Raportointivälineet vertailussa: Tableau vs Power BI

analytiikka

vertailu

Tableau ja Power BI ovat johtavat BI- ja visualisiontityövälineet, mutta mitä eroa niillä on? BI-konsulttimme Jenna Wahlström otti välineet vertailuun.

Tiedon visualisointiin on tarjolla monia tapoja ja raportointivälineitä. Välineiden valintaan vaikuttavat esimerkiksi yhdistettävyys olemassa oleviin tietolähteisiin, skaalautuvuus, käytettävyys ja kustannukset. Tableau ja Power BI ovat alan johtavat BI- ja visualisointityövälineet, joten näiden kahden eroavaisuuksien vertailu on siten myös tasavertaisinta ja kiinnostavaa. Mikäli pohdinnassa ovat juuri Tableau ja Power BI, haluaisin jakaa oman näkemykseni ja kokemukseni näiden eroista valintaa helpottamaan.

Yhdistettävyys ja skaalautuvuus

Tiedon haku on informaation esille saattamisessa ensimmäisiä ja oleellisimpia työvaiheita. On tärkeää selvittää, missä olemassa oleva tieto tällä hetkellä sijaitsee ja missä sitä halutaan jatkossa säilyttää. Päätöksentekoa halutaan varmasti viedä eteenpäin ja tietoa halutaan rikastaa entisestään, jolloin myös tietolähteiden määrä voi kasvaa. Tiedon haun tulisi myös jatkoa ajatellen olla helposti laajennettavissa uusiin tietolähteisiin.

Tableau tukee useita tietolähteitä ja niiden määrä kasvaa koko ajan. JavaScript-ohjelmointikielellä voi itse ohjelmoida Web Data Connectoreita (WDC), joilla pääsee hakemaan dataa Rest API -rajapinnan kautta. WDC:t ovat herkkiä lähteessä tapahtuville muutoksille, jolloin niiden ylläpitoon tulee myös varata resursseja. Etsivä löytää myös paljon valmiita maksullisia Connectoreita, jolloin ylläpitovastuu on palveluntarjoajalla. Näitä maksullisia vaihtoehtoja tarvitaan mm. osaan Microsoftin tietolähteisiin, sillä Microsoft pyrkii suosimaan omia tuotteitaan ja hankaloittamaan kilpailijoiden pääsyä omiin tietolähteisiin.

Tästä syystä Power BI:n kanssa välttyy yllättäviltä lisäkuluilta ja yhdistettävyys on helpompi, jos käytössä on tai tulevaisuudessa harkitsee myös muita Microsoftin tuotteita ja palveluita. Power BI on onnistunut kirimään datalähteiden määrässä Tableauta ja lista lähteistä kasvaa jatkuvasti. Tasavertaisuuden nimissä omien Custom Connectoreiden teko onnistuu hyvin myös Power BI:ssä.

Omia harrastekäyttöön luomiani Tableau-raportteja tehtäessä pystyin helposti hyödyntämään ilmaisia tietolähteitä. Tableau pystyy mm. yhdistymään suoraan autentikoinnin avulla Google Sheatsiin, jonne omat kyselytulokseni tälläkin hetkellä tallentuvat.

Omassa käytössäni olleen Tableau-lisenssin päätyttyä oli edessä vaihdos Power BI -käyttäjäksi. Valmiiden Tableau-harrasteraporttieni muuttaminen Power BI -raporteiksi onnistui suoraan Google Sheets -vastausdatan pohjalta. Yhteyden luominen Power BI:stä Google Sheetsiin tapahtuu WEB-tietolähteenä Google Sheetsistä luodun jaetun linkin avulla. Huomionarvoista tosin on, että jaettu linkki on aina julkinen eikä vaadi käyttäjältään autentikointia. Tämän takia kyseinen tapa ei sovellu arkaluontoisen sisällön jakamiseen, sillä linkki ei ole 100% tietoturvallinen. Omiin harrasteluihin tämä tietoturva taso oli riittävä, sillä vain ne, joilla on kyseinen linkki hallussaan, pääsevät tietoihin käsiksi. Tällaisia web-pohjaisia kyselylomakkeita hyödyntäviä käyttötapauksia, joita olen tehnyt, on esimerkiksi kalasaaliiden, vieheiden ja hyvien kalapaikkojen seuranta lapseni harrastukseen sekä omiin tarpeisiini ulkoporealtaan hoitoon ja huoltoon liittyvä seuranta, jolla seurataan mm. käytettyjen allaskemikaalien pitoisuuksia ja annostelutarvetta.

Käytettävyyden ensituntuma

Raportointivälineitä vertaillessani Power BI -aloitus ensikertalaisena tuntui heti Tableauta helpommalta ja tutummalta. Power BI -desktopin ulkoasu ja toimintalogiikka on yhtenäinen muiden Microsoft-tuoteperheen tuotteiden kanssa, kuten Word ja Excel, jotka ovat suurimmalle osalle jo entuudestaan tuttuja. Ulkoasun tuttuus vaikutti alussa positiivisena kokemuksena raportointivälineestä. Uuden välineen oppiminen oli lisäksi nopeampaa, kun mielessä on jo tuttuja muistijälkiä, johon uutta tietoa liitetään. Ensituntuman osalta pysyttiin siksi lähempänä omaa mukavuusaluettani.

Tableau itsenäisenä tuotteena ei tarjoa samaa tuttua ensituntumaa, joten oppimisen kanssa hypättiin astetta pidemmälle omalta mukavuusalueelta. Oppiminen kesti alussa siksi muutaman hapuilevan valikoiden selailukerran pidempään. Aikaisempi kokemus jostain toisesta raportointivälineestä helpottaa varmasti myös Tableauhun siirtymisessä, sen uutuudesta huolimatta.

Power BI:

powerbi-1

Käytettävyys raportoinnissa

Raportoinnissa kokeilun ja erehdyksen kautta päästään lopulta maaliin. Kokeilua helpottamaan Tableau antaa mukavan lisän täysin rajattomalla kumoa -painikkeella, eli "katumusnapilla". Kaikki edelliset toimet myös datan valmistelussa voidaan saumattomasti kumota, aina raportin avaamisen lähtötilanteeseen asti.

Power BI:ssä toimien kumoamismahdollisuus ei ole aivan yhtä sulava kuin Tableaussa vaikkakin kaikki toiminnot pystytään perumaan lähtötilanteeseen asti. Esimerkiksi Power Query -editorin puolella tehdyt muutokset eivät ole raportointinäkymän puolella peruttavissa vaan niiden peruminen tehdään palaamalla takaisin Power Query -editoriin. Tätä lukuun ottamatta luovuus pääsee kuitenkin paremmin lentoon Power BI:ssä, sillä raportointiin lähdetään ikään kuin luonnostelemaan suoraan puhtaalta pöydältä.

Power BI:ssä raportit ja niiden sisältämät visualisoinnit rakennetaan suoraan aukeaman kaltaiseen näkymään, joka on intuitiivisempi lähestymistapa kuin Tableaussa. Visualisointeja voi vapaasti kopioida ja liittää, niiden kokoa voi muuttaa ja sijoittelua muokata yksitellen tai useampia kerrallaan. Visualisointeja voi myös kopioida raportilta toiselle, jolloin työskentely on nopeaa ja kaikki yksilöidysti tehdyt muotoilut siirtyvät raportilta toiselle automaattisesti. Halutut fontit ja värit voidaan lisäksi muokata ensimmäistä raporttia tehdessä helpon valikon kautta ja tallentaa ne omaksi teema -tiedostoksi, joka voidaan tuoda tiedostomuodossa uudelle raportille kokonaisuutena yhdellä kertaa.

tableau-1

Tableaussa raportointiin lähdetään hieman eri lähtökohdista käsin. Raportteja luodessa visualisoinnit tehdään ensin yksittäin omille välilehdilleen ja sieltä valmiit visualisoinnit kootaan raportointinäkymäksi, eli Dashboardiksi. Useammasta Dashboardista voi lisäksi koota Story:n: ikään kuin valmiit kuvat lisättäisiin aukeamille ja lopuksi näistä aukeamista kootaan halutessaan vielä kirjanen. Visualisointeja sisältäviä välilehtiä ja Dashboardeja voi kopioida, mutta Dashboard-näkymässä visualisointeja ei voi suoraan kopioida ja liittää, eikä varsinkaan kopioida sisältöä raporttitiedostosta toiselle.

Visualisointien sijoittelu Tableau Dashboardeille on myös mutkikkaampaa, sillä visualisoinnit sijoitellaan aina "taulun raami" -tyyppisiin Containereihin, eli visualisointien säiliöihin. Näihin raameihin voidaan sijoitella visualisointeja esimerkiksi useita allekkain tai vierekkäin. Niiden käyttöön ja sielunelämään vaaditaan sisäpiirin tietoa, jotta niiden käyttö on sujuvaa. Containerin tyypin valinta vaikuttaa siihen mitä muokkausominaisuuksia siihen kuuluu. Valinnan jälkeen Container saattaa muuttua toisen typpiseksi huomaamatta, jolloin toiminnallisuus yllättäen muuttuu. Tämän seurauksena kokomuutoksia saakin tehtyä vain esimerkiksi leveyssuunnassa, eikä enää pituussuunnassa. Containerit tulisikin tuntea hyvin, jotta niiden yhdistely on luontevaa.

tableau-2

Yksilöityjä väriteematiedostoja voi Tableaussa tehdä muokkaamalla itse valmista JSON-tyylitiedostoa tai luomalla uusi JSON-tiedosto olemassa olevan tilalle kolmannen osapuolen tarjoamalla selainpohjaisella apuohjelmalla. Teemaan ei saa sisällytettyä lainkaan fontteihin liittyviä valintoja, vaan ne pitää tehdä kaikki erikseen. Graafiseen ilmeen muotoiluun käytetty aika Tableaussa moninkertaistuu Power BI:n verrattuna, sillä laaditut muutokset tulee tehdä joka raportille aina uudestaan.

Kustannukset

Tableau ja Power BI eroavat hieman myös hinnoittelukäytäntöjen suhteen. Power BI on mielestäni toteuttanut hinnoittelun onnistuneesti, sillä Power BI Desktop -ohjelman käytön voi aloittaa ilmaiseksi ilman aikarajaa. Ilmaisella lisenssillä voi luoda raportteja itselleen sekä julkaista niitä internettiin kaikkien nähtäville. Pro-lisenssiä pääsee kokeilemaan ilmaiseksi 60 päivän ajan, jolloin pääsee kokeilemaan lisäksi muita maksullisia ominaisuuksia kuten sisäinen julkaisu.

Tableaussa tuotteeseen saa vain kahden viikon ilmaisen kokeilulisenssin, jonka jälkeen vaaditaan vuosittaisen lisenssin hankinta. Pienille yrityksille Power BI on siksi huomattavasti matalamman kynnyksen päässä, kun alkuun pääsee paremmin ilman kuluja, jotka tulevat vasta Pro tai Premium -lisensseihin. Isompien yritysten osalta Pro-lisenssin hinnoittelua voi karkeasti arvioida siihen tarkoitetulla laskurilla. Erityisesti pienet yritykset saadaan nykyisellä hinnoittelulla helpommin Power BI:n käyttäjäksi ja vaihdon resurssivaatimusten takia varmemmin myös pysymään uskollisemmin saman tuotteen parissa. Uskoisin, että hyvällä hinnoittelulla on vaikutusta Power BI -käyttäjäkunnan nopeampaan laajenemiseen ja sitä kautta tuotekehitykseen kohdistuvaan paineeseen, joka puolestaan palvelee käyttäjiä.

Visualisointityypit ja niiden ominaisuudet

Tableausta ja Power BI:stä on molemmissa valmiina kaikki yleisimmin käytetyt visualisointityypit, mutta yksilöllisiä eroja niiden ulkoasun ja käytettävyyden osalta löytyy. Määrällisesti valmiita visualisointityyppejä löytyy hieman enemmän Power BI:stä. Näiden lisäksi Power BI:hin saa ladattua lukuisia muiden tai itse tekemiä visualisointityyppejä. Ladattavaksi julkaistut visualisoinnit ovat Microsoftin tarkastamia, mutta niiden ylläpito on kuitenkin aina julkaisijan vastuulla, jolloin niiden käyttöä tuotannossa tulee aina harkita tapauskohtaisesti.

powerbi-2

tableau-3

 

Donitsikaavio on Power BI:ssä mukava valmis lisäominaisuus. Visualisointityypin valinta perinteisen piirakkakaavion ja nykyaikaisen donitsikaavion välillä onnistuu nappia painamalla. Tableaussa ei ole donitsikaaviota valmiina, vaan visualisointityypeistä löytyy pelkkä piirakkakaavio. Donitsikaavion pystyy toteuttamaan myös Tableaussa, mutta huomattavasti isommalla vaivannäöllä. Tällöin tavallisen piirakkakaavioon päälle luodaan raportin taustan värinen pienempi ympyrä, jolloin lopputulos on Donitsikaavion näköinen visualisointi. Tällainen kikkailu ei ole kustannustehokasta ja vaihtoehtoisten esitystapojen vertailu on lisäksi työlästä.

powerbi-3tableau-4

Karttaominaisuudet ovat Tableaun ehdoton vahvuus, joiden tasolle eivät muut raportointivälineet vielä pääse. USA:n kartan osalta Power BI yltää jo hieman lähemmäksi Tableauta, mutta muiden maiden kartat saavat vielä odottaa monipuolisempien ominaisuuksien julkaisua. Varsinkin, jos kartat ovat keskeinen osa tiedon hyödyntämistä, Power BI:n kanssa joutuu vielä punasteleman ominaisuuksien rajallisuuksien takia.

Laskentakaavojen erot

Visualisointia syvemmällä tiedon hyödyntämisessä oleellista on laskenta, jonka avulla tieto saadaan esitettyä ja jalostettua mm. tärkeinä lukuarvoina. Tableaussa ja Power BI:ssä on niiden omat tehokkaat laskentakaavat, joissa on yksilöllisiä eroja.

Tableaussa hyödynnetyt funktiot kuten LOD (Level Of Detail) -laskentakaavat ovat käytännöllisiä ja monipuolisia. Näiden funktioiden avulla voidaan saavuttaa visualisoinnista poikkeavan aggregointitarkkuustaso. LOD-funktiota on kolme eri vaihtoehtoa, jotka valitaan aina tilanteen mukaan (Fixed, Include ja Exclude).

  • Fixed-tarkkuustaso suorittaa laskennan valittujen dimensioiden tasolla, riippumatta siitä mitä dimensioita visualisoinnissa on käytetty.
  • Include taas puolestaan laskee valittujen tarkkuustasojen lisäksi myös huomioiden visualisointiin käytetyt dimensiot.
  • Exclude-laskennan avulla voidaan valita mitä dimensioita halutaan jättää pois laskennasta.

Hyvä englanninkielinen ohjeistus löytyy Tableaun omilta tukisivuilta. Näistä on apua laskenta logiikan ymmärryksessä. Tableau on myös koonnut erittäin hyödylliset TOP 15 LOD Expressions -laskentojen How To -esimerkkiä omille sivuilleen. Näitä voi hyödyntää LOD laskennan opettelun lisäksi myös aggregointitasojen ja laskentalogiikan opiskeluun yleisellä tasolla.

LOD-laskennat ovat Talbeaun ohjelmointikielen yksi vahvuus. Vaikka PBI:ssä voidaan ratkaista sama laskenta, Tableaussa riitti lyhyempi LOD-kaava toteuttamaan saman asian. Tableaussa voidaan myös suoraan laskea esimerkiksi sum([sales] * [quantity]), joka Power BI:llä laskettaisiin muutaman merkin pidemmällä SUMX(table, talbe[sales] * table[quantity]) -kaavalla tai uutena sarakkeena. Vaikka näiden muutamien esimerkkien osalta Tableau vaikuttaisi hieman edistyneemmältä, Power BI suoriutui silti täysin ongelmitta samoista laskelmista.

How To -ohjeet aloittelijoille

Tableaun ja Power BI:n omilla sivuilla on paljon videoita ja ohjeita, joiden avulla pääsee hyvin alkuun. Ohjeisiin on koottu opastusta käytön aloituksesta datan valmisteluun, visualisointiin ja julkaisuun sekä pilvialustan ylläpitoon. Tableau-videoiden katseluun vaaditaan rekisteröinti ja niihin pääsee tutustumaan kirjautumisen jälkeen. Vastaavasti Power BI:ssä pääsee alkuun Microsoftin dokumentointisivujen kautta myös ilman kirjautumista.

Lue lisää blogistamme: Power BI:n käyttöönotto >>

Yhteenveto

Aloittelijan kannalta Power BI:n kanssa alkuun lähteminen on huomattavasti helpompaa kuin Tableaussa, jonka oppimisen kynnykset ovat astetta isommat ja kivisemmät. Power BI:ssä vahvuutena on visualisointityyppien määrä, mutta karttavisualisointien osalta Tableau vie kirkkaasti voiton, ainakin vielä. Muutamien laskentakaavojen osalta Tableau tuntui hieman edistyneemmältä, mutta kyseiset laskennat sai silti toteutettua myös Power BI:llä. Käytännön työskentelyn kannalta Power BI on miellyttävämpi, vaivattomampi ja raporttien monistettavuudeltaan notkeampi työväline. Yksittäisten tietolähteiden osalta Tableaussa on käytettävissä hieman enemmän valmiita datalähteitä. Yhdistettävyyttä Tableaun osalta tulee silti rajaamaan ja kustannuksia nostamaan, mikäli toivotaan hyödynnettäväksi laajemmin Microsoftin tuotteita.

Tableau Desktop on yksittäisenä analytiikkaan tarkoitettuna tuotteena osittain pidemmälle kehitetty valmiimpi tuote, jota Power BI haastaa ahkeralla tuotekehityksellään ja nykyisellä monipuolisuudellaan. Microsoft on kuitenkin kokonaisuutena ollut jo useamman vuoden Tableauta edellä Gartnerin vertailussa, joka ei tarkastele ainoastaan yksittäisiä tuotteita vaan analytiikan ratkaisua kokonaisuutena.

Power BI on ehkä aavistuksen rosoisempi timantti erityisesti karttavisualisointien osalta. Sillä on kuitenkin koko Microsoftin tuoteperhe ja palvelut tukenaan ja siten myös isoin potentiaali analytiikassa.

Tableaun ja Power BI:n väliseen valintaan vaikuttaa kuitenkin aina yritysten yksilölliset tarpeet ja lähtötilanne, joka on hyvä kartoittaa yhdessä kokeneiden konsulttiemme avustamana.

webinaari-tallenne-analytiikka


analytiikka

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi