Terveysteknologian ja tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä

analytiikka

rekrytointikuvia-2021-web-188

Teknologia kehittyy alituiseen ja terveydenhuollon teknologiat siinä mukana. Miltä nykyaikainen, kehityksen aallonharjalla etenevä terveysteknologia näyttää? Minna Häkämies vastaa muun muassa tähän kysymykseen.

terveysteknologia

Terveydenhuollon näkemyksellinen analytiikka, AI ja IoT digiajassa

Terveyden ja hyvinvointitiedon analytiikka on jo jonkin aikaa ollut digitalisaation aallon harjalla. Mm. Quantified Self-liike on maailmanlaajuisesti nopeasti kasvava trendi, jossa ihmiset uusien laitteiden ja teknologian avulla keräävät, analysoivat ja hyödyntävät kaikkea mahdollista omaan kehoon, ympäristöön ja toimintaan liittyvää dataa.

Pelkästään erilaisia terveyteen liittyviä appeja arvioitiin maailmassa olevan tarjolla 325 000 vuonna 2017 (Lähde: mHealth Economics 2017 – www.research2guidance.com). Älypuhelinsovellusten, puettavien sensorien, verkkopalveluiden ja muiden teknisten apuvälineiden kanssa ihmiset keräävät dataa, joka liittyy niin ruokailuun, mielialoihin, fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn, ajankäyttöön, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, liikkumiseen kuin nukkumiseen. Keskeisenä ajatuksena on oman henkilökohtaisen tiedon hyötykäyttö elämänlaadun parantamisessa.

Terveydenhuollon digitalisaation aallonharjalla

Suomessa mm. sosiaali- ja terveysalan myllerrys, pitkään jatkunut ikärakenteen muutos ja suomalaisten into erilaisten teknisten laitteiden hyödyntämiseen ovat luoneet vahvan maaperän digitaalisen arjen tuomisessa myös osaksi terveyden- ja vanhustenhuoltoa.

Tässä kuviossa Vivago Oy:n hyvinvointirannekkeet ovat omalta osaltaan digimurroksen sanansaattajia. Hyvinvointirannekkeen avulla on helppoa niin henkilön itsensä, omaisten kuin hoitohenkilökunnan seurata hyvinvointia, kuntoisuutta ja hoidon vaikuttavuutta. Vivago rannekkeen rekisteröimät tiedot muodostavat myös pohjan erilaisille hälytyksille, joiden avulla hoitohenkilökunta pystyy nopeasti reagoimaan asiakkaan kuntoisuuden muutoksiin akuuteissakin tilanteissa. Tässäpä esimerkki todella merkityksellisestä digitalisaation hyödyntämisestä arjen tekemisessä, jota Vivago ja Avarea osana Digiaa osaltaan yhdessä edistävät.

Tiedon omistajuus ja tekoälyn etiikka

Rannekkeet, mittarit ja seurantasensorit tuottavat merkittävän määrän digitaalista tietoa, joka luo uudenlaisen rikkaan tietovarannon sen haltijalle. EU:n laajuinen GDPR ja erityisesti sen artikla 22 on korostetusti nostanut esille kuluttajan oikeudet oman dataansa omistajuuteen. Se takaa kuluttajalle laajat oikeudet dataansa ja sen hyödyntämiseen, erityisesti siihen, että hänellä on oikeus tietää mihin perustuen sovellutukset/hyödyntävät tahot suosituksia datan perusteella antavat.

Eettisestä näkökulmasta avoimuus ja läpinäkyvyys ovat aivan erityisessä avainasemassa terveyden alalla digitalisaation ja AI:n kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Myös Suomen elinkeinoministeriö on nostanut tekoälyn eettiset haasteet ja niihin vastaamisen julkisen keskustelun haastamalla yritykset pohtimaan näitä asioita. Me Digialla olemme myös ottaneet haasteen vastaan.

Tekoälyn tarjoamat konkreettiset mahdollisuudet

Edistyneellä analytiikalla on eittämättä merkittävät mahdollisuudet nostaa valtavista datamassoista niin yksilö- kuin ryhmätasolla esiin yllättäviä havaintoja, korrelaatioita ja oivalluksia. Kuten esim. tunnistaa Vivagon hyvinvointirannekkeen mittaamista univalverytmin poikkeavuuksista esiin kivun, potentiaalisen virtsatietulehduksen tai lääkityksen epätasapainon. Seikka, jonka havaitseminen ilman ranneketta voisi pitkittyä, hoitoon pääsy viedä aikaa ja siten itse hoidon aloittamisen viivästyminen johtaa huonompaan hoitovasteeseen ja hoitokustannusten kasvuun.

Toisaalta laajempia asiakaskokonaisuuksia analysoimalla voidaan tunnistaa, verifioida, kvantifioida ja nostaa selkeästi esiin esim. henkilökuntaresursseja eniten tarvitsevat ryhmät, heidän tarpeidensa vastaamiseen menevät resurssimäärät ja luoda toimenpidesuosituksia vaikkapa resurssi- ja työvuorosuunnittelun pohjaksi. Edistyneen analytiikan pohjalta voidaan luoda tekoälyä nopeuttamaan päätöksentekoa sekä parantamaan asiakas- ja myös työntekijäkokemusta. Ja koska tekoälyyn sisältyy ajatus oppimisesta, mahdollisuudet jatkuvaan päätöksenteon paranemiseen kaikkien sidosryhmien näkökulmasta ovat olemassa.

Tilaa Digian blogikirjoitukset suoraan sähköpostiisi


analytiikka

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi