Modernit järjestelmät antavat mahdollisuuden tasapuoliseen työvuorosuunnitteluun

Automatisoitu työvuorosuunnittelu mahdollistaa työpaikoilla monia muutoksia, jotka Helsingin Sanomien haastatteleman asiantuntijan mukaan ovat keskeisiä työhyvinvoinnille.

työvuorosuunnittelu.jpg

Helsingin Sanomat kirjoitti 23.2.2017 työaikojen järjestämisestä niin, että työntekijät voivat mahdollisimman hyvin. Taustalla on työaikalain uudistus, josta Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan esitystä.

Jutussa haastateltu Työterveyslaitoksen asiantuntija Mikko Härmä toteaa, että työntekijöiden hyvinvointia parantaa, jos he voivat itse vaikuttaa työaikoihinsa. Jutussa myös todetaan, että vuorot tehdään usein vain kahden tai kolmen viikon päähän, kun hyvinvoinnin kannalta optimaalista olisi suunnitella vuorot mahdollisimman pitkälle ajalle. Työntekijät tulisi ottaa mukaan suunnitteluun.

Työnantajan näkökulmasta työvuorot ovat kuitenkin aivan liian monimutkainen ruletti kovin pitkälle suunniteltaviksi. Pienikin muutos aiheuttaa vuorolistoissa ketjureaktion, joka on vaikeasti hallittava, jos listat on tehty viikoiksi eteenpäin.

Näin siis, jos työvuorojen suunnittelu nojaa Exceliin tai ruutupaperiin. Automatisoitu työvuorosuunnittelu kääntää kuvion päälaelleen.

Tasapuolisuutta ja tehokkuutta automatisoinnilla

Moderni, automatisoitu työvuorosuunnittelu takaa työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun. Toiveet huomioidaan automaattisesti ja tasapuolisesti yrityksen pelisääntöjen mukaan osana työvuorojen suunnitteluprosessia. Joustavuus lisääntyy, kun työntekijät voivat vaikuttaa työvuoroihinsa sekä toivein että vastaanottamalla helposti tarjottuja lisätöitä. Lisätyön vastaanottoon voidaan liittää myös työntekijän joustavuuden palkitseminen.

Työvuorosuunnittelun joustavuus ei ole työnantajalta pois, sillä automatisoinnin myötä suunnittelu tehostuu, kun toiveet kerätään työntekijöiltä sähköisessä muodossa ja käsitellään automaattisesti.

Keskeinen työhyvinvointiin vaikuttava seikka on myös se, että vuoroissa on aina oikea määrä työntekijöitä, joilla on oikeat osaamiset. Näin jokaisen työntekijän työmäärä on sopiva, eikä päädytä tilanteisiin, joissa työntekijät ovat yksin suuren työkuorman alla. Liian suuri työkuorma – tai toisaalta ylimiehityksestä aiheutuva joutilaisuus – ovat tunnetusti turmiollista sekä henkisesti että fyysisesti.

Automatisoinnilla varmistetaan, että työntekijät saavat työskennellä osaamisensa mukaan ja sopivalla työkuormalla. Työvuorolistat on helppo laatia pidemmälle ajalle, ja ne ovat tarvittaessa muokattavissa.

 

Lue lisää oppaastamme:

New Call-to-action

henkilöstönohjaus
Ville Fernelius | Johtaja, Integraatio-liiketoiminta

Ville Fernelius | Johtaja, Integraatio-liiketoiminta

Ville Fernelius vastaa Digian Integraatio-liiketoiminnasta. Ville on tiedon hyödyntämisen asiantuntija, jolla on kokemusta myös mm. digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Tällä hetkellä hänen mielenkiintonsa kohdistuu yritysten digitaalisen kyvykkyyden kasvattamiseen ja etenkin moderneihin hallinta- ja toimitusmalleihin, joita hyödyntämällä organisaatioiden tietopääoma voidaan muuntaa kilpailueduksi.

Kirjoittajan kaikki blogitekstit

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube