← Pääsivulle

NetSuiten tuotannonohjauksen paketointimalli helpottaa käyttöönottoa

netsuite-tuotannonohjaus

Modulaarisissa ratkaisuissa toiminnallisuuksia voidaan ottaa käyttöön sitä mukaa, kun asiakas niitä tarvitsee. Joskus kuitenkin tarvitaan edelleen moduulikohtaista kustomointia ja lokalisointia, että ratkaisu taipuu esimerkiksi maakohtaisiin tarpeisiin. Paketointimalli mahdollistaa yleisimpien kustomointi- ja lokalisointitarpeiden käyttöönoton nopeasti ja kustannustehokkaasti.

NetSuite on pilviratkaisu, joka sisältää ERP:n, CRM:n, asiakas-, toimittaja- ja partneriportaalit sekä yrityksen keskitetyn informaation hallinnan. Lisäksi NetSuite sisältää hyvät kustomointityökalut, mm. API:n, näkymien ja työnkulkujen muokkauksen sekä yhteyden laajaan sovellusvalikoimaan.

NetSuite alustana sallii asiakkaan erikoistarpeisiin liittyvien kustomointien lisäämisen osaksi kokonaisuutta. Näillä mahdollistetaan toimialalle tyypillisten toimintojen toteuttaminen, kuten esimerkiksi ostoon ja myyntiin tai varastoon ja tuotantoon liittyvien vakioituneiden tietosisällöllä rikastettujen lomakkeiden käyttöönoton NetSuitessa. Pilvipohjaisen NetSuiten selkeänä etuna on se, että kustomoinnit säilyvät versiopäivityksien mukana.

Sen sijaan, että jokaiselle asiakkaalle tehdään omakohtaiset kustomoinnit, voidaan tuotannonohjauksen paketointimallilla vähentää teollisuuden tuotannonohjauksen toiminnallisuuksien käyttöönotoissa toistuvaa työtä, joka johtuu toimialalle vakiintuneiden toimintatapojen sekä lokaalien käytänteiden sovittamisesta järjestelmään.

Tuotannon paketointimalli sisältää lokalisointeja ja uusia ominaisuuksia

Tuotannon paketointimalli kokoaa osaksi mikrovertikaalia valmistavaan teollisuuteen liittyvät järjestelmän kustomoinnit eli komponentit, jotka on kehitetty paikkaamaan NetSuitessa havaittuja toimialakohtaisia oletustoiminnallisuuksien heikkouksia.

Osa paketoinnin kustomoinneista on myös puhtaasti lokalisointeja eli kustomointeja, jotka tukevat Suomessa toimivan valmistavan teollisuuden alakohtaisia käytänteitä. Kustomointeja on kuitenkin toteutettu myös paikkaamaan selkeitä heikkouksia eli paketointimalli sisältää myös täysin uusia ominaisuuksia. Pohjimmiltaan tuotannon paketointimalli voidaan nähdä lokalisointina ja toimialavertikaalina, joka tuo NetSuiten perusversioon uusia markkinaan ja toimialaan kustomoituja lisätoiminnallisuuksia.

Mitä hyötyä tuotannonohjauksen paketointimallista on?

Tuotannonohjauksen paketointimallin avulla saavutettu ajansäästö käyttöönottoon käytetyissä projektipäivissä on ollut merkittävä jo ensimmäisten toimitusten kohdalla. Totesimme myös, että ajansäästön ollessa merkittävää, toimituksen laatuun ja toiminnallisuuksien jatkokehitykseen olisi projektien puitteissa käytettävissä enemmän resursseja sekä sisäisesti että asiakkaan taholta. Paketointi on mahdollistanut lyhyemmässä ajassa valmiimman ja laadukkaamman käyttöönoton, jolloin resursseja on jäänyt viimeistelyyn ja jatkokehitykseen paremmin.

Paketointimallissa asiakas saa testatut ja yhteensopivat tuotannolliset toiminnallisuudet osana käyttöönottoa. Eri osaratkaisut tukevat toisiaan muodostaen eheän kokonaisuuden toimialakohtaisia toiminnallisuuksia, joita ei muualta saa valmiiksi lokalisoituina ja toimialaan sovitettuina. Kyseessä onkin ainutlaatuinen paketointi tuotannon toimialaosaamista NetSuiteen. Tätä asiakkaan ei ole mahdollista saada valmiina muualta.

Paketointimalli parantaa NetSuiten palvelutarjoomaa erityisesti valmistavan teollisuuden sektorilla, tarjoten välineistön asiakkaan kilpailukyvyn kasvuun. Paketointimallin avulla asiakkaan tuotantoprosessit ovat paremmin ohjattavissa, mikä edesauttaa lisäämään tehokkuutta, ajan säästöä ja joustavuutta sekä vähentämään kustannuksia.

Paketointimallin modulaarisuus sataa asiakkaan laariin

Asiakkaalle ehkä tärkeimpänä seikkana on paketoidun ratkaisun kyky vähentää riskejä ja odottamattomia ongelmia. Paketointimallin modulaarisuus tarjoaa asiakkaalle vaihtoehtoja sovittaa paketointimallia omaan toimintaympäristöönsä. Paketoinnista valittavissa olevat toiminnallisuudet laajentavat ratkaisun käytettävyyttä erilaisissa tilanteissa, jolloin asiakkaat voivat valita oman tarpeeseensa soveltuvan kokonaisratkaisun.

Modulaarisuuden etuina asiakkaille välittyy joustavuus, kustannustehokkuus ja nopeus. Modulaarisuuden avulla paketoinnin rakenteesta tulee selkeämpi, mikä auttaa ja selkiyttää asiakkaan sekä palveluntarjoajan välistä kommunikaatiota. Modulaarisuus välittyy ratkaisuun jo kauempaa kuin pelkästä tuotteistuksesta, sillä paketointimallin ylläpitoympäristössä tekninen toteutus mahdollistaa paketoinnin osien erillisen hallinnan.

Kiinnostuitko aiheesta?

Tilaa ilmainen webinaaritallenteemme: Digia NetSuite – mitä tarvitset tuotannon käynnistykseen? 18.9.2019 >>


toiminnanohjaus   NetSuite

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi