Ensimmäinen askel sosiaalisen median hyödyntämiseen työelämässä

Mitä jos työpaikan intranetin pääosassa olisikin sosiaalinen seinä täynnä kiinnostavia linkkejä ja lyhyitä viestejä eri projekteihin liittyen, perinteisten uutisotsikoiden sijaan? Tai jos tieto tulisikin pääosin käyttäjiltä, eikä vain muutamalta ylläpitäjältä? Tieto ja oikeat ihmiset olisivat löydettävissä yksinkertaisella hakusanalla tai tutustumalla henkilöiden omiin profiileihin? Tämä kaikki on mahdollista esimerkiksi Microsoft SharePoint 2010:n avulla, mikäli sosiaaliset palvelut päätetään ottaa osaksi organisaation sisäistä viestintää. Alla on esitetty joitakin hyötyjä, joita sosiaalisen median palvelut voivat tuoda organisaatiolle.

Sosiaalisuus tehostaa intranetin käyttöä ja työntekoa

Joskus käy niin, että huolimatta hyödyllisestä sisällöstä, intranetin käyttöaste jää alhaiseksi. Jostain syystä ihmiset eivät vain koe sitä omakseen ja käytä sitä materiaalien jakamiseen. Tähän yhtenä syynä voi olla sosiaalisten toiminnallisuuksien puute. Vuorovaikutteisuus lisää ihmisten sitoutumista intranetiin, lisää käyttökokemusta ja madaltaa kynnystä aloittaa intranetin käyttö. Tämä toki vaatii sen, että yrityksen kulttuuri on sellainen, että se tukee ja rohkaisee henkilöstöä määrätietoisesti ottamaan uudet, sosiaaliset työtavat käyttöön. Työtä voidaan tehostaa myös tuomalla intranetin sosiaaliseen seinään herätteitä eli tietoa muualla tapahtuneista muutoksista. Näin esimerkiksi tieto uudesta, projektiin liittyvästä wikipostauksesta voi näkyä suoraan henkilön intranetin etusivulla.

Sosiaalinen intranet

Esimerkkikuva siitä, miltä sosiaalinen intranet voisi näyttää. (Klikkaa kuva isommaksi.)

Helpottaa tiedon löytämistä

Sosiaalisissa palveluissa omien profiilien luonti on hyvin yleistä. Tämän toiminnallisuuden tuominen myös yritysmaailmaan helpottaa ja tehostaa oikeiden henkilöiden löytämistä ja vastausten saamista kysymyksiin. Henkilön profiilisivulta voi löytää tietoa esimerkiksi menneistä projekteista, osaamisesta ja kiinnostuksenaiheista. Profiiliin voidaan linkittää myös kyseiseen henkilöön liittyviä aineistoja ja keskusteluja.

Tiedon löytämistä helpottaa myös, että ihmiset aloittavat tiedon jakamisen intranetin keskustelupalstalla ja työtiloissa henkilökohtaisten sähköpostien sijaan.

Parantaa yrityksen innovointia ja tiedon jakamista

Sosiaalisia toiminnallisuuksia voidaan hyödyntää yrityksen innovointikulttuurin kehittämisessä. Yritys voi saada arvokasta tietoa siitä, mikä henkilöstön mielestä on seuraava suuri juttu tai mihin tuotteeseen/palveluun kannattaa panostaa. Esimerkiksi sosiaalisessa seinässä on mahdollista helposti ja nopeasti jakaa mielipiteitä eri asioista, joita muut voivat kommentoida.

Intranetin osaksi voidaan rakentaa myös erillinen ideapankki, joka on tarkoitettu erilaisten kehitysideoiden jakamiseen. Ideoille voidaan järjestää myös erilaisia äänestyksiä ja näin saada helposti valittua ajatuksista se paras eteenpäin kehitettäväksi. On tärkeää, että henkilöstö myös näkee, että heidän mielipiteitään hyödynnetään ja asioita kehitetään eteenpäin. Tämä sitouttaa henkilöstöä ja tuo tunteen omasta tärkeydestä organisaatiossa. Usean ihmisen osallistuminen ideoimiseen ja yrityksen eteenpäin viemiseen takaa sen, että yrityksellä on suuremmat voimavarat käytössään, eikä kenenkään taakka tule liian suureksi.

sosiaalinen media

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube