Palveluliiketoiminnan tukijärjestelmät: älä osta IT-lyhenteitä

toiminnanohjaus

rekrytointikuvia-2021-web-188

Tietojärjestelmää hankkiessa ei kannata miettiä vain esimerkiksi ERP:iä tai CRM:ää. Erityisesti palveluliiketoiminnan tietojärjestelmissä kannattaa kiinnittää huomiota järjestelmien integraatioihin.

palveluliiketoiminta_tietojrjestelmt.jpg

Tietojärjestelmien kehityksessä painotetaan tänä päivänä vahvasti liiketoimintalähtöisyyttä. Hyvä niin. Kokonaan toinen asia on se, onko tällainen todellisuus helppoa uuden tietojärjestelmän hankkijalle tai hankintaa suunnittelevalle.

Järjestelmien ja järjestelmäpalveluiden tarjoajien piirissä on totuttu ryhmittelemään tarjonnat teknislähtöisesti. Toimittajilta löytyvät esimerkiksi CRM-tarjonta, ERP-tarjonta ja HCM-tarjonta. Nämä tarjooma-alueet ovat syntyneet itsenäisten kehitysten tuloksina, monesti yritysostojen kautta. Ei ole itsestään selvää, että tietyn toimijan eri tarjooma-alueet toimivat yhteen yhtään paremmin kuin eri toimijat markkinoilla.

Joiltakin toimittajilta löytyy kypsyyttä nähdä tarjoomansa laajasti liiketoimintaprosessien tukena. Useat eivät tällaista kypsyystasoa tähän päiväänkään mennessä vielä ole saavuttaneet.

Integraatio unohtuu

Miten toimivat palveluita hankkivat organisaatiot? Vastaus on, että valitettavasti useimmissa tapauksissa samalla tavoin. Liiketoimintaprosesseja lähdetään monesti kehittämään hankkien erillisratkaisuja eri tarjooma-lyhenteiden kategorioihin. Luotetaan siihen, että liiketoimintaa palveleva järjestelmätuki saavutetaan projekteissa jollain lailla eri osakokonaisuudet integroiden.

Näin joudutaankin menettelemään silloin, kun hankittavat ratkaisut ovat hajallaan eri tuotteissa. Eri ratkaisujen syvällisen integraation suunnittelu jää kuitenkin usein turhan keveäksi. Tämä keveys haittaa lopulta kokonaisratkaisun palvelevuutta liiketoiminnan näkökulmasta.

Ennen järjestelmäuudistuksia kannattaakin panostaa nykyistä vahvempaan kokonaisarkkitehtuurisuunnitteluun. Kun suunnittelussa lähdetään liikkeelle yhtenäisistä prosesseista, tulevat tällöin integraatiot (ja integraatiovaatimukset) riittävällä painoarvolla huomioitua silloinkin, kun kokonaisratkaisu koostuu eri palasista.

Palveluliiketoiminnan dynamiikka eroaa

Otsikossa viittasin ensimmäisenä palveluliiketoimintaan – miksi? Siksi, että palveluliiketoiminnan ratkaisujen eri osa-alueiden roolituksen dynamiikka poikkeaa perinteisestä valmistavan teollisuuden tai kaupan alueen ratkaisuista.

Palveluliiketoimintaa harjoittavan yrityksen myynti on asiakastiedon ja asiakassopimusten (CRM) kautta jatkuvassa dialogissa niin asiakkaiden kuin oman tuotanto-organisaationkin kautta. Palvelusopimukset tuottavat suoraan tehtäviä resurssoitavaksi ja suoritettavaksi (HCM). Lopulta tehtäville tarvitaan palautteen kirjaus, jonka avulla sopimukset tulkitaan ja muunnetaan asiakaslaskuiksi (ERP).

Tämä palveluprosessi läpäisee ratkaisutarjonnan eri alueet kiinteämmin kuin aiemmin mainituissa ”perinteisissä” liiketoiminnoissa. Siksi tukiprosessikokonaisuuden sisäiseen integraatioon kannattaa palveluliiketoimintaa harjoittavan yrityksen kiinnittää erityisen suurta huomiota.

Lue lisää palveluliiketoiminnan tietojärjestelmistä oppaastamme:

New Call-to-action


toiminnanohjaus

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa