Digiarjessa-blogi

Kokonaisarkkitehtuuri: aitoa hyötyä vai pakon sanelema mörkö?

Kokonaisarkkitehtuuri tuli julkishallinnossa kertaheitolla ajankohtaiseksi, kun laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta muuttui siihen velvoittavaksi.

Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Talonrakennus pohjaa arkkitehtipiirroksiin. Kokonaisarkkitehtuuri on samanlainen kivijalka organisaation tietojärjestelmäkokonaisuudelle. Sen sijaan, että yksittäisiä järjestelmiä yhdistetään yhä monimutkaisemmin liitoksin, idea on tarkastella ja kehittää järjestelmiä kokonaisuutena. Päämäärä on järjestelmien yhteentoimivuus, mikä puolestaan takaa organisaation sujuvan ja häiriöttömän toiminnan.

Kokonaisarkkitehtuurityöstä on organisaatiolle aidosti hyötyä, kunhan se onnistutaan toteuttamaan ketterästi.

Honkaranta_iStock_000021599316Large

Miten viedä hanke läpi hallitusti, aikataulussa ja budjetissa pysyen?

Älä mene metsään näissä!

  1. Älä turhaan tee kuvauksia uudelleen. Käytä olemassa olevaa aineistoa!
  2. Älä tavoittele liian suurta kokonaisuutta –­ rajaa, rajaa ja rajaa!
  3. Älä lähde työhön ilman tarkkaan määriteltyjä tavoitteita. Lain määrittelemä viitekehys ohjaa melko laajaan tekemiseen. Vastuu priorisoinnista jää itselle.
  4. Älä anna hankkeen venyä. Tavoittele noin puolen vuoden rutistusta!

…Vaan vältä sudenkuopat näin:

  1. Mammutti kannattaa pilkkoa ennen nielemistä

Selkeä rajaus helpottaa työtä oleellisesti. Arkkitehtuurityölle on määritetty JHS-suosituksessa pakollinen minimisisältö. Senkin puitteissa organisaatio voi, ja sen pitää pohtia rajauksia sen suhteen, miten paljon aikaa, rahaa, asiantuntijoita ja aiempaa aineistoa työhön on käytettävissä. On tärkeä muistaa, että arkkitehtuurityö ei ole kertarysäys, vaan siinä voi edetä askeleittain.

  1. Hyöty irti vanhasta sisällöstä – aloita inventaariolla

On sallittua sekä suositeltavaa hyödyntää ensi vaiheessa kaikkea aineistoa, mitä on jo saatavilla. Ei ole tarkoitus, että jo olemassaolevat arkkitehtuuri- ja muut kuvaukset tehdään uudelleen. Keskeistä on siis aiemman aineiston inventointi ja koostaminen.

  1. Hyödynnä laatukäsikirja, prosessit ja tehtäväluokitukset

Laatujärjestelmätyö ja asianhallinnan kehittäminen (esim. AMS/TOS-määritysten laadinta) tehdään usein laatu- ja asianhallinta-asiantuntijoiden voimin. Laatu- ja AMS/TOS-työstä syntyvät prosessi-, tehtävä- ja toiminnanohjauskuvaukset voivat tarjota hyvän pohjan organisaation toiminta-arkkitehtuurin kuvaamiselle. Tätä arvokasta työtä kannattaakin hyödyntää myös arkkitehtuurityössä.

Digialla on lähes 10 Togaf-arkkitehtuurinormin sertifikaatin omaavaa asiantuntijaa. Autamme mielellämme kokonaisarkkitehtuurityössä ja siihen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää kokonaisarkkitehtuurista:

http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs179


kokonaisarkkitehtuuri   julkinen sektori


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi