Miksi ruutuvihko ei riitä toiminnanohjaukseen palveluliiketoiminnassa?

toiminnanohjaus palveluliiketoiminta

rekrytointikuvia-2021-web-188

Tietojärjestelmien rakentaminen palveluliiketoimintaan on iso mahdollisuus yritykselle parantaa palvelua ja käyttää resursseja tehokkaammin. Palveluliiketoiminnassa säästöjä on helppo saada työvoiman tehokkaammalla käytöllä, koska työvoimakustannusten osuus on suuri.

toiminnanohjaus_palveluliiketoiminnassa-1.jpgPalveluliiketoiminnan toiminnanohjaus saatetaan edelleen tehdä monessa yrityksessä manuaalisesti työnjohtoportaassa. Työ on henkilökeskeistä ja aikaa vievää. Vuorojen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset ja todennäköiset ruuhkahuiput.

Tilannetta monimutkaistaa se, että työnantajan on pystyttävä seuraamaan eri alojen työehtosopimuksia ja varmistettava, että työntekijät voivat pitää riittävän määrän taukoja eikä työtä ole liikaa. Hyvä toiminnanohjausratkaisu yhdistää nämä tarpeet, tuo monia etuja ja ratkaisee monta pulmaa.

Automatisoinnin kautta säästöjä

Manuaalityö vähenee. Tällöin tarvitaan vähemmän työnjohtoa. Lisäksi työntekijät voivat keskittyä tehokkaammin työhönsä.

Kirjaukset helpottuvat

Nyt työntekijät tekevät kirjaukset usein lapuilla tai Excel-pohjaan. Se vaatii valtavasti manuaalista työtä sekä suorittavassa portaassa että esimiestasolla. Toimintamalli myös lisää virheiden mahdollisuutta.

Oikea laskutus

Palveluliiketoiminnassa oleva yritys sopii usein asiakkaan kanssa vastaavansa tietyistä töistä, jotka laskutetaan esimerkiksi kuukausisopimuksella. Kuukausilaskutettavan työn ohessa suoritetaan usein tehtäviä, jotka on sovittu erikseen laskutettavaksi. Hankalassa järjestelmässä kirjaukset ylimääräisistä töistä jäävät usein tekemättä ja lisätyö laskuttamatta.

Maailma monimutkaistuu

Kaupanalan aukioloaikojen vapauttaminen on esimerkki siitä, että työnjohtoon liittyvä maailma monimutkaistuu. Työvuorojen suunnittelusta ja seurannasta tulee entistä monimutkaisempaa.

Kilpailu kasvaa

Palveluliiketoimintaan siirtyvät yritykset kohtaavat maailman, joka on erittäin kilpailtu ja jossa palvelujen piirissä on usein suuri joukko ihmisiä. Nämä ihmiset ovat potentiaalisia palautteen antajia. Heidän palautteensa voi joko tuoda tai viedä yritykseltä asiakkaita. Keskustelupalstalle kirjoitettu huono kokemus yrityksestä voi Googlen hakutuloksissa olla yllättävän korkealla.

Asiakaskuuleminen mahdollistuu

Hyvä toimintatapa mahdollistaa sen, että voit vaivattomasti ja jatkuvasti seurata asiakkaan tyytyväisyyttä. Asiakaskuulemisen ja suositusten merkitys tulee kasvamaan lähivuosina myös yrityspuolella.

Oppaasta vinkkejä palveluliiketoiminnan järjestelmiin

Palveluliiketoiminnassa tietojärjestelmien integraatioon kannattaa kiinnittää erityisen paljon huomiota, koska liiketoiminta sijoittuu usean tietojärjestelmän piiriin. Lataa oppaamme, joka kertoo, miten järjestelmä kannattaa hankkia.

New Call-to-action


toiminnanohjaus   palveluliiketoiminta

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa