Digiarjessa-blogi

Kokemuksia sähköisestä oppimisesta yrityksissä

Antti Sundquist1. maaliskuuta 2012
placeholder_200x200

Parhaimmillaan sähköinen oppiminen tuo järjestelmällisen tavan kehittää ja ylläpitää henkilöstön osaamista, huonoimmillaan se on yksi turha järjestelmä muiden joukossa. Alla TOP 5 -lista asioista, jotka kannattaa huomioida sähköistä oppimista suunniteltaessa.

1. Valitse sähköisen oppimisen alusta huolellisesti

Valmiita alustoja on kymmeniä. Osa niistä on kaupallisia tuotteita ja osa OpenSource-pohjaisia. Kannattaa miettiä huolellisesti omat tarpeet ennen alustan valintaa, sillä eri alustat sopivat erilaisiin käyttötarpeisiin. Väärän alustan huomaa valinneensa viimeistän silloin, kun omien kurssien rakentaminen osoittautuu työlääksi tai käyttäjät eivät innostu sähköisestä oppimisesta.

Yritysten yleisesti käyttämiä ympäristöjä ovat ainakin:

2. Mieti prosessit etukäteen

Siirtyminen sähköiseen oppimiseen on paljon muutakin kuin OpenSource-pohjaisen järjestelmän installointi. Kannattaa kuvata vaikka paperille tai fläpille karkealla tasolla tärkeimmät prosessit ja katsoa sen jälkeen miten ehdolla oleva sähköisen oppimisen ympäristö niitä tukee.

Ainakin seuraavat prosessit olisi hyvä käydä läpi:

  • Koulutusten elinkaaren hallinta tuottamisesta poistamiseen
  • Oppimiskokonaisuuksien luominen
  • Tiedottaminen
  • Osallistujien kutsuminen kursseille
  • Raportointi

3. Kiinnitä tavoitteet sähköiselle oppimiselle

Sähköistä oppimisympäristöä ei kannata ottaa käyttöön siltä varalta, että se on olemassa jos joku sitä sattuu tarvitsemaan. Mieti etukäteen keitä koulutetaan ja miten paljon kursseja suoritetaan vuodessa.

Lisäksi kannattaa arvioida onko tarvetta liittää sähköinen oppiminen osaksi osaamisen hallintaa ja näin saada reaaliaikainen tilannekuva yrityksen osaamisesta sekä tietoa koulutustarpeista.

4. Missä opiskelu tapahtuu?

Mieti myös tapahtuuko opiskelu pääsääntöisesti työpaikalla vai onko tarvetta etäopiskeluun? Oppimispisteiden kerääminen omaan tahtiin työn ohessa voi olla tehokas tapa organisoida sähköinen oppiminen ja samalla lisätä työmotivaatiota. Lisäksi kannattaa arvioida onko kannustinjärjestelmälle käyttöä ja tukeeko ehdolla oleva alusta sellaista.

5. Miten koulutusmateriaali tuotetaan ja miten sitä päivitetään?

Hanketta suunniteltaessa on hyvä selvittää miten sisältö tuotetaan ja onko sitä valmiina. Kannattaa lisäksi kokeilla jo suunnitteluvaiheessa miten nopeasti uuden koulutusmateriaalin pystyy tekemään alustan tukemilla välineillä. Eri oppimisympäristöjen tukemien sisällöntuotannon välineiden välillä voi olla suuriakin eroja sisällöntuotannon nopeudessa.


digitaaliset palvelut   Microsoft


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi