← Pääsivulle

Monikanavainen asiakkuudenhallinta osana toiminnanohjausta

monikanavainen-asiakkuudenhallinta

Eheän asiakaspalvelun edellytyksenä on ajantasainen toiminnanohjaus ja datan liikkuminen eri järjestelmien välillä. NetSuiten integroitavuus mahdollistaa monikanavaisen asiakkuudenhallinnan.

Asiakaskokemukseen ja asiakkuudenhallintaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on nykyään yhä tärkeämpää. Asiakaskokemus on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä ja menestyksen kannalta ratkaisevaa. Asiakkaiden käyttäytyminen ja tavat, joilla yritykset ja asiakkaat kommunikoivat keskenään muuttuvat jatkuvasti. Asiakkaat olettavat, että heidät muistetaan ja mistä he pitävät.

Monikanavaisella palveluympäristöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas voi olla yhteydessä yritykseen usean eri palvelukanavan kautta. Tyypillisiä palvelukanavia ovat muun muassa sähköposti, puhelin, verkkokauppa, nettisivujen chat sekä sosiaalisen median kanavat. Monikanavaisen palveluympäristön hyödyksi voidaan mainita esimerkiksi parantunut tehokkuus, kasvanut myynti sekä suurempi asiakastyytyväisyys.

Yrityksen näkökulmasta monikanavaisuuden toteuttaminen näkyy esimerkiksi kaikkien kanavien kesken jaettuna datana. Erityisen olennaista on ajantasainen asiakasdata, jonka avulla voidaan luoda asiakkaasta yhtenäinen kuva eri kanavissa ja tarjota parasta mahdollista asiakaspalvelua. Datan avulla voidaan varmistaa, että myyjällä on ajantasaista tietoa asiakkaan mahdollista ongelmista tai viimeisimmistä ostoksista. Myyjän täytyy myös kyetä tarjoamaan asiakaspalvelutilanteessa samat tiedot tuotteiden hinnoista tai toimitusajankohdista, kuin mitä asiakas löytäisi yrityksen verkkokaupasta.

NetSuite monikanavaisen asiakkuudenhallinnan mahdollistajana

Eheän asiakaspalvelun edellytyksenä on ajantasainen toiminnanohjaus. Asiakasdataa voidaan hyödyntää parhaiten silloin kun taustajärjestelmät ovat kunnossa ja tieto liikkuu sulavasti järjestelmästä toiseen.

NetSuite on monipuolinen ja joustava liiketoiminta-alusta, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen tuen liiketoimintojen hallintaan. NetSuiten vahvuuksia ovat sen soveltuminen toimialasta riippumatta sekä pienten että suurten organisaatioiden käyttöön, datan sijainti yhdessä tietokannassa, rikas ekosysteemi ja jatkuva kehittyminen sekä asiakaskohtaisten mukautusten säilyminen säännöllisissä päivityksissä. NetSuite integroituu helposti erilaisiin alustoihin ja liiketoimintajärjestelmiin, mikä mahdollistaa aidosti monikanavaisen asiakkuudenhallinnan.

Tule kuuntelemaan webinaariimme tiistaina 6.10. miten mahdollistat asiakkaillesi eheän asiakaskokemuksen kaikissa kanavissa NetSuiten avulla.

New call-to-action


toiminnanohjaus   asiakkuudenhallinta   NetSuite

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi