Digiarjessa-blogi

Politiikka meni nettiin, pitäisikö äänestämisen seurata perässä?

placeholder_200x200

Sähköisen äänestämisen kehittäminen on Suomessa laitettu jäihin, yhtenä syynä sen vähäinen vaikutus äänestysaktiivisuuteen. Asia ei ole niin yksiselitteinen, sillä kyse on pitkälti myös e-vaalien toteutustavasta. Nuorten poliittinen osallistuminen on jo siirtynyt nettiin. Milloin äänestys seuraa perässä?

shutterstock_144889726_pieni.jpg

Viime viikolla saimme lukea lehdestä, että nykyhallitus ei valmistele Suomeen nettiäänestystä, ja erilaiset sähköisen äänestämisen kokeilut on pysäytetty.  Päätökselle annettiin kolme perustelua. Kansainvälisten kokemusten mukaan verkkoäänestykset eivät kasvata äänestysprosenttia. Nettiäänestämiseen liittyy tietoturvariskejä. Kehitystyö ja kokeilut aiheuttavat lisäkustannuksia.

Kaksi jälkimmäistä perustetta ovat varmasti aivan totta, ja tietyllä tavalla ne myös nivoutuvat toisiinsa.  On todennäköisesti erittäin kallista ja aikaa vievää kehittää sähköisen äänestämisen järjestelmä, joka on  äänestäjän anonyymiteetin säilyttävä, helppokäyttöinen ja turvallinen sekä immuuni erilaisille väärinkäytöksille ja hakkeroinnille.  Taloudellista painolastia lisää se, että järjestelmä pitäisi rakentaa pitkäksi aikaa perinteisen äänestämisen rinnalle, ja sen valtakunnallista käyttöönottoa jouduttaisiin tukemaan massiivisilla ja hintavilla tiedotuskampanjoilla. 

Onkohan verkossa tapahtuvan äänestämisen olematon vaikutus äänestysaktiivisuuteen kuitenkaan aivan niin yksinkertainen asia kuin annetaan ymmärtää?

Nuorten poliittinen osallistuminen kanavoituu verkkoon

Erityisesti nuorten alhaista äänestysaktiivisuutta perustellaan sillä, etteivät he usko äänestämisen vaikuttavan asioihin riittävästi. Rohkenisin kuitenkin väittää, että yksi merkittävä syy on myös muusta poliittisesta osallistumisesta irrallaan oleva äänestysprosessi. 

Tutkimuksen mukaan politiikka kiinnostaa nuoria, ja heidän osallistumisensa politiikkaan kanavoituu vahvasti (mobiiliin) internetiin ja sosiaaliseen mediaan. Osallistuminen ei kuitenkaan muutu äänestämiseksi, eli se ei muutu aktiiviseksi vaikuttamiseksi muissa kanavissa.

Tässä on aivan selvä yhtymäkohta siihen, kuinka sosiaalinen media on kehittynyt kaupankäynnin välineenä. Sosiaalisen median merkitys kaupassa on jatkuvasti kasvanut, mutta se on ollut voittopuolisesti tuotetietojen jakamista ja mainostamista Facebookissa tai keskustelua ja suosittelua erilaisissa Internetin yhteisöissä ja blogeissa.  Mutta aivan viime aikoina esimerkiksi Facebook ja Twitter ovat panostaneet merkittäviä summia siihen, että kyseisissä medioissa käytäisiin aktiivisesti kauppaa.

Suora linkitys vaalikoneesta tai somesta nostaisi äänestysaktiivisuutta

Keskeisenä ajatuksena on, että tuotteista ja palveluista kiinnostunut pääsisi yhdellä napinpainalluksella mahdollisimman helposti tilaamaan ja maksamaan tuotetta.  Vastaavanlainen saumaton siirtyminen yhdellä klikkauksella sosiaalisen median keskustelusta tai vaikkapa vaalikoneesta suoraan äänestämään tekisi poliittisesta osallistumisesta ja äänestämällä vaikuttamisesta yhtä ja samaa jatkumoa. Se hyvin suurella todennäköisyydellä lisäisi äänestysaktiivisuutta. 

Ymmärrettävästi edellä kuvatun kaltainen saumaton siirtyminen erilaisilta palveluntarjoajien sivustoilta suoraan äänestämään sisältää monenlaisia tietoturva- ja tietosuojaongelmia, joiden ratkaiseminen on hyvin haastavaa.  Lisäksi se tuo äänestämiseen ehkä hieman kyseenalaisiakin spontaanin reagoimisen mahdollisuuksia.  Sellaisethan nykyisestä, edelleenkin Ilmari Kiannon ”Punaisen Viivan” kuvausta vastaavasta, harkitun juhlallisesta äänestämisestä puuttuvat.

HOK-Elanto nosti sähköisillä vaaleilla äänestysprosenttia

Digia on toteuttanut useita sähköisiä vaaleja eri järjestöille ja yhteisöille. S-ryhmän alueosuuskauppojen edustajistojen vaaleihin olemme toteuttaneet yhdessä Editan kanssa postiäänestystä täydentävän sähköisen äänestyksen. Näistä viimeisin oli huhtikuussa 2016 järjestetyt HOK-Elannon edustajistonvaalit, joissa oli lähes 600 000 äänioikeutettua. Vaaleissa annettiin 38.000 ääntä enemmän kuin edellisissä, vuonna 2012 järjestetyissä vaaleissa. Uusista äänistä yli 30.000 oli sähköisiä, ja äänestysaktiivisuus nousi viisi prosenttiyksikköä. Alle 50-vuotiaiden keskuudessa sähköinen äänestäminen oli selvästi suosituin äänestystapa.

HOK-Elannon vaaleissa äänestysaktiivisuuden kasvu ja sähköisten äänien osuus oli poikkeuksellisen suuri muihin alueosuuskauppoihin verrattuna.  Suurin vaikuttava tekijä HOK-Elannon erinomaisen tuloksen taustalla oli vaalien ja sähköisen äänestystavan näyttävä kampanjointi vaalien alla ja niiden aikana.  Vaalit osoittivat selvästi, että onnistunut lopputulos edellytti kahden rinnakkaisen äänestystavan tuoman kustannuksen lisäksi myös rohkeaa investointia ”valistuskampanjaan”.

Vanha tapa toimii kunnes on liian myöhäistä

Nykyinen äänestyslipukkeilla erillisessä äänestyspaikassa ennakkoon tai vaalipäivänä tapahtuva äänestäminen on varmasti koeteltu, toimiva ja luotettava tapa vaalien järjestämiseen. Valitettavasti se johtaa aika lailla pysyvästi siihen, että yhä suurempi osa ihmisistä jättää äänestämättä. Pysyvästi siksi, että tutkimusten mukaan nuorena opittu äänestämällä vaikuttamisen malli ei iän karttuessa juurikaan muutu. Äänestämisen rinnalle tuotavien muiden vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on hidasta. Ne eivät voi korvata kokonaan edustuksellista demokratiaa, eikä niiden vaikutusta ihmisten aktiivisuuteen ole kovinkaan helppo ennustaa.

Pelkästään eduskuntavaaleja on normaalisti neljän vuoden välein ja niissä on silloin joka kerta lähes neljännesmiljoona uutta äänioikeutettua – diginatiiveja jokaikinen.  Siksi olisi varsin suotavaa, että kaikista haasteista huolimatta valtiovalta kehittää aktiivisesti sähköistä äänestämistä, joka linkittyisi sujuvasti verkossa tapahtuvaan poliittiseen osallistumiseen. Sen perinteisen ja paperinmakuisen äänestyksen rinnalle.

 

Lue myös, miksi Osuuskunta Tradeka päätti tarjota jäsenistölleen sähköisen äänestämisen>>

Lataa-opas-julkisen-sektorin-digitalisaatioon


digitaaliset palvelut   digitalisaatio


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi