Digiarjessa-blogi

Paikka auki – uudistamaan finanssialan toimintatapoja Suomessa

Heikki Sirve | Johtaja19. marraskuuta 2014

Kerroimme elokuussa, että aloitamme uuden, finanssialan palveluliiketoiminnan. Petri Oinonen tiivisti aiemmassa bloggauksessa, mistä palveluliiketoiminnassa on kyse. Tiivistetysti ajatus on, että asiakkaalle mahdollistetaan ydinliiketoimintaan keskittyminen ulkoistamalla perusprosessit Digialle.

Asiakas antaa liiketoimintansa kannalta välttämättömien tukitoimintojen kehittämisen ja ylläpidon Digialle, joka on erikoistunut toteuttamaan halutun prosessin keskitetysti ja kustannustehokkaasti. Asiakkaan ei tarvitse sitoa omaa henkilöstöään toimintoon.

Petri myös lupailee tekstin lopussa, että kerromme loppusyksystä lisää. Nyt olemme edenneet vaiheeseen, jossa ajankohtaiseksi on tullut laajentaa osaajajoukkoamme rekrytoinnein.

Millaista osaamista tarvitsemme liiketoimintaamme?

Digialla on pitkä kokemus finanssialan toimijoiden järjestelmätoimijana: kotimaisena IT-talona tunnemme esimerkiksi sääntelyn asettamat reunaehdot Suomessa. Olemme myös vuosien ajan seuranneet ja osaltamme olleet toteuttamassa teknologista murrosta, joka mahdollistaa uudet toimintatavat myös finanssialalla. Tästä murroksesta uusi palveluliiketoimintammekin juontaa.

Toisaalta siis uusi liiketoimintamme perustuu vuosien asiantuntemukseen. Toisaalta alamme tehdä jotakin Suomessa täysin uutta. Millaista osaamista tarvitsemme yhtälön vahvistukseksi?

Asiantuntijoita, joiden toimintaa ohjaa ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta

Tukiprosessien ulkoistaminen tuo IT-palveluntarjoajalle huomattavasti tavanomaista järjestelmätoimitusta suuremman vastuun. Palveluliiketoiminnan ydinidea on samana toistuvien perustukitoimintojen, sanotaan vaikkapa kaupan selvitysten tai yhtiötapahtumien, automatisointi ja standardointi. Mutta ulkoistuksen toteutukselle sinänsä ei ole mahdollista suunnitella kaavaa: finanssialan toimijat liiketoimintatarpeineen ja -prosesseineen ovat yksilöllisiä.

On siis oltava sekä prosessi- että tietotekniikkanäkemystä: on tunnettava järjestelmät, mutta se ei riitä, vaan on oltava myös syvällinen ymmärrys siitä, mihin järjestelmiä käytetään – siis mihin liiketoimintatarpeeseen ne vastaavat.

Uudistajia, joilla on asenne kohdallaan

Etsimme palveluliiketoimintaan kehitysorientoituneita ihmisiä, jotka suhtautuvat positiivisesti muutokseen. Asiantuntijoitamme ajaa halu ratkaista, miten prosessit järjestetään mahdollisimman kustannustehokkaasti, liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla tukien ja viranomaissäädökset huomioiden.

Tiedon ja osaamisen pitää siis yhdistyä innovatiiviseen, kyseenalaistavaan asenteeseen: voisiko tämänkin asian tehdä jotenkin toisin?

Tiimipelaajia, jotka tahtovat kehittää toimintaa yhdessä

Ja vielä yksi asia. On oltava tiimipelaaja. Kun puhutaan prosesseista tai toimintatavoista, puhutaan samalla aina ihmisistä. Tukiprosessien ulkoistus koskettaa suurta joukkoa ihmisiä sekä asiakkaan että Digian puolella. Jotta prosessit saadaan haltuun ja niitä voidaan suunnitella uudelleen, vaaditaan saumatonta yhteistyötä niiden ihmisten kanssa, jotka käyttävät järjestelmiä päivittäin ja tuntevat prosessit vuosien ajalta.

Odotamme siis tietojärjestelmäosaamista, syvällistä finanssimaailman liiketoimintaymmärrystä, muutosorientoitunutta, innostunutta asennetta ja kykyä toimia hyvässä yhteistyössä. Me puolestamme tarjoamme mahdollisuuden olla mukana kehittämässä Suomessa aivan uudenlaista palveluliiketoimintaa ja siten todella olla mukana uudistamassa finanssialan toimintatapoja.

Innostuitko? Lue lisää verkkosivuiltamme: www.digia.com/tyopaikat


finanssiala   rekrytointi


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi