Soten digitalisaatio on valinnanvapautta

julkinen sektori sote

rekrytointikuvia-2021-web-188

Mitä tulee mieleen, kun puhutaan sote-sektorin digitalisaatiosta? Ainakin julkisuuden perusteella esiin nousevat erilaiset älykkäät hyvinvointilaitteet.  Hienoa mutta ei mullistavaa! Tulevaisuudessa valinnanvapaus ehkä mullistaa myös arkeni. Väitän, että digitalisaatio mahdollistaa valinnanvapauden sellaisella tasolla, mitä emme vielä arvaakaan. Se on paljon mullistavampaa yhteiskunnassamme kuin mikään muu pitkään aikaan.

terveydenhuollon_digitalisaatio.jpg

Olen saanut työskennellä kuntien asiantuntijoiden, ostopalveluiden ja palveluseteleiden hallinnan ytimessä nyt jo jonkun aikaa. Yhtenä päivänä sitten todella hoksasin, mistä on kyse soten digitalisaatiossa.

Palvelusetelit ovat olleet sen ensiaskelia. Sote-alan puheet ovat jo pidemmän aikaa vilisseet termejä kuten valinnanvapaus, läpinäkyvyys, itsemääräämisoikeus. Olemme nyt juuri sen mullistuksen äärellä, että nämä sanat muuttavat oikeasti soten toimintakulttuurin. Sen on mahdollistanut soten digitalisaatio.

Mitä hyvä elämä on?

Jatkossa yhteiskunta ei pysty vastaamaan kaikista asioista samassa mittakaavassa kuin ennen. Se ei voi tehdä sitä taloudellisista syistä, mutta ei myöskään laadulliselta kannalta. Nykyiset hyvinvointirakenteemme ja hallintomme on tehty aikakaudella, jolloin maailma oli yksinkertaisempi. Pystyimme kollektiivisesti sanomaan, mitä on hyvä elämä. Hyvinvoinnin ammattilainen pystyi arvioimaan, mitä tukea meistä heikoimmat tarvitsevat, jotta kaikilla on mahdollisuus saavuttaa hyvä elämä.

Nykyinen maailmamme on monimuotoisempi kuin koskaan. Suomalaiset ovat pitkäikäisempiä ja terveempiä kuin koskaan. Ei ole enää yhtä kollektiivista ihannetta hyvästä elämästä. Tästä huolimatta esimerkiksi palvelusetelien tulo viime vuosikymmenellä ei ole tuonut suurta muutosta toimintatapaan. Asiakkaalle on edelleen arvioitu hyvin tarkalla tasolla hänelle paras ja soveltuvin palvelu.

Valta siirtyy kansalaiselle

Digitalisaatio on mahdollistanut täysin uudenlaisen mullistuksen asiakkaan valinnanvapaudessa jo nyt muun muassa palvelusetelien osalta. Prosessien automatisointi mahdollistaa palvelusetelien paljon suuremman määrän ja tuottajien valinta on entistä helpompaa.

Todellisen mullistuksen digitalisaatio mahdollistaa siinä, että automaation avulla rahan seuranta, tilitys ja oikeus palvelun käyttöön voidaan automatisoida. Yhteiskunta, eli palvelun järjestäjä, voi oikeasti keskittyä arvioimaan kenelle ja missä tilanteissa hyvää jaetaan.

Yhteiskunnan ei tarvitse sanoa, mitä apua ja milloin apua tarvitaan. Tämän tietää parhaiten asiakas itse.

Kun automatisaatio hoitaa seurannan, että yhteiskunnan rahaa ei mene sovittua enemmän, voidaan valta palvelun sisällön yksityiskohdista yhä useammin luovuttaa asiakkaalle. On mullistavaa antaa vastuu omasta hyvinvoinnista yksilölle itselleen.

Esimerkki palveluseteleistä: Perinteisesti hyvinvointipalveluissa yhteiskunta määrittelee esimerkiksi kotona asuvalle ikääntyneelle asumista tukevat palvelut. Hän on oikeutettu arkisin saamaan kotipalvelua esimerkiksi viisi tuntia ja viikonloppuisin kaksi tuntia sekä lisäksi siivouspalvelua joka toinen viikko. Yhteiskunnan rahaa tähän menee kuvitteelliset 200 euroa kuukaudessa. Digitalisaation kautta yhä lisääntyvässä saldosetelityyppisessä palvelusetelissä yhteiskunta myöntää hänelle 200 euroa kuukaudessa. Hän voi itse valita tarvitseeko tällä viikolla apua enemmän viikonloppuna kuin viikolla, esimerkiksi, kun tytär on matkoilla, ja ehkä siivousta useammin, kun on juhlat tulossa.

Kun palvelun seuranta sekä kustannusten ja laskutuksen hallinnoiminen on automatisoitu, vastaavien palveluiden käyttö on mahdollista aivan eri mittakaavassa kuin ennen. Yksilön tasolla jo tämä on paljon mullistavampaa kuin palvelun tuottajan valinta. Yhteiskunnan tasolla, valta osaltaan siirtyi yksilölle ja hänen omaisilleen.

Automaattiset ja digitaaliset prosessit mahdollistavat myös käytännön tasolla sen, että asiakas voi oikeasti valita palveluntuottajan ja vaihtaa sitä useitakin kertoja, yhteiskunnan maksujen silti seuratessa perässä. Asiakkaalle ja hänen omaiselleen mahdollistetaan jatkossa myös esimerkiksi KanTa-palvelujen kautta yhä laajempi mahdollisuus seurata omia tietojaan ajantasaisesti.   

Mullistaa yhteiskunnan

Valinnanvapaus hyvinvointipalveluissa – onko se jatkossa jotain muutakin kuin vain mahdollisuus valita tuottaja? Digitalisaatio mahdollistaa sen. Yhteiskunnan ei ainakaan teknisten syiden takia tarvitse kontrolloida palvelun käyttöä hallitakseen rahavirrat ja kustannukset. Ja ikävä tosiasia on, että rahaa ei ole yhtä paljon kuin ennen. On entistä vaikeampaa päättää, mikä on tarpeeksi, tai päättäjien luoda normeja, mitä kaikkea kuuluu jokaisen perustarpeisiin.

Jatkossa ei ehkä ole mahdollisuutta tarjota peruspalvelun lisäksi kuin määrätty määrä tarvearvioitua palvelua. Entä jos valinnanvapaus onkin silloin sitä, että yksilö omaistensa kanssa päättää silloin itse, mitä se minun tapauksessani on. Ammattilaisen rooli on silloin vain päättää, myönnetäänkö lisäpalvelua ja opastaa meitä siihen liittyvissä valinnoissa.

Kävi, miten kävi, valinnanvapaus ja digitalisaatio sote-sektorilla tulevat mullistamaan yhteiskuntamme samalla tavalla kuin aikoinaan tv tai internet mullistivat tiedonkulun. Siinäkin yksilölle tuli aivan uudenlaista valtaa kuin myös vastuuta. Silloin muutos tuli ulkoapäin, nyt olemme yhteiskunnassamme pakotettuja muutokseen myös sisältäpäin. Ainoa varma asia on, että tämä muutos vaikuttaa meihin kaikkiin, tavalla tai toisella.

 

Lue lisää, miten palvelusetelin hallintatyössä nostettiin julkisen sektorin tuottavuutta:

New Call-to-action


julkinen sektori   sote

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa