Pelillinen premium-kokemus mobiilissa – ja ennätysaikataulussa? Projektipäällikkö kertoo MyStockmann-sovelluksen teosta

mobiilipalvelut digitalisaatio

mystockmann-toteutus

Projektissa toteutettiin käytännössä tyhjästä kaksi sovellusta, Android- ja iOS-versiot, yhdeksässä kuukaudessa. Aluksi tiukka aikataulu huolestutti projektitiimiä. Stockmannin keskusteleva ja arvostava tapa johtaa projektia siivitti hankkeen onnistumiseen.

Jo projektin käynnistyspalaverista asti oli selvää, että tulisimme toteuttamaan Stockmannille liiketoiminnallisesti erittäin tärkeän kokonaisuuden tiukalla aikataululla. Lisäksi lopputuloksen tuli laadullisesti vastata Stockmannin brändiä ja sen helppokäyttöisyyden olla viimeiseen asti hiottu. Virheisiin eikä viivästyksiin ei ollut varaa.

Projekti alkoi tammi-helmikuun vaihteessa, ja julkaisu oli suunniteltu lokakuulle. Yleensä vastaavan kokoluokan projekteissa menee enemmän aikaa.  Projektissa toteutettiin ihan tyhjästä käytännössä kaksi sovellusta samalla koodilla: Android- ja iOS-versiot. Vaikka projektin alussa aikataulu huolestutti, tuli kesän aikana luottavainen olo.

Alkupalaveria seurasi tiivis iterointijakso, jonka aikana suunnittelimme yhdessä Stockmannin kanssa käyttöliittymän päätoiminnot. Samalla varmistimme, että sovelluksen käyttökokemus olisi luonteva, intuitiivinen ja vaivaton. Käyttöliittymäsuunnittelun perustaksi valitsimme premium-asiakaskokemuksen, jota myös Stockmann-myymälöissä tavoitellaan. Sovelluksesta haluttiin pelillinen, unohtamatta kuitenkaan Stockmannin brändiin liittyvää tiettyä arvokkuutta.

Tasavertaisuus oleellista onnistumisessa

Designin työstämisen jälkeen siirryttiin toteutusvaiheeseen. Onnistumisessa oleellista oli, että toimimme yhdessä asiakkaan kanssa tasavertaisena kumppanina, emme vain ”toimittajan” ja ”asiakkaan” rooleissa. Stockmann antoi vaatimukset ja toiveet, jotka Digian tiimi suunnitteli ja toteutti. Lopputuloksen viimeistelyyn osallistuivat molemmat osapuolet. Digian projektitiimi koki, että Stockmann luottaa tiimiin ja sen osaamiseen ja ideoihin. Keskusteluyhteys toimi erinomaisesti koko projektin ajan. Kehitystiimi arvosti erityisesti sitä, että Stockmanin tekninen asiantuntija, Tero Niemistö, puhui devaajien kanssa samaa kieltä.

Devaajien näkemyksiä arvostettiin prosessin aikana ja heille annettiin aidosti mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Seurantaa ja yhteisiä palavereja oli varsin tiuhaan. Näin pidettiin huolta siitä, että kaikilla osapuolilla, joita oli laajassa projektissa monta, oli tieto projektin etenemisestä ja mahdollisista haasteista kaiken aikaa. Stockmann antoi meille paljon tilaa lopputuloksen toteuttamiseen. Alkuperäisiä ideoita sai haastaa. Tässä avoimuus puolin ja toisin oli keskeisessä roolissa.

Hankkeen aikana ymmärsimme, että lopputulos tulisi olemaan merkittävä: applikaatio, jolla on suuri yleisö, ja josta ihmiset puhuvat keskenään. Digian tiimi nautti projektista ja uskon, että se näkyy ja tuntuu lisäarvona valmiissa toteutuksessa.

Lue, kuinka Stockmannin digikehityksestä vastaava johtaja Tero Niemistö kommentoi toteutusprojektia >>

Uutinen: Stockmann uudistaa kanta-asiakasohjelmansa >>


mobiilipalvelut   digitalisaatio

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa