← Pääsivulle

Nuoret kiinni IT-alaan – Digitalents-työpajassa syntyi kahdessa tunnissa uusia mobiilipalvelukonsepteja

Digia aloitti yhteistyön Digitalents Helsingin kanssa. Tavoitteena on kehittää 15-29 -vuotiaiden nuorten ICT-alan osaamista ja työelämävalmiuksia. Digian Design-tiimin Marko Knuutila kirjoitti kuulumiset syksyn työpajoista.

digitalents-1.jpg

Tänä syksynä otimme Digian Design-tiimissä haasteen vastaan paremman digiyhteiskunnan puolesta. Teemme yhteistyötä Digitalents-yhteisön ja Linko-kouluttajien kanssa nuorten innostamiseksi ja kouluttamiseksi erilaisiin tehtäviin ICT-alalla. Yhteistyö luo osaamiseen ja ammatteihin innostavia polkuja, jotka eivät ole niin ilmeisiä. Toiminnan keskiössä ovat työtä vailla olevat ja omaa osaamistaan rakentavat nuoret aikuiset. Hankkeen käynnistymisestä kerroimmekin lokakuussa.

Syksyn konkreettisena työnä järjestämme hackathon-työpajojen sarjan, jotka yhtäällä rakentavat osaamista digipalveluiden suunnittelutyön parhaista käytännöistä sekä luovat osallistujille oman ammattitaidon rakentamisen tiekartan. Viime viikon lopulla fasilitoin työpajan ymmärryksen luomisesta, ideoinnista ja designin toteuttamisesta prototyypin keinoin yhdessä Digian liiketoimintajohtaja Susanna Härkösen kanssa.

Harvalle tänä päivänä enää tulee yllätyksenä, että työn kuin työn ensimmäisenä päivänä ei lähdetä koodaamaan vaan tietty suunnittelukokonaisuus käydään aina ensin läpi – oli sen ajallinen kesto sitten muutaman tunnin tai useamman kuukauden. Työpajassammekin keskeinen punainen lanka läpi oli ymmärrys-ideointi-design -ajatustyön avaaminen. Jokainen vaihe rakentuu edellisen päälle: ymmärrys toimintaympäristöstä, loppukäyttäjistä ja liiketoimintarealiteeteista luo pohjan ratkaisuvaihtoehtojen ja asiakaspalvelumahdollisuuksien ideoinnille, ja toisaalta toimivat ja erottuva konkreettinen design rakentuu kokonaisvaltaisen ideoinnin tuloksille.

Konkreettinen suunnittelun lopputuote kullakin ryhmällä on interaktiivinen, klikkailtava mobiilipalvelun prototyyppi

Työpajassa konseptoimme neljän tiimin voimalla kukin oman mobiilipalvelun. Ymmärrystä rakensimme sekä etukäteen etätyöskentelynä, että työpajan aluksi sparrailemalla aihetta tiimiläisten kesken erityisesti käyttäjien tarpeiden näkökulmasta. Työ jatkui palvelumahdollisuuksien ideoinnilla ja hyvin rajatun palveluajatuksen kiteyttämisellä. Osallistujat toivat huikeita ideoita pöytään ja Susannan kanssa fasilitointimme keskittyikin rajaamaan ryhmien innovaatioista yhdessä työpajassa toteuttavan kokonaisuuden. Konkreettinen suunnittelun lopputuote kullakin ryhmällä on interaktiivinen, klikkailtava mobiilipalvelun prototyyppi, joka tuo palveluajatukset näkyväksi ja mahdollistaa konseptin toimivuuden testaamisen käyttäjien avulla.

Työaikaa johdantoineen ja opastuksineen työhön käytimme kaksi tuntia. Osallistujille sekä meille fasilitoijillekin kunniaksi on sanottava, että syntyneet palveluajatuksen ja prototyyppien laatu ylitti hurjimmatkin odotukset. Työpajan jälkeen tehtäväksi otettiin käyttäjätestaukset, joiden tuloksia odotamme innolla. Testauksen jälkeen työ jatkuu joulukuussa prototyypin jatkokehitystyöpajassa.

Näkisin, että keskeisiä anteja työpajassa oli turhaankin mystifioidun suunnittelutyön tuominen näkyväksi, ymmärrettäväksi ja konkreettiseksi. Samalla tämä työ on vahva viesti siitä, että ymmärrys-ideointi-design -kokonaisuutemme skaalautuu niin lyhyisiin ja suoraviivaisiin kuin pitkiin ja kompleksisiin suunnittelukokonaisuuksiin.

Lue lisää Digitalents Helsinki -yhteistyöstä >>


digitaaliset palvelut   mobiilipalvelut   palvelumuotoilu

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi