Digiarjessa-blogi

Näin käännät digitalisaation ja markkinoilla tapahtuvan muutoksen liiketoimintasi voitoksi

digitalisaatio-kypsyysaste-kuvitus

Onko yrityksesi valmis ottamaan kaiken hyödyn irti digitalisaatiosta ja markkinoiden muutoksesta? Liiketoiminnan kehitys koostuu monesta asiasta, joiden virittämisessä auttaa myös huolellisesti valittu kumppani.

Tuskin kukaan osasi ennustaa käynnissä olevan digitaalisen murroksen vauhtia ja laajaa globaalia etenemistä vielä vain muutamia vuosia sitten. Manuaalinen ja fyysinen työ automatisoituu ja muuttuukin sähköisiksi palveluiksi nyt vauhdilla. Samalla yritysten monet vanhat aikaisemmin toimivat liiketoimintamallit sekä yritysten väliset arvoketjut rakentuvat kokonaan uusiksi. 

Digitalisaation uusimpaan aaltoon kytkeytyvät jo mm. robotiikka, tekoäly- ja koneoppimisen ratkaisut. Eri hyödyke- ja palvelumarkkinoille on ilmestynyt aivan uusia pelureita, jotka tuntuvat rakentavan liiketoimintaansa nyt kokonaan uusilla säännöillä ilman mitään vanhoja rasitteita. Globaalissa maailmassa yritysten välinen kilpailu on globaalia. Kehitystä on mahdotonta pysäyttää, mutta miten käännät sen voitoksi?

1. Käännä ajattelusi toimittajalähtöisestä asiakaslähtöiseksi

Mitä asiakkaasi vaatii sinulta nyt ja miten voit ennakoida ajoissa sen, mitä vaaditaan tulevaisuudessa? Miten kykenisit tarjoamaan asiakkaallesi jatkossa enemmän arvoa? Voitko jalostaa vanhaa tai kehittää ja tarjota sen lisäksi jotain kokonaan uutta?

Hyvä kumppani osaa opastaa ja kertoa sinulle myös, mitä muilla toimialoilla tapahtuu ja miten uusia hyviä innovaatioita voisi siirtää toimialalta toiselle.

2. Varmista organisaatiosi oppimiskyky

Digiaikana koko organisaation jatkuva oppiminen on välttämätöntä. Uusia asioita ja ideoita kannattaa siis kokeilla ja pilotoida nopeasti ja ennakkoluulottomasti. Sisäinen vuorovaikutus ja asiakkaiden kuuntelu ovat tässä tärkeässä osassa, ja sieltä esille tulleet tarpeet antavat usein hyviä ideoita.

Myös hyvä kumppani osaa auttaa mietinnässä, ideoiden sparraamisessa, ja on tärkeä apu käytännön kokeilujen toteuttamisessa.

3. Voittava kokonaisratkaisu on monen asian summa

Laadukas monikanavainen palvelumuotoilu on digitalisaation keskeinen elementti, joka auttaa merkittävästi parantamaan palvelun asiakaskokemusta. Kokonaisvaltaisessa palvelumuotoilussa kehittäminen suuntautuu useisiin eri kanaviin, joiden kautta palvelu koetaan ja otetaan vastaan.

Voittava kokonaisratkaisu vaatii onnistuneen palvelumuotoilun ohella toimivat taustajärjestelmät ja prosessit, esimerkiksi markkinointiin, asiakashallintaan, toiminnanohjaukseen ja analytiikkaan, sekä riittävän integraatiotason. Kaikki tai osa näistä prosesseista voidaan ulkoistaa taikka hankkia nykyaikaisesti paketoituna palveluna pilvestä.

Nykyisin aletaankin puhua jo niin sanotusta API- taloudesta. Perinteisiä IT-hankkeita ei siis enää varsinaisesti ole vaan kyse on nykyisin aina liiketoiminnan kehityshankkeista. Varmista että kumppaniltasi löytyy osaamisen lisäksi valmiit ja toimivat työkalut niin palvelumuotoilun kuin eri taustaprosessien kehittämiseen.

4. Hyödynnä analytiikkaa osana kokonaisratkaisua

Tiedon hyödyntämisestä on muodostunut useimmilla toimialoilla keskeinen kilpailutekijä, jonka avulla voidaan muokata asiakaskohtaista tuote- ja palvelusisältöä tai optimoida myyntiä ja vaikkapa tarjonnan ajoittamista ja kohdistamista.

Liiketoiminnan ohjaamisessa tai palvelujen ja ratkaisujen tuotannossa usein yksi analytiikan hyödyntämisen keskeinen tavoite on paremman asiakasuskollisuuden saavuttaminen. Tutkimusten mukaan esimerkiksi reklamaation onnistunut hoitaminen saattaa nostaa asiakastyytyväisyyttä enemmän kuin normaali onnistunut kaupallinen transaktio.

Analytiikan hyödyntäminen asiakkaille kasvavaa arvoa luoden on välttämätöntä, koska asiakkaiden vaatimustaso on useimmilla eri toimi-aloilla nopeasti kasvanut ja asiakkaille on jatkuvasti tarjolla enemmän kilpailevia vaihtoehtoja ja uusia hankintakanavia.

Millä kypsyysasteella yrityksenne on?

Digikehityksen erilaiset vaiheet voi kuvata useilla eri tavoilla, mutta keskeistä on se, missä suhteessa tämä on yrityksen strategiaan.

digitalisaatio-kypsyysaste.jpg

 

 

New call-to-action


digitalisaatio


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi