Digiarjessa-blogi

Sote-sektori kaipaa systeemisiä uudistuksia – sähköiset palveluinnovaatiot tervetulleita

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät ovat suuren haasteen edessä: palvelujen kysyntä lisääntyy samalla kun taloustilanne kiristyy.

Esimerkiksi Espoossa, Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa väestö:

  • Kasvaa (muuttovoitto)
  • Ikääntyy
  • Kansainvälistyy

PSOP_kuvaKuntatoimijoiden tuottavuuden on lisäännyttävä, jotta pystymme vastaamaan näihin haasteisiin. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat yksi tapa parantaa toiminnan tehokkuutta – mutta myös kuntalaisille tarjottavien palvelujen laatua ja saatavuutta.

Yhteistyö ja yhteisiä tarpeita palveleva joustavien tietojärjestelmien kehittäminen on myös kustannustehokasta ja kantaa kauemmas kuin pelkkä omien tonttien optimointi.

PSOP: uusi tapa toimia yhdessä tehokkaasti

Espoo, Kouvola, Oulu, Tampere ja Turku ovat yhteistyössä juuri nyt ottamassa käyttöönsä uutta Digian toimittamaa sähköistä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää (PSOP). Hankkeen veturina toimii Kuntien omistama Kuntien Tiera Oy.

Palveluseteliä voidaan hyödyntää esimerkiksi palveluasumisessa, suun terveydenhuollon palveluissa tai päivähoidon palveluissa. Palveluseteli:

  • Lisää kansalaisten mahdollisuuksia valita julkisten palveluntarjoajien lisäksi laadukkaiden yksityisten palveluntuottajien joukosta omia tai omaistensa tarpeita parhaiten palveleva taho
  • Edistää hyvinvointipalvelualan yrittäjyyttä ja monipuolistaa palveluntarjontaa

Perinteisesti palvelusetelikäytännöt ovat vaihdelleet kunnasta toiseen ja vaatineet runsaasti manuaalista työtä. Uuteen sähköiseen järjestelmään siirtyminen yhtenäistää käytäntöjä ja tuo mukanaan huomattavia säästöjä. Moni työvaihe hoituu jatkossa merkittävästi nopeammin. Yksi järjestelmän keskeisistä ominaisuuksista on joustavuus: se soveltuu käytettäväksi kunnasta, järjestämistavasta ja palvelusta riippumatta.

Vastuullista julkisten varojen käyttöä

Espoon sote-kulut ovat vuodessa 730 MEUR luokkaa. Käytämme hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen lapsiltamme ja lapsenlapsiltamme lainattua rahaa. Toiminnan tehostaminen ja kestävyysvajeen pienentäminen on vastuun kantamista heidän tulevaisuudestaan.

Yhdessä tekemisen kustannushyödyt ja toimintamallin monistettavuuden edut saivat Espoon lähtemään PSOP-projektiin. Lisäksi uskon, että sen ansiosta tarjoamme kuntalaisille jatkossa laadukkaampaa palvelua. Kannustan muitakin kuntatoimijoita liittymään PSOP-järjestelmään ja uuden yhteisen toimintamallin käyttäjiksi.

Juha Metso
Perusturvajohtaja
Espoon kaupunki

www.parastapalvelua.fi
Twitter @ParastaPalvelua


digitaaliset palvelut   PSOP   julkinen sektori   sote


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi