Digiarjessa-blogi

Kumihanskat kädessä ja kastike roiskuu – toimivatko tietojärjestelmät tuotannossa?

Mistä ruoka on peräisin? Paljonko mitäkin tuotetta on valmistettu, ja minne erät on lähetetty?

Eri tuotannonaloilla vaaditaan jatkuvasti tarkempaa informaatiota. Jotta tietoa saadaan kerättyä luotettavasti, sähköisen tiedonkeruun pitää olla kunnossa. Voi sanoa, että tietojärjestelmät ovat nykyään yhtä elimellinen osa tuotantoprosessia kuin tuotantolinjan laitteistot.

Usein järjestelmiä lähdetään hankkimaan pitkälle tuotteistettuina pakettiratkaisuina. Kun valmisratkaisu ei vastaa organisaation täsmätarpeisiin, saattaa tehty järjestelmähankinta tuntua epäonnistuneelta.

Järjestelmiä oikeille käyttäjille – ihmisille

Ongelmia ilmenee etenkin, jos yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP) pyritään ratkaisemaan operatiivisen tuotannon tietojärjestelmätarpeita. Joissain tilanteissa ERP riittää mainiosti: etenkin ympäristöissä, joissa tuotanto on pitkälle automatisoitu. Mutta mitä enemmän järjestelmällä on käyttäjiä suoraan tuotannossa, tarvitaan kohdennettuja, tuotanto-olosuhteissa toimivia näkymiä.

Osuvammin tuotannon järjestelmähaasteisiin vastaa erillinen tuotannonohjausjärjestelmä (Manufacturing Execution System, MES).
Miksi?

1. Ohjaava järjestelmä tuo toimintaan jatkuvuutta

Esimerkki: tavaran vastaanottoprosessi elintarvikealalla. Lasti saapuu sisältäen erilaisia raaka-aineita. Kuiva raaka-aine, esimerkiksi pippuri, varastoidaan, ja siinä kaikki. Pakasteille pitää tehdä lämpötilan tarkastusmittaus, jonka omavalvontakirjausta viranomaisraportointi edellyttää.

Pippurin ja pakasteiden kohdalla törmätään siis kahteen erilaiseen työnkulkuun, jotka työntekijän pitää tietää. Entä kun työntekijä sairastuu tai lomailee, ja tilalla on tuuraaja?

Ohjaava tuotannonohjausjärjestelmä ei päästä eteenpäin, ennen kuin kirjaus on tehty. Järjestelmä siis paitsi mahdollistaa omavalvontakirjauksen, myös ohjaa siihen.

Hyöty: Sovittuja toimintatapoja noudatetaan varmasti. Toiminnassa on jatkuvuutta ja laatu pysyy tasaisena. Myös lainsäädännön vaatimukset tulevat varmasti huomioitua.

2. Läpinäkyvyys ja tiedon lisääminen motivoivat tekemistä

Paljonko tällä viikolla on valmistettu? Onko ollut seisokkia? Tuotannonohjausjärjestelmän kautta työntekijät saavat näkyvyyttä siihen, miten oma työ sujuu, ja miten se liittyy kokonaisuuteen.

Hyöty: Asiakkaat ovat usein kertoneet havainneensa, että näkymä työhön kannustaa ja sitouttaa työntekijöitä.

3. Helppokäyttöisyys takaa sujuvan työskentelyn – ja että kirjaukset tulevat tehtyä

Tietojärjestelmien täytyy olla sellaisia, että niitä voi aidosti käyttää tuotanto-olosuhteissa vaikka kumihanskat kädessä. Ihmisiä ei voi pakottaa: jos järjestelmä on liian vaikea, se jää käyttämättä, vaikka kuinka olisi teroitettu kirjausten pakollisuutta. (Lue käytettävyydestä Hanna Sillanpään blogista.)

Siis: Jotta tietojärjestelmän käyttö on sujuvaa ja se tehostaa toivotulla tavalla toimintaa organisaatiossa, sen täytyy olla aidosti suunniteltu organisaation ja sen käyttäjien tarpeisiin.

Kun tarvittava tuki tuotannon prosesseille löytyy tuotannonjärjestelmästä, ei yrityksen toiminnanohjausratkaisu välttämättä vaadi tuotannon osalta pitkälle meneviä sovituksia. Yrityksen järjestelmien elinkaarenhallinta helpottuu ja kustannuksia säästyy.Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi