← Pääsivulle

Senior Trainee: Arkkitehdiksi urapolun kautta

Digia Oyj22. tammikuuta 2021
arkkitehtipolku

Senior Trainee -blogisarjassa päästään kurkistamaan erilaisten digialaisten arkeen ja urapolkuihin. Tässä blogissa Matti Väänänen ja Jouni Mäenpää kertovat, miten he päätyivät arkkitehtipolulle ja millaista oli kehittyä Digialla aina arkkitehdiksi asti. 

Digialla järjestetään eri yksiköissä uramahdollisuuksia, joissa devaaja voi työn ohella kehittyä ja kouluttautua arkkitehdiksi. Esimiehet kartoittavat systemaattisesti osaamistarpeita ja ohjaavat asiantuntijoita ja kehittäjiä urapoluille. Digian arkkitehtipolku on työntekijälle yksilöity kokonaisuus, joka suoritetaan osana työntekoa ja siihen kuuluu ennalta sovittuja tarkistuspisteitä sekä tavoitteita. Polkua mentoroidaan niin esimiesten kuin valittujen mentorityöntekijöiden kautta ja sen suorittamisastetta pyritään mittaamaan. Polulle on tärkeää asettaa tavoitteita, joiden suorittamisen jälkeen polku katsotaan suoritetuksi ja työntekijälle myöntää arkkitehtititteli. Digialla työskentelevät Matti Väänänen ja Jouni Mäenpää suorittivat arkkitehtipolun ja kertovat omista kokemuksistaan: 

matti-vaananen Arkkitehtipolku opetti Matille monimutkaisen kokonaisuuden saamista strukturoituun muotoon

"Aloitin arkkitehtipolun syksyllä 2019 ja se tuli päätökseen vuoden vaihteessa 2020. Polkuni tavoite oli ottaa julkinen pilvi laajemmin käyttöön Digian Enterprise-yksikössä. Reilun vuoden aikana olen tehnyt kartoitusta yksikössä eri sidosryhmien kanssa ja selvittänyt potentiaalisia julkisen pilven käyttökohteita. Tehtyjen suunnitelmien ja esitysten myötävaikutuksella julkinen pilvi on nyt projektisoituna kehityshankkeena osana #UusiEnterprise-kokonaisuutta, mikä tähtää vuoteen 2023 asti tehtäviin kehityskohteisiin.

Haastavinta ja toisaalta palkitsevinta arkkitehtipolussa on mielestäni ollut monimutkaisen kokonaisuuden saaminen strukturoituun muotoon ja vaiheistetuksi projektiksi johdon hyväksynnällä. Huomasin, että tiettyä myynnillistä näkökulmaa tarvitaan ja ehdotukset pitää pystyä perustelemaan mieluiten rahallisesta näkökulmasta. Digian strategisten tavoitteiden tukeminen ovat myös hyvä lähtökohta esityksille. Polkuni lopputuloksena pitäisi syntyä asennusautomaatiolla monistettavissa oleva usean asiakkaan Enterprise-pilvidemoympäristö. Jatkossa kehitysvaiheiden edetessä ympäristöä voidaan käyttää myös tuotantokäytössä. 

Tärkeimpiä asioita arkkitehtipolulla ja arkkitehtina onnistumiseen ovat mielestäni:

  • Uskallus tehdä vaadittavat, välillä vaikeatkin, mutta perustellut päätökset
  • Työtehtävien riittävä delegointi, kaikkea et voi tehdä itse
  • Kaikkien osapuolten ja mielipiteiden kuuntelu
  • Kompromissien löytäminen

Arkkitehtipolun tekeminen on vienyt minulta vaihdellen noin 10–20 prosenttia työajastani. Tavoitteenani on saada polku päätökseen vuoden vaihteen jälkeen, kun olemme saaneet Enterprisen pilvidemoympäristön toimintaan Googlen pilviympäristössä. Voin suositella arkkitehtipolkua työntekijöille, jotka haluavat kehittää ja haastaa itseään, sekä päästä vaikuttamaan niin ulkoisten, kuin sisäistenkin sidosryhmien rajapinnassa.", Matti kuvaa.

jounimaenpaaJouni pääsi arkkitehtipolun kautta modernisoimaan vanhoja järjestelmiä ja toimintatapoja

"Astuin arkkitehtipolulle Matin tapaan syksyllä 2019. Polkuni tavoitteena oli modernisoida ja yhtenäistää Enterprise-yksikön ohjelmistokehitysmallia DevOps-työkaluja ja automaatiota hyödyntäen. Aihepiiri oli mieluinen, koska sen sovittaminen osaksi päivittäistä tekemistä oli luontevaa. Olin jo aiemmin  edistänyt samoja asioita Enterprisen perustuotteen näkökulmasta, mutta tiesin että kehitettävää oli vielä paljon.

Reilun vuoden aikana suoritetun kehityksen etenemistä raportoitiin kolmesti Enterprisen johtoryhmälle. Tämän lisäksi kehityksen aikana heränneitä ajatuksia ja mahdollisia ongelmia käytiin läpi kuukausipalavereissa henkilökohtaisen urapolulle valitun mentorin kanssa.

Arkkitehtipolun saavutukset voidaan tiivistää alla kuvattuihin asioihin

  • Git-versionhallintajärjestelmän käyttöönotto asiakasprojekteissa
  • Versionhallintamallia tukevan CI-järjestelmän jatkokehitys ja käyttöönotto asiakasprojekteissa
  • Aidosti paikallinen kehitysympäristö (offline)
  • Automaation lisääminen
  • Workflown ja työkalujen dokumentaation parannukset
  • Tekniset koulutukset

Viimeisen vuoden aikana olen oppinut, myös kantapään kautta, millaisiin haasteisiin vanhojen järjestelmien modernisoinnissa ja tiukasti kiinni pinttyneiden toimintatapojen muutoksissa voidaan törmätä. Oman mausteensa soppaan on tuonut kehittäjien kirjava osaamistaso uusiin teknologioihin liittyen. Sadan kehittäjän tuominen samalle lähtöviivalle voi edellyttää merkittäviä panostuksia koulutukseen. Agile-filosofian mukaisesti toimiva ohjelmisto tai järjestelmä on aina kattavaa dokumentaatiota tärkeämpi asia, mutta se ei silti tarkoita, että vanha tapa siirtää ohjeistus perimätietona olisi riittävä.

Saavutetun lähtötason pohjalta on hyvä jatkaa toiminnan tehostamista. Osaamisen kasvaessa voidaan DevOps-periaatteiden mukaan alkaa tarjoamaan tiimeille autonomiaa ja mahdollisuus etsiä tehokkaimmat tavat toimia.

Arkkitehtipolku on mielestäni hyvä tapa oppia suunnitelmallista kokonaisuuksien hallintaa. Osallistuja joutuu irrottamaan katseen päivittäisestä suorittamisesta ja miettimään isoa kuvaa ja pitkän tähtäimen vaikutuksia. Urapolkuajattelu motivoi ponnistelemaan ja sitouttaa tekijäänsä pidemmällä aikavälillä.", Jouni kertoo.

 

New Call-to-action


kulttuuri   uratarina

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi