Digiarjessa-blogi

Pilvipalvelut + liiketoimintaratkaisut = Digia

IT-palvelujen siirtymä perinteisistä palvelutuotannon malleista pilvipohjaisiksi on juna, jonka kyytiin kannattaa nousta nyt eikä kohta. Pilvipalvelujen ominaispiirteitähän ovat toteutuksen ketteryys, skaalautuvuus, saavutettavuus, kustannustehokkuus ja tilauspohjaisuus. Nämä kaikki resonoivat varmasti myös liiketoimintaa. Jo nyt lähes 20% Internet-liikenteestä tuotetaan mobiililaitteilla ja tämä trendi on merkittävästi kasvussa. Pilvipohjaiset ratkaisut ja työvälineet mahdollistavat skaalautuvien sekä erilaisilla päätelaitteilla toimivien sovellusten nopean kehittämisen. Esimerkkeinä mainittakoon, nopeasti laajan suosion saavuttaneet Digian Qt kehitysalustan Backend As a Service (BaaS), sekä Windows Azure Platform as a Service (PaaS) sovellusalustapalvelut mobiili- ja Web-sovelluskehitykseen.

Kehityksessä olemme nyt vaiheessa jossa pilvipalvelujen käytön perustelun sijasta olisi pikemminkin perusteltava miksi käytettäisiin perinteisiä ratkaisuja. Jokaisen uuden liiketoimintasovelluksen – tai laajemmin ratkaisun – kohdalla on siis arvioitava onko se toteutettavissa julkisella Platform as a Service (PaaS) tyyppisellä pilvipalvelualustalla kuten Windows Azure. Yksittäisten ratkaisujen käyttöönoton takana asuvat kuitenkin laajemmat mahdollisuudet rakentaa ketterämpää, hallitumpaa ja turvallisempaa pilvipohjaista IT-palvelua.

 

Toimistot pilveen

Useat yritykset ovat jo ottaneet tai ottamassa käyttöön Microsoftin Office 365 sekä Yammer -palvelut viestintä- ja yhteistyöratkaisuksi. Toimistoratkaisujen siirtymä pilveen tuo tehokkuutta sisäiseen työskentelyyn, mutta liiketoiminnan kannalta on tärkeää valjastaa nämä palvelut liiketoimintakumppanien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön – ja juuri tähän pilvipohjaiset ratkaisut ovat omiaan. Vaikka pilvipalveluja perustellaan usein ensisijaisesti suoriin kustannuksiin kohdistuvilla säästöillä, on esimerkiksi yritykselle tärkeän prosessin läpimenoajan lyhenemisellä paremman viestinnän ja yhteistyön avulla liiketoiminnallista merkitystä. Kehitämme usealle asiakkaallemme toimivampaa toimisto-ympäristöä Office 365 ja Yammer -ratkaisujen pohjalle.

 

Microsoft pilvipalvelujen laaja kokonaisuus

Office 365 toimistoratkaisut eivät ole yksittäinen luoto avomerellä, vaan pikemminkin palvelusaariston paras rantautumispaikka. Windows Azure -sovelluspalvelut pilvessä liittyvät monella tavalla Office 365 -palveluihin ja tuovat liiketoimintasovellukset osaksi kokonaisvaltaista pilvi-infrastruktuuria. Identiteetinhallinta on yksi merkittävimpiä IT-palvelujen hallinnan ja turvallisuuden kulmakiviä. Sulavasti yrityksen sisäiseen Active Directoryyn integroituva, mm. Office 365 ja CRM Onlinen käyttämä Windows Azure Active Directory on kehityksen keskeisessä roolissa.

Onkohan kaukana se päivä jolloin Internet-ystävällisiä yhteyskäytäntöjä tukeva Azure Active Directory olisi yrityksen ensisijainen tai ainoa hakemistopalvelu?

Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjaus ja CRM asiakkuuden hallinta ovat keskeisiä Digian ratkaisuportfoliossa. CRM Online on jo pitkään ollut pilviratkaisujen etulinjassa ja nyt toiminnanohjaus seuraa perässä. Myöhemmin keväällä julkaistavan uuden AX-version tuki Windows Azure -virtuaalipalvelimille on alkusoitto toiminnan ohjauksen pilvistymiselle. Niin ja toiminnanohjaukseen liittyen, Office 365-palvelujen integraatio Dynamics AX:aan tuo uusia mahdollisuuksia prosessien tehostamiseen!

Kun katsotaan pilvipalvelukokonaisuutta aina infrastruktuuripalvelimista sovellusalustaan, Microsoft on erittäin vahva toimija. Asiakkaille tämä näkyy teknologisten kyvykkyyksien ja integraatiomahdollisuuksien lisäksi hankintamalleissa, joilla tuetaan sekä pilvipalvelujen että sisäisten ratkaisujen käyttöä asiakkaan valinnan mukaan.

 

Kehittämisen haaste ja mahdollisuus

Kehittämisen haaste ja myös mahdollisuus on välttää perinteisen IT-infrastruktuurin sudenkuoppa, johon moni yritys on astunut. Eli käsissä pyörii liian hajanainen ja vaikeasti hallittava kokonaisuus. Hallitsematon kehitys voi pilvipalvelujen osalta johtaa vastaavaan tilanteeseen ja lisäksi altistaa turvallisuusriskeille. Pilvipalvelujen osalta IT:n on syytä ottaa narut käteen ja huolehtia, että kokonaisvaltaisen kehittämisen tuloksena saadaan entistä laadukkaammat IT-palvelut. Matka nykytilasta tulevaisuuteen sujuu parhaiten, kun otat luotsiksi kumppanin, jolla on pilvipalvelujen kehittämisen ja pilvipalvelutuotannon lisäksi vahvaa osaamista liiketoimintaratkaisuista. Meillä on Digiassa kokemusta niin geo-skaalautuvasta Azure-ratkaisusta kuin pilvipohjaisista käyttöpalveluista suurten toimijoiden alustoilla.


asiakkuudenhallinta   pilvipalvelut   PaaS   Microsoft


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi