Digiarjessa-blogi

Konttiteknologia on merkittävimpiä tekniikan murroksia juuri nyt

Mitä jos voisit jakaa valmiiksi asennettuja sovelluksia kevyemmin ilman virtuaalikoneita ja käyttöjärjestelmiä? Mitä jos voisit skaalata sovellusten tuotantokapasiteettia silmänräpäyksessä kuormituksen mukaan? Se on mahdollista – konttiteknologian avulla.

Konttiteknologiat ovat yksi tämän hetken merkittävimpiä teknologisia murroksia.

Mitä kontit ovat ja mitä ne pitävät sisällään? Konttiteknologia tarkoittaa käytännössä sitä, että yksittäinen sovellus voidaan paketoida kontiksi, jota voidaan ajaa sitä tukevalla ajoalustalla käyttöjärjestelmäriippumattomasti.

Konttiteknologian läpimurto voidaan nähdä loogisena jatkeena kehitykselle, joka aiemmin vapautti käyttöjärjestelmät virtualisoinnin avulla fyysisestä alustariippuvuudesta. Tämä tapahtui pitkälti 2000-luvun alussa alkaneen voimakkaan kaupallisen virtualisointikehityksen ansiosta.

Konttien ja virtualisointitekniikan eroa voidaan havainnollistaa vaikkapa seuraavalla mielikuvaharjoituksella:

Haluan luoda minimalistisen sovelluksen, “Hello World”, ja paketoida sen ajettavaksi sekä konttina että virtuaalikoneena. Jaeltaessa sovellusta virtuaalikoneen kanssa saattaa sen koko olla useita gigatavuja, kun taas konttina sovelluksen koko voidaan mitata parhaimmillaan kilotavuissa.

Pienemmästä koosta on paljon etuja:

  • Uusia kontteja voidaan käynnistää millisekunneissa verrattuna virtuaalikoneiden jopa usean minuutin käynnistymisaikoihin.
  • Pienempi koko mahdollistaa myös sovelluksen nopeamman jakelun tietoverkkojen yli.

Miksei tätä keksitty jo aikaisemmin?

Kyseessä ei ole uusi teknologia. Jo viime vuosikymmenellä esimerkiksi Solaris ja AIX-käyttöjärjestelmissä esiteltiin vastaavia kaupallisia ja käyttöjärjestelmäriippuvaisia teknologioita, mutta todellisen läpimurron konteille takasi vasta uusien avoimen lähdekoodin Linux-käyttöjärjestelmäytimien tuki. Konttiteknologian avulla sovelluksia voidaan ajaa konteissa omina suojattuina prosesseinaan ilman tarvetta raskaalle virtualisointikerrokselle.

Konttiteknologioiden läpimurtoa on johtanut melko yksinvaltaisesti maaliskuussa 2013 perustetun yhdysvaltalaisen Docker Inc. -yrityksen samanniminen ajoalusta konteille. Kuvaavaa tekniselle kehitykselle on, että useat yhdysvaltalaisen Fortune 50 -listan yrityksistä siirtyivät itse käyttämään konttiteknologiaa Dockerin avulla jo ennen kuin siitä oli virallisesti julkaistu tuotantokelpoista versiota. Monet näistä yrityksistä, kuten Amazon, Google, Microsoft ja IBM, ovat alkaneet tarjota tukea Docker-konteille niin, että kontteja voidaan ajaa suoraan näiden palveluntarjoajien pilvipalveluissa.

Tulemme varmasti näkemään myös kilpailevia konttiteknologioita, kuten tällä hetkellä kehitteillä olevan CoreOS Linux -jakeluversion Rocket-ajoalustan, joka pääpiirteittäin lupaa myös Docker-yhteensopivuutta.

Myös Microsoft ja monet perinteiset teknologiatarjoajat ovat olleet tuomassa mukaan omaa kehityspanostaan Dockerin mahdollistamiseksi omissa ratkaisuissaan. Microsoft on luvannut natiivin tuen Docker-konteille seuraavaan Windows 10 -käyttöjärjestelmäänsä, ja esimerkiksi IBM:n WebSphere:n Liberty Profile mahdollistaa sovelluspalvelimen toimintojen pilkkomisen konteissa ajettavaksi ja jaeltavaksi.

Ja miten Digialla hyödynnetään konttiteknologiaa? Siitä lisää täällä.

Tilaa Digian blogikirjoitukset suoraan sähköpostiisi


docker   konttiteknologia


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi