ulkopuolelta. Toivomme mielellämme myös palautetta sekä avointa keskustelua katsauksessa esitetyistä näkemyksistä. Antoisia lukuhetkiä!

New Call-to-action


asiakastieto   asiakaskokemus   digitalisaatio   energia

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi