Miten siirtää eksa pilveen (alle 30:ssä vuodessa)?

Yritysten siirtäessä liiketoimintakriittisiä tietoja pilveen saattaa eteen tulla haasteita, jos tietomäärä liikkuu gigojen sijaan eksoissa. Digian pilviarkkitehti Petri Rosenström kertoo, miten tieto siirtyy talteen koosta huolimatta.

eksapilveen.jpgPilvipalveluiden yleistyessä moni yritys on uuden haasteen edessä: miten siirtää liiketoiminnan kan­nalta kriittiset tiedot pilveen? Haasteen koko- ja vaativuusluokka vaihtelevat. Yh­dellä yrityksellä voi olla siirrettävänä vain muutamia gigoja, kun taas toisella kokoluokka on useampia ek­satavuja. Tämän lisäksi tiedot saattavat muuttua jat­kuvasti, ja niiden pitää olla koko ajan käytettävissä.

Kaikkiin haasteisiin eivät toimi samat ratkaisut. Mitä eroa on gigan, teran, petan ja eksan siirtämisessä pil­veen?

Giga siirtyy helposti, tera saattaa vaatia verkkoyhteyden käytön rajoittamista

Kun siirretään gigatavuja, ei yleensä puhuta vielä isosta investoinnista. Usein siirto voidaan hoitaa nopeasti ja kustannustehokkaasti konesalin inter­netyhteydellä ilman erityisjärjestelyjä. Tässä koko­luokassa tietojen ylläpitäminen reaaliaikaisesti saa­tavilla tai niiden nopea muuttuminen eivät aiheuta tarkistuslistan ruksia kummempia toimenpiteitä.

Teratavujen siirtäminen pilveen on siinä rajoilla, on­nistuuko tiedonsiirto pelkällä konesalin verkkoyh­teydellä. Tiedon siirtäminen kestää nopeallakin in­ternetyhteydellä useimmiten tunteja, eikä konesalin kapasiteetin täyttäminen ole välttämättä tarkoituk­senmukaista.

Verkkoyhteyden tukkimisen sijaan kannattaakin ra­joittaa sen käyttöä kohtuulliselle tasolle.

AWS Storage Gateway mahdollistaa tietojen käyttämisen siirron aikana

Kun siirtoyhteyden käyttöä rajoitetaan, ongelmaksi muodostuu tietojen muuttuminen. Tähän haastee­seen voidaan vastata esimerkiksi AWS Storage Ga­teway -palvelulla.

AWS Storage Gateway mahdollistaa tiedon käyttä­misen samalla, kun sitä siirretään pilveen. Palvelu helpottaa tietojen siirtämistä AWS:n eri tallennus­palveluihin, ja sen lisäksi kuumia tietoja voidaan säi­lyttää oman konesalin välimuistissa. Sen sijaan, että satoja teratavuja tai petatavua siirrettäisiin verkko­yhteydellä kuukausia tai jopa vuosia, asian voi rat­kaista myös toisin.

Kuinka monta Snowball-yksikköä tarvitaan petatavun siirtämiseen?

Suuremmissa tiedonsiirtoprojekteissa muistuu toi­sinaan mieleen sanonta: “Älä aliarvioi postiauton tiedonsiirtokapasiteettia”. Muutama sata teratavua – tai jopa petatavu – siirtyy parissa viikossa postiau­tolla lähimpään pilveen, jonka jälkeen siirron aikana muuttuneet tiedot voidaan synkronoida internetyh­teydellä.

Suomen Posti ei vielä tarjoa tällaista palvelua, mut­ta AWS:ltä löytyy Snowball-palvelu, jossa konesaliin toimitetaan 80 teratavun kokoinen ulkoinen tiedon­siirtoyksikkö. Palvelu on kohtuullisesti hinnoiteltu ja helppo ottaa käyttöön osaavien asiantuntijoiden kanssa.

Petatavu siirtyy 13:lla Snowball-yksiköllä, mutta jos pitää siirtää eksatavu, tarvitaan muita ratkaisuja.

Eksa pilveen kymmenellä rekalla

Eksatavu-kokoluokan tietovarastot lisääntyvät yri­tyksissä kovaa vauhtia siitä huolimatta, että pilvessä tämän kokoluokan tietojen hallinta ja käyttö on sekä helpompaa että kustannustehokkaampaa.

Eksatavun siirtäminen pilveen pelkällä verkkoyhtey­dellä on mahdotonta vuoden 2017 aikana. 10Gbitin yhteydellä se kestäisi noin kolme vuosikymmentä. Siirto olisi mahdoton toteuttaa, vaikka käytettävissä olisi satakertainen yhteysnopeus.

Paras ratkaisu eksatavujen siirtoon on AWS Snow­mobile -palvelu. Tämä extreme-postirekka liikkuu jo uudella mantereella, ja lanseerataan todennäköisesti jossain vaiheessa myös meillä Euroopassa.

AWS Snowmobile mahdollistaa sadan petatavun siirtämisen yhdellä kerralla. Siinä rupeaa jo olemaan tiedonsiirtokapasiteetti kohdallaan.

Kymmenen rekkaa ja eksa on matkalla pilveen.

Kuuntele webinaari!

pilvipalvelut   integraatio
Petri Rosenström | Pilviarkkitehti

Petri Rosenström | Pilviarkkitehti

Petri on pilviarkkitehti ja Digian pilviklaanin heimopäällikkö. AWS-pilvisertifikaatteja Petriltä löytyy viisi. Pilven makuun päästyä nälkä kasvaa syödessä, ja Petri kehittääkin osaamistaan jatkuvasti. Työssään Petri arvostaa avoimuutta ja tehokkuutta, eikä tämän Linux-velhon loitsuissa ole turhia merkkejä, kun hän niitä VIMillä kirjoittelee. Itseään Petri kuvailee hyväksi innostujaksi. Vapaa-aika kuluu mukavasti rakentamisen, meetuppien ja rahoitusharrastuksen parissa. Petri on aktiivinen Osakesäästäjien Keskusliiton jäsen ja piensijoittaja.

Kirjoittajan kaikki blogitekstit

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube