Digiarjessa-blogi

Onnistuuko asiakaskohtainen ratkaisu pilvipalveluna?

Pilvisovellukset ovat yrityksille jo arkipäivää. Valmisratkaisuja ei aina ole tarjolla, jolloin sovellusalustapalvelut (Platform as a Service, PaaS) ovat hyvä vaihtoehto asiakaskohtaisten pilvipalvelujen kehittämiseen. Mitä lisäarvoa PaaS-pilvisovellukset tarjoavat?

Pilvipalvelut ovat monelle yritykselle jo arkea, kiitos SaaS (Software as a Service) -ratkaisujen, kuten Office 365 tai CRM Online. Pilvipalvelujen edut ovat kiistattomat, tärkeimpinä ketteryys ja kustannustehokkuus. Entistä useampi asiakas preferoi sovellushankinnassaan SaaS-ratkaisuja, mutta aina valmista tai muokattavaa pakettia ei ole tarjolla. Kun siirrytään valmisratkaisuista asiakaskohtaisiin pilvipalveluratkaisuihin, sovellusalustapalvelut ovat vastaus tarpeeseen.

IT-palvelutuotannon kannalta sovellusalustapalveluilla kehitettyjen ratkaisujen ja SaaS-ratkaisujen ero on veteen piirretty viiva, kun mukana on kumppani, joka huolehtii räätälöityyn ratkaisuun liittyvästä jatkuvasta palvelusta. Esimerkiksi Digian kautta palvelu hoituu parhaimmillaan yhdellä laskulla sisältäen myös kapasiteettikustannukset. Tästä aiheesta lisää syksyn aikana!

Microsoft Azure on hyvä esimerkki PaaS-sovellusalustapalvelusta, joka tukee yleisiä kehitystyökaluja ja tarjoaa jatkuvasti kasvavan määrän lisäpalveluja monipuolisten ja integroitujen pilviratkaisujen toteuttamiseen. Digian oman sovellusalustapalvelun avulla ratkaisu voidaan sijoittaa vaikka kotimaiseen konesaliin ja kehittää ketterästi tarvittavat, mobiilit client-sovellukset.

Sovellusalustalle kehitettyjen pilviratkaisujen keskeisiä etuja:

1) Ratkaisun kehittäminen on nopeaa

Pitkät määrittelyt ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseen liittyvät viiveet eivät ole tätä päivää. Pilvipalvelualustan avulla sovelluksen prototyyppi saadaan aikaan nopeasti, ja valmiiden lisäpalvelujen avulla kehittäminen on nopeaa. Aikaa ja resursseja vapautuu käyttökokemuksen ja liiketoimintalogiikan kehittämiseen.

2) Kehityskustannukset laskevat

Pilvipalveluratkaisun kehittämisessä ei tarvita etukäteisinvestointeja. Sovellusalustapalvelun valmiit komponentit mahdollistavat toimintoja, joiden toteuttaminen perinteisillä tavoilla toisi merkittäviä lisäkustannuksia. Esimerkkinä vaikkapa kuormituksen mukaan tapahtuva automaattinen skaalautuminen, palvelut suurten tietomassojen ja liikkuvan kuvan tehokkaaseen jakamiseen tai vahvan käyttäjätunnistuksen integrointi palveluun.

3) Maksat vain siitä, mitä käytät

Sovelluksen käyttämästä kapasiteetista maksetaan todellisen kuukausittaisen käytön perusteella. Pilvisovellus voi skaalautua automaattisesti tai manuaalisesti. Käyttöpiikkien aikaan resursseja voidaan lisätä, kun taas hiljaisena aikana vähempi riittää – ja kustannuskin pienenee.

4) Matala riski ruokkii innovaatioita

Sovellusalustapalvelu madaltaa kynnystä ottaa käyttöön uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Jos ratkaisu ei ollutkaan menestys, menetykset eivät ole kohtuuttomat. Jos ratkaisu taas lähtee lentoon, se skaalautuu lähes rajattomasti ylöspäin. Voi perustellusti sanoa, että innovaatioiden toteuttamiskynnystä madaltamalla pilvipalvelut voivat antaa kilpailuetua.

5) Mahdollistaa modernit käyttöskenaariot

Pilvisovellukset ovat saatavilla mistä tahansa ja erilaisilla päätelaitteilla – turvallisuudesta tinkimättä. Sovellukset tietoineen voidaan lisäksi sijoittaa globaalisti lähelle käyttäjiä ja varmistaa näin parempi käyttäjäkokemus.

Kun pilvipalveluratkaisu on valmis, sen liiketoiminallinen hyöty odottaa vielä ulosmittaamista. Palvelumalliin sopiva tuki ja ylläpitoratkaisu varmistavat täyden hyödyn saamisen uudesta ratkaisusta. Pilvipalvelut ovat rikkoneet kehittämisen ja hallinnan raja-aitoja ketteryyden ja automaation myötä (Ns. ”DevOps”-toimintamalli), mutta monilla pilviratkaisuilla on edelleen varsin perinteiset vaatimukset IT-palvelutuotannolle.

Digialta löydät keskitetyt tuki- ja ylläpitopalvelut niin perinteisillä tavoilla kuin eri pilvipalvelumalleilla toteutetuille ratkaisuille. Lue lisää täältä.


pilvipalvelut   PaaS


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi