Digiarjessa-blogi

SOTE-palvelut tehostuvat, kun resursseja hyödynnetään valtakunnallisesti

Jotta SOTE-palveluita on mahdollista toteuttaa yhtenäisesti eri puolilla Suomea, palvelut on oltava jossain kuvattuna. Näkymä palveluihin ja niiden tuottamiseen tarvittaviin resursseihin voi mahdollistaa jopa resurssien valtakunnallisen yhteiskäyttöisyyden.

sote-resurssit.jpg

Jotta SOTE-palvelut voidaan toteuttaa asiakasnäkökulmasta, asiakkaaseen liittyvän tiedon pitää olla yhteisesti käytettävissä ja jossain on hallittava yhteismitallisesti suunnitelmat siitä, miten erilaista hoitoa toteutetaan. Asiakaspolut ja -suunnitelmat koostuvat yksittäisistä palveluista, joiden on oltava kaikilla palveluntuottajilla samat eri puolilla Suomea.

Jotta palveluita on mahdollista toteuttaa yhtenäisesti, ne on kuvattava: miten palvelu rakentuu ja paljonko ja millaisia resursseja sen tuottamiseen tarvitaan. Näin varmistetaan, että palvelut ovat yhteismitallisia eri organisaatioissa. Yhteismitallisuus liittyy paitsi hoidon tasaiseen laatuun, myös palvelun hintaan. Asiakasmaksu on aina sama, mutta organisaatioiden välillä voi olla eroa palveluiden tuottamisen tehokkuudessa. Palveluiden yhteismitallisella kuvaamisella varmistetaan, ettei kustannushyödyn tavoittelu johda palvelun sisällöstä tinkimiseen. Myös valinnanvapauden keskeinen edellytys on, että asiakas voi luottaa palveluiden toteutuvan yhtäläisesti palveluntuottajasta riippumatta

Kun tieto liikkuu ja on kaikkien käytettävissä, näkymä resursseihin voi olla omaa toimipistettä laajempi.

Otetaan esimerkiksi murtuneen nilkan hoito. Kun potilas saapuu vastaanotolle missä päin Suomea tahansa, murtunut nilkka saattaa tarvita leikkaushoitoa. Leikkauksen valmistelussa, toteutuksessa ja jatkohoidossa voi kuitenkin olla tuottavien organisaatioiden välillä eroja. Eri vaiheissa tarvitaan henkilöitä, tiloja, välineitä, henkilöresursseja ja vaikkapa lääkkeitä. Ideaalitilanteessa auki kuvattu palvelurakenne kattaa koko hoitopolun ja sen varrella tarvittavat resurssit ja toimenpiteet. Kun resurssit on kiinnitetty palvelurakenteisiin, joiden kautta niiden varaaminen tapahtuu, resurssien käyttöastetta on mahdollista seurata nykyistä tarkemmin. Samalla saadaan näkymä resurssien yli- ja alikäyttöön ja ennustettavuus paranee.

Varsinainen pihvi tulee kuitenkin tässä: kun tieto liikkuu ja on kaikkien käytettävissä, näkymä resursseihin voi olla omaa toimipistettä laajempi – parhaimmillaan jopa valtakunnallinen. Tieto mahdollistaa resurssien yhteiskäyttöisyyden. Röntgenkuva voidaan etälausua missä päin Suomea tahansa, kun röntgenkuvat ovat digitaalisesti saatavilla. Kun asiakas ja lääkäri valitsevat sairaalan nilkkaleikkaukseen, vaihtoehtoja voi priorisoida esimerkiksi sen perusteella, missä on lyhin jono, sairaalan sijainnin mukaan tai vaikkapa laadun perusteella.

New Call-to-action

sote


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi