Digiarjessa-blogi

Onnistunutta verkkoliiketoimintaa 1/3: Kulttuurin ja tekniikan kohtaamispisteessä

Puran kolmen blogitekstin sarjassa kokemuksiani sähköisen liiketoiminnan eTail Nordic -tapahtumasta. Tapahtumassa kuulemieni esittelyjen opit voisi tiivistää siten, että sähköinen liiketoiminta on ensisijaisesti asennetta, kulttuuria ja toisten huomioimista, ja vasta toissijaisesti teknologiaa. Tässä ensimmäisessä osassa käsittelen yrityskulttuurin merkitystä sähköisessä liiketoiminnassa.

Osallistuin lokakuun alkupuolella Kööpenhaminassa vuosittaiseen eTail Nordic sähköisen liiketoiminnan tapahtumaan. Tapahtuman tarkoituksena on toimia vertaistukiryhmänä erilaisille sähköisen liiketoiminnan parissa leipänsä ansaitseville toimijoille ja kasvattaa tietoisuutta alan edistysaskeleista. Tapahtumassa oli esiintymässä sellaisia tunnettuja sähköisen alan toimijoita, kuten Zalando, Stadium, Sony ja Spotify. Suomalaisiakin yrityksiä, kuten Netrauta ja Intersport, oli myös mukana. Teknisempää osallistujajoukkoa edustivat esimerkiksi Google, Facebook, SAP/Hybris ja Trustly.

Freddy Sobin, Group CEO / Consortio Fashion Group (BubbleRoom)

Luonnollisesti olin kiinnostunut siitä miten alan huiput ovat ratkaisunsa tehneet ja millä teknologisilla ratkaisuilla nämä edistyksen askeleet alalla on otettu. Seminaarin aikana huomasin, että alkuperäiset odotukseni matkalle eivät tulisi täyttymään, en tulisi löytämään sitä viimeisintä teknistä vimpainta tai ratkaisua, jolla kaikki olisi jatkossa helpompaa ja parempaa. Teknologia on kyllä merkittävässä roolissa kaikkien seminaarissa mukana olleiden yritysten tarinoissa, mutta sen rooli on toimia mahdollistajana, välineenä, jolla asioita saadaan aikaiseksi. Se ei ole itse tarkoitus. Oikein käytettynä teknologia on mahtava väline, mutta ei se varsinainen ydin tai "draivaava" voima, joka saa yritykset ja ihmiset yrittämään aina kohti parempaa sähköistä liiketoimintaa.

Tapahtuma vakuutti minut siitä, että sähköinen liiketoiminta on ensisijaisesti asennetta, kulttuuria ja toisten huomioimista ja vasta toissijaisesti teknologiaa.

Käsittelen näitä tapahtumaan liittyviä kokemuksiani ja oppejani kolmen blogi-kirjoituksen sarjana, joissa käsitellään nimenomaan kulttuuriin, asenteeseen ja asiakaspalveluun liittyviä asioita. Tässä ensimmäisessä osassa käsittelen kulttuuria.

Oikeanlainen kulttuuri vaatii kivuliasta mutta välttämätöntä uusiutumista

Harvat yritykset ovat suoraan toimintamalleiltaan optimaalisesti "rakennettuja" toimiakseen tehokkaasti verkossa (sähköisessä liiketoiminnassa). Uudet markkinat ja toimintaympäristöt vaativat yleensä uusia toimintamalleja. Uusiutuminen vaatii aikaa ja sitoutumista. Se voi olla haastavaa ja kivuliasta, mutta välttämätöntä.

Yrityskulttuuri, ja sitä kautta ihmiset, on olennainen osa menestystä ja sen rakentamiseen kannattaa panostaa.

Monet pitkän linjan perinteiset toimijat, esimerkiksi iso osa eTail Nordic -tapahtumaankin osallistuneista tukkureista ja vähittäiskauppiaista, ovat kokeneet tämän transformaation hankalana ja sitä kautta kokevat myös sähköiseen liiketoimintaan kasvamisen haastavana - jotkut kokevat sen suorastaan uhkana. Perinteiset toimintamallit eivät ole sellaisenaan käytettävissä uudessa toimintaympäristössä ja apua uusien toimintamallien luomiseen on saatavilla niukasti.

Samanlainen, vaikkakin vastakkainen, muutos on käynnissä nk. Pure Player -toimijoilla (Pure Player tarkoittaa puhtaasti sähköisen liiketoiminnan toimijaa, verkkokauppiasta). He yrittävät raivata itselleen lisää markkinatilaa astumalla perinteisten toimijoiden maailmaan perustamalla esimerkiksi kivijalkamyymälöitä (pysyvä liike, popup store jne.) sähköisen toimintamallin rinnalle. Näillä toimijoilla muutos on kenties kivuttomampaa, koska perinteisemmän tukku- ja vähittäiskaupan asiantuntijoita on helpommin saatavilla auttamaan tässä muutoksessa.

Hummel ja BubbleRoom esimerkkejä rohkeasta uudistumisesta

Uudistuminen, käytännössä yrityskulttuuriin vahvasti liittynyt murros ja muutos, on vienyt heiltä viisi vuotta, mutta sen seurauksena yritys on huomattavasti paremmassa asemassa ja tällä hetkellä he ovat vahvalla kasvu-uralla.

Yksi pitkät perinteet omaava toimija, jolla on ollut hankaluuksia siirtyä kohti sähköistä liiketoimintaa on saksalainen Hummel. Uudistuminen, käytännössä yrityskulttuuriin vahvasti liittynyt murros ja muutos, on vienyt heiltä viisi vuotta, mutta sen seurauksena yritys on huomattavasti paremmassa asemassa ja tällä hetkellä he ovat vahvalla kasvu-uralla. Muutoksessa Hummelille on luotu kaikkea yrityksen liiketoimintaa koskevat yhtenäiset hallintamallit ja tavoitteet, sekä tarvittavat kyvykkyydet niin tekniikan kuin ihmistenkin osalta. Erittäin tärkeässä roolissa on myös koko yrityksen kyky joustaa ja sopeutua nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön: Passiivisen reagoinnin sijaan, toimintamalli kannustaa aktiiviseen toimintaan yrityksen hyväksi.

Niklas Aronsson, Co-Founder & CEO ja Pere Clifford, Head of International /  Linas Matkasse

Pure Player toimijana aiemmin tunnettu ruotsalainen BubbleRoom on lähtenyt muutoksessaan juuri päinvastaisesta asetelmasta. 10 -vuotisen olemassaolonsa aikana BubbleRoom on kasvanut pienestä kalliiden designer -vaatteiden niche-toimijasta yhdeksi Skandinavian johtavista muotiliiketoiminnan online-vähittäismyyjistä. BubbleRoom on myös avannut ensimmäiset kivijalkamyymälänsä Ruotsissa ja kehittänyt kyvykkyyden avata popup myymälöiden, eli hyvin lyhyessä ajassa pystytettäviä ja liikuteltavia kauppoja. BubbleRoom on myös ulottanut sähköisestä maailmasta tuttuja toimintatapoja kivijalkamyymälöidensä (ja popup myymälöiden) toimintaan. He seuraavat ja analysoivat asiakkaiden käyttäytymistä fyysisessä kaupassa kuten verkkokaupassakin. Toki menetelmät ovat monimutkaisemmat.

Esimerkkitarinoissa teknologia ei ole ollut lähtökohta tai draiveri, vaan mahdollistaja.

Yrityskulttuurin ja toimintatapojen muutosten ansiosta tekniikan mahdollisuudet on saatu onnistuneesti tuomaan kilpailuetua. Uusien tekniikoiden käyttöönottoa tai verkkoliiketoiminnan ratkaisuja suunnitellessa kannattaa hyödyntää palvelujen sähköistämisen asiantuntijoita, jotka osaavat auttaa katsomaan kokonaisuutta ja hahmottamaan, mitä uuteen, toivottuun toimintatapaan vaaditaan. Vaatimukset ovat harvemmin vain tekniikkaa.

 


verkkoliiketoiminta


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi