Senior Trainee: Marko Tuuminen — Täällä mutkatonta ja suoraa johtamiskulttuuria arvostetaan

Työskentely Digialla ohjelmistokehitys uratarina ketterä kehitys

Marko_Tuuminen_blogi-5

Senior Trainee -blogisarjassa päästään kurkistamaan digialaisten arkeen ja uratarinoihin. Tässä blogissa Skill Force -fokusalueen johtajana toimiva Marko kertoo omasta työarjestaan, esihenkilökulttuurista ja siitä millainen työpaikka Digia on.

Yli kymmenen vuotta kestäneen IT-urani aikana olen toiminut niin konsulttina, osasto- kuin tuotepäällikkönä, mutta pisimpään työskentelin projektipäällikkönä, joka roolina on edelleen minulle tärkeä. Digialle tulin vuonna 2017, sillä olin ollut pitkään tilanteessa, jossa koin urani juuttuneen paikoilleen.


Kun minuun otettiin yhteyttä Digialta, tiesin siitä firmana vielä melko vähän. Useamman keskustelun jälkeen aloin tosissani miettiä mahdollisuutta vaihtaa työpaikkaa, vaikka roolin kaikki yksityiskohdat eivät olleet vielä selviä. Keskusteluissa tulevan esimieheni kanssa koin kuitenkin, että pääsisin työskentelemään vihdoin uusien asioiden parissa ja minusta tuntui, että myös Digia näki minussa potentiaalia. Tämä tuntui erittäin hyvältä.

Parasta Digialla on mukavat ihmiset ja salliva työkulttuuri

Minulla ei ollut juurikaan vahvoja mielikuvia Digiasta ennen töiden aloittamista. Pidin Digiaa ehkä hieman vanhanaikaisena ja tunsin talon nimenomaan integraatiotekemisestä. Mutta pian tämä mielikuva muuttui. Oli iso yllätys, kun huomasin, että käytössä onkin moderneja työkaluja sekä prosesseja ja projekteina esim. mobiilisovellusten tekemistä from scratch. Vanha ”vesiputousmalliprojari” sai tehdä töitä, jotta ketterän kehityksen lainalaisuudet ja työmallit tulivat tutuiksi. Todellakin jouduin epämukavuusalueelle, mikä alkuun oli aika työlästä, mutta lopulta erittäin palkitsevaa.

Parasta oli kuitenkin mukavat ihmiset ja salliva työkulttuuri. Minut otettiin vastaan todella hyvin ja myös pidettiin huolta siitä, että tutustuin kollegoihini. Täällä tosissaan pääsee olemaan osa yhteisöä. En olisi kuvitellut, että töissä voi olla näin hauskaa ja rentoa. Huumori kukkii ja hauskoja kommelluksia jaetaan eri kanavissa ja paikanpäälläkin. Digialaiset myös viihtyvät työajan ulkopuolella toistensa kanssa erilaisissa aktiivisissa vapaa-ajan kerhoissa, joista löytyy aktiviteetteja laidasta laitaan, sekä ihan muuten vain. Olen ollut positiivisesti yllättänyt, miten vahva työyhteisö ja -kulttuuri Digialla on ja miten kollegat ovat valmiita pyyteettömästi auttamaan minua ja toisiaan.

Täällä mutkatonta ja suoraa johtamiskulttuuria arvostetaan

Olen erittäin iloinen ja ylpeä siitä, että organisaation hierarkia on melko vähäistä ja yrityksen johtajat helposti lähestyttävissä ja saavutettavissa. Muistan urani alkuaikoina, kun Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta tuli käymään toimistolla, esitteli itsensä ja jutteli niitä näitä ilman oman statuksensa korostamista. Tämän keskustelun jälkeen ymmärsin, että täällä mutkatonta ja suoraa johtamiskulttuuria arvostetaan. Juuri sellaista, jota itse olisin toivonut edellisiltä työnantajiltani.  

Tätä samaa kulttuuria olen pyrkinyt edistämään myös itse esihenkilönä, kun tänä vuonna siirryin Skill Force -fokusalueemme johtajaksi. Minulla on onni tukea asiantuntijoitamme, jotka ovat hyvin itseohjautuvia ja sopeutuvaisia. Tiimini pystyy toimimaan tehokkaasti niin omana tiiviinä projektiryhmänään, osana asiakkaamme tiimiä tai hybridinä asiakkaamme toisen toimittajan kanssa. Esihenkilönä oleminen ei ole aina helppoa, mutta onneksi Digialla myös tarjotaan koulutuksia, joissa näitä esihenkilötaitoja voi oppia ja kehittää. Yksin ei siis tämänkään kanssa jää vaan apu ja tuki löytyy kollegoista.

Oma johtamistyylini on vapaa ja mutkaton. Pyrin siihen, etten ohjaa liikaa tai mikromanageroi. Tuen niitä tiimini jäseniä, jotka tukea tarvitsevat ja pyrin olemaan aina käytettävissä. Yritän olla inhimillinen esihenkilö ja tuon tunteet myös mukaan keskusteluihin. Haluan että minut nähdään helposti lähestyttävänä ja että kanssani voi keskustella mistä tahansa asioista.

"Olen aidosti sitä mieltä, että kun esihenkilö onnistuu, hän nostaa tiimiläiset parrasvaloihin ja häipyy itse taka-alalle. Toisaalta esihenkilö on myös etulinjassa. Jos tulee ongelmia, hän toimii suodattimena ja suojana omalle tiimilleen."

Olen kiinnostunut asiantuntijoidemme kehittymisestä ja pyrin siihen panostamaan. Haluan tuntea tiimissäni työskentelevät ihmiset, en ainoastaan heidän tekniset taitonsa, vaan myös millaisia ihmisiä he ovat. Meillä on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä ja erilaisia persoonia. Uskon, että kun oppii tuntemaan tiimiläisensä paremmin, oma ymmärrys myös kasvaa ja pystyy mukauttamaan käytäntöjään paremmin jokaiselle sopivaksi.

Olen aidosti sitä mieltä, että kun esihenkilö onnistuu, hän nostaa tiimiläiset parrasvaloihin ja häipyy itse taka-alalle. Toisaalta esihenkilö on myös etulinjassa. Jos tulee ongelmia, hän toimii suodattimena ja suojana omalle tiimilleen. Paras onnistuminen on se, kun näkee että tiimiläinen on onnistunut työssään, ollut välillä siellä epämukavuusalueellakin ja kehittynyt taas eteenpäin. Kuten meillä sanotaan: Työt tulevat kyllä valmiiksi, mutta me emme.

Esihenkilötyön lisäksi työhöni kuuluu paljon myös numeroiden parissa työskentelyä, myyntiä ja asiakastyötä sekä myös liiketoiminnasta huolehtimista ja taloudellista vastuuta. Itse käytän ilmaisua ”resurssitetris”, joka käytännössä on jokapäiväistä selvittelyä, varmistamista, tutkimista ja tasapainoilua sen kanssa, että oikeat resurssit ovat oikeassa paikassa ja tuottavat sekä meille että asiakkaalle win-win -tilanteen.

Marko_Tuuminen_blogi-1

"Ei se polta pahasti" — ja Digian kulttuuri

Digialla työskentely on aidosti kivaa ja se näkyy! Asioista keskustellaan yhdessä: ilot ja onnistumiset jaetaan ja niistä ollaan onnellisia ja ylpeitä. Töppäilyt jaetaan myös ja varoitellaan kollegoita näistä sudenkuopista. Tämä jatkuvan oppimisen kulttuuri, tai kuten meillä puhutaan - Senior Trainee -asenne, on läsnä vahvasti. Itsensä kehittäminen, nöyryys ja muiden auttaminen on vahva osa digialaisuutta. Kulttuuriperiaatteet ovat aidosti arvoja, joita kaikessa työssä tavoitellaan.

Erityisesti rohkeus on teema, jota olen pyrkinyt edistämään toimiessani esihenkilönä. Riippumatta roolista – ja itsekin tähän toisinaan sorrun – olemme usein turvallisuushakuisia ja pelaamme varman päälle. Liian usein pyrimme asettamaan tavoitteet sille tasolle, että ne varmasti saavutetaan. Saatetaan pelätä epäonnistumista tai sitä että teemme virheen tai olemme liian kunnianhimoisia.

Yksi Digian motoista on ”Ei se polta pahasti” eli virheitä on turha pelätä. Toivoisin näkeväni jatkossa enemmän samantyyppistä rohkeutta kaikessa toiminnassamme. Epäonnistua voi ja saa eikä siitä rangaista. Meillä ymmärretään, että rapatessa joskus roiskuu. Oppimista tapahtuu nimenomaan silloin kun uskaltaa heittäytyä epämukavuusalueelle ja pyrkiä rikkomaan omia vanhoja tapoja.

Mielestäni suomalaiseen tapaan olemme usein myös liian vaatimattomia tekemästämme työstä ja saavutetusta lopputuloksesta. Monesti asiantuntijamme hallitsevat tietyt osa-alueet paremmin kuin antavat ymmärtää ja arkailevat ottaa vastaan asiakkaalta tullutta positiivista palautetta tai vähättelevät omaa merkitystään. Toivoisin, että jokainen asiantuntija ymmärtäisi oman arvonsa ja sen, että asiakas nimenomaan arvostaa meidän asiantuntijuuttamme ja on siksi meidät valinnut.

"Digia sopii asiantuntijalle, joka toivoo haastavia projekteja, arvostaa asiantuntijan urakehityksestä kiinnostunutta esihenkilöä ja haluaa kevyen ja kannustavan ilmapiirin ilman ison korporaation jäykkyyttä ja konservatiivista tuntua."

Digialaisille on tarjolla joustavuutta ja vapautta mm. joustavien työaikojen ja etätyön muodossa. Meille ei ole eikä tule olemaan ongelma, että työntekijämme haluavat tehdä suurimman osan työstä etänä. Päinvastoin tarjoamme pääosin etätyötä tekeville kotiin oman työpöydän, –tuolin ja muita työarkea sujuvoittavia työvälineitä. Ja jos koronarajoitusten loputtua tekee mieli palata toimistolle, niin sen voi tehdä halutessaan sähköisellä työpyörällä huristaen, joka on myös yksi monista työsuhde-eduistamme.

Digia on – ainakin itselleni – juuri sopivan kokoinen yritys. Se on riittävän iso, jotta se on uskottava peluri markkinoilla ja se voi investoida etuihin ja oman henkilöstönsä hyvinvointiin sekä kehittämiseen ja kouluttamiseen. Samalla kuitenkin olemme riittävän pieni, jotta voimme toimia ketterästi ja mukautua markkinan muutoksiin riittävän nopeasti. Juuri tämä ketteryys tekee Digiasta joustavan ja vähemmän byrokraattisen toimijan verrattuna moniin kilpailijoihimme. Pidän itse myös kansainvälisestä työympäristöstä - DX:n joukoista löytyvät 15 eri kansallisuutta antavat mukavan lisän työpäivääni.

Digia sopii asiantuntijalle, joka toivoo haastavia projekteja, arvostaa asiantuntijan urakehityksestä kiinnostunutta esihenkilöä ja haluaa kevyen ja kannustavan ilmapiirin ilman ison korporaation jäykkyyttä ja konservatiivista tuntua. Mikäli aidosti haluaa kasvaa, Digia kyllä tarjoaa mahdollisuuksia. Urapolkuvaihtoehtoja tämän kokoisessa talossa on useita ja henkilöstö pystyy omaan kehittymiseensä myös paljon vaikuttamaan.

Me etsimme jatkuvasti uusia digialaisia olemaan osana kasvuamme. Käy siis katsomassa meidän tämän hetken avoimet työpaikat ja laita hakemusta tulemaan!


Skill Force on yksi Digian Digital Experience -yksikön fokusalueista. Digital Experience (DX) -yksikkö käsittää laajalla kirjolla Digian digitaaliset palvelut. Tähän yksikköön kuuluu noin 130 digitaalisten palveluiden osaajaa, jotka kehittävät ja tarjoavat ratkaisuja erilaisten verkkopalveluiden tai mobiiliappien rakentamiseen sekä järjestelmien tai portaalien rakentamiseen asiakkaan toivomalla tavalla. Tämän lisäksi yksiköstä löytyy myös Microsoftin valmisratkaisuja ja JAVA-teknologia-osaamista.


Työskentely Digialla   ohjelmistokehitys   uratarina   ketterä kehitys

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa