Digiarjessa-blogi

Budjetointi – taloushallinnon kulmakivi vai villiä veikkausta?

Kvartaali 1 on takana. Aika siis katsoa mennyttä ja ruotia, mikä tällä kertaa meni pieleen. Tai no – ehkä myös pohtia sitä, missä onnistuimme tai mistä voisimme ottaa opiksemme, jotta olisimme loppuvuonna vielä parempia työtovereita ja yhteistyökumppaneita sekä yltäisimme entistä parempiin saavutuksiin.

Mutta tiedämmekö itse asiassa, miten alkuvuosi meni? Onko meillä käytettävissä tarvittava tieto siitä, mistä löytyvät ne onnistumisen hetket, jotka ansaitsivat samppanjamaljan kohottamisen? Tai toisaalta: löydämmekö todellisia syitä sille, miksi kompuroimme tällä kertaa pahasti?

042_metro_Digia

Taloushallinto nähdään usein yrityksissä erillisenä saarekkeena, jonka keskeisin tavoite on seurata, miten meillä koko yrityksenä menee. Talouden lukujen linkitys osaksi liiketoiminnan johtamista jää usein sangen ohueksi. Emme osaa riittävästi hyödyntää lukuja yksikkötasolla osana jokaisen liiketoiminnasta vastaavan arkipäivää.

Talouden lukujen linkittäminen osaksi prosesseja auttaa meitä keskittymään oikeisiin asioihin. Se auttaa muun muassa…

  • tunnistamaan kannattavat asiakkaat, joihin meidän tulee panostaa jatkossakin
  • myyntiä myymään oikeita ja kannattavia asioita
  • tuotantoa tuottamaan tavaraa mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, jotta kassavirrat säilyvät toivotunlaisina.

Excel, bingo ja se kolmas tapa budjetoida

Talouden prosesseista vuotuinen liiketoiminnan budjetointi on meille usein se kaikkein näkyvin, ja ehkä myös tuskaisin. Sen avulla luodaan raamit ja tavoitetaso seuraavan vuoden tekemiselle. Kaikki ovat kuulleet kauhutarinoita excel-härveleistä, joita yhdistelemällä jopa suurten konsernien budjetit syntyvät. Hurjimmat legendat kertovat jopa bingopeleistä, joita pelaamalla seuraavan vuoden luvut arvotaan paperille.

Tämän ruletin jälkeen voimme hyvin luottavaisin mielin suunnata kohti seuraavaa tilivuotta ja sen haasteita – vai?

Asian voi tehdä myös toisin. Kiitos teknologian kehittymisen, budjetoinnin prosesseja on mahdollista yhdenmukaistaa ja automatisoida niin, että toimimme tehokkaasti ja yhtenäisellä tavalla läpi suurenkin organisaation. Moderneja budjetoinnin ja analysoinnin työkaluja hyödynnettäessä controllereiden työpäivät eivät enää kulu kaikenkirjavien exceleiden tulkitsemiseen ja yhdenmukaistamiseen. He voivat keskittyä siihen, missä ovat parhaimmillaan, eli liiketoiminnan tukemiseen tiedolla johtamisessa.

Uuden teknologian mahdollistamana pystymme hellävaraisesti ohjaamaan ihmiset yhteiseen selkeään toimintamalliin ja unohtamaan turhan taiteellisuuden ja sooloilun budjetoinnin ajaksi. Pystymme varmistamaan, että budjettia tehdessä puhumme samaa kieltä ja ymmärrämme asiat samalla tavalla. Teknologia varmistaa, että johtopäätösten taustalla on samat olettamat ja taustatiedot, jolloin budjetointi on yhteismitallista kautta linjan. Ennen kaikkea voimme tarjota budjettivastuullisille luonnollisen ja miellyttävän tavan tehdä budjettia. Voimme esimerkiksi budjetoida eurojen sijaan henkilötyötunteja, kiloja, kuutioita tai kappaleita – mikä itse kullekin on se luontevin tapa päästä luotettavaan lopputulokseen.

Kerran vuodessa vai jatkuvasti iteroiden?

Kerran vuodessa tehtävä budjetointi luo toki luonnolliset raamit seuraavan vuoden tekemiselle. Voimme kuitenkin haastaa sen merkityksen nykyisissä vauhdilla muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä. Budjetoinnin, seurannan ja ennustamisen pitäisi olla läpi vuoden tapahtuva iteratiivinen prosessi, jossa haetaan jatkuvasti merkkejä muutoksista niin sisäisesti kuin markkinoilta. Pystymme reagoimaan muutoksiin välittömästi, mutta kuitenkin maltillisesti, heiluttamatta laivaa liikaa kerrallaan. Voimme esimerkiksi mukautua hinnanmuutoksiin hiljalleen nostamalla asiakashintoja vaiheittaisesti, jolloin asiakaspoistuman riski säilyy hallittavana. Jatkuva arviointi ja seuranta tuovat liiketoimintaan sitä tänä päivänä paljon puhuttua ketteryyttä ja proaktiivisuutta, jota itse kunkin liiketoiminnon johtamiseen peräänkuulutetaan.

Vaikka tällä hetkellä monella meistä onkin jo kevättä rinnassa, nyt olisi erinomainen hetki miettiä sitä, miten haluamme tehdä budjetointia ensi syksynä.

  • Olisiko prosesseissa ja toimintamalleissa kehitettävää?
  • Saataisiinko moderneilla työkaluilla kauan kaivattua tehokkuutta ja automatisointia budjetoinnin läpivientiin kautta organisaation?
  • Tai voitaisiinko analytiikan avulla tuoda uudenlaista läpinäkyvyyttä toteumien seurantaan ja ennakointiin?


Digian analytiikkapalvelut on luotu ennakoimaan muutoksia, nopeuttamaan päätöksentekoa ja virtaviivaistamaan johtamista. Tarjoomamme kattaa modernit työkalut talouden ohjaukseen niin suunnittelun kuin seurannan osalta. Lue, kuinka hiljattain täydensimme tarjoomaamme solmimalla kumppanuuden Konsultnetin kanssa!


tiedon hyödyntäminen   analytiikka


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi