Digiarjessa-blogi

Tietojärjestelmät tukevat suunnitelmallisiin SOTE-palveluihin siirtymistä

placeholder_200x200

Tuoreessa katsauksessa esittelemme näkemyksemme, kuinka SOTE-palvelut on mahdollista toteuttaa asiakaskeskeisesti. Asiakas alkaa liukua kohti toiminnan keskiötä, kun hyvinvointia ohjataan suunnitelmapohjaisesti.

sote-tietojärjestelmät.jpg

Kollegani Jussi kirjoitti, kuinka tiedon yhteiskäyttöisyys on keskeinen ensimmäinen askel, kun SOTE-palvelut halutaan toteuttaa asiakkaan näkökulmasta. Tiedon yhteiskäyttöisyys ei kuitenkaan vielä takaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä.

Asiakas alkaa liukua kohti toiminnan keskiötä, kun hyvinvointia ohjataan suunnitelmapohjaisesti. Keskeinen elementti yhä suunnitelmallisempiin palveluihin siirtymisessä on yli organisaatioiden menevät asiakaspolut. Kun sosiaalipalvelut, sairauksien hoito sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito toteutuvat kaikkialla Suomessa yhteisen mallin mukaan, terveys- ja sosiaalihuolto toteutuvat tasalaatuisesti ja samoilla resursseilla kaikkialla Suomessa.

Hoidon painopiste siirtyy sairauksien parantamisesta yhä enemmän kohti terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa.

Perustason suunnitelmat ovat yleisiä. Ne koskevat koko väestöä, tietyn palvelun kuten kotihoidon toteuttamista tai tietyn sairauden hoitokäytäntöjä. Akuutteihin ja kroonisiin vaivoihin tulee olla omat suunnitelmansa. Terveen asiakkaan kohdalla suunnitelma liittyy siihen, kuinka henkilö ylläpitää hyvinvointiaan. Samalla hoidon painopiste siirtyy sairauksien parantamisesta yhä enemmän kohti terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa.

Yleisiä suunnitelmia täydennetään tarpeen mukaan yksilöllisillä tai tiettyä asiakassegmenttiä koskevilla suunnitelmilla. Asiakassegmenttejä voivat olla esimerkiksi opiskelijat, vanhukset tai tietty ikäryhmä, vaikkapa 40–50-vuotiaat. Asiakkaalla voi siis olla useita eri suunnitelmia samaan aikaan. Suunnitelmat ja niihin liittyvät suositukset ja ohjeet ovat saatavilla digitaalisissa palvelukanavissa, ja niitä käydään ammattilaisten kanssa läpi sekä kasvokkaisissa tapaamisissa että muita palvelukanavia hyödyntäen.

Entistä suunnitelmallisempaan malliin siirtymistä tukevat tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat ajantasaisen tiedon asiakkaista ja useiden prosessien digitalisoinnin ja automatisoinnin, esimerkiksi automaattiset kutsut ikäkausitarkastuksiin. Esimerkiksi kaikki tiettynä vuonna 45 vuotta täyttävät miehet voisivat saada automatisoidun kutsun ikäkausitarkastukseen. Siellä heidän kanssaan käydään läpi 40–50-vuotiaille miehille kohdistettu hyvinvointisuunnitelma, joka voi kattaa ohjeita esimerkiksi ruokailusta ja liikunnasta. Vaikkapa verikokeiden perusteella olisi mahdollista saada lisäksi yksilöllisiä ohjeita esimerkiksi ruokavalioon. Näinkin yksilölliselle tasolle viety ennaltaehkäisevä hoito tulee yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin sairaudenhoito.

SOTE-palvelut ja hyvinvointia tukevat suunnitelmat ovat parhaimmillaan mahdollistajia proaktiiviselle terveyden ylläpitämiselle.

Kannattaa huomata, että suunnitelmallisessa terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä keskeinen toimija on asiakas itse. SOTE-palvelut ja hyvinvointia tukevat suunnitelmat ovat parhaimmillaan mahdollistajia proaktiiviselle terveyden ylläpitämiselle. Erilaiset digitaaliset palvelut yleistyvät, ja asiakkailla on yhä enemmän välineitä oman hyvinvointinsa seurantaan ja edistämiseen. Digitaalisten palvelukanavien kautta olisi mahdollista saada ammattilaisilta palautetta vaikkapa suunnitelmissa edistymisestä, ruokapäiväkirjan merkinnöistä tai erilaisista itse mitatuista terveysarvoista.

Asiakaspolut ja -suunnitelmat koostuvat yksittäisistä palveluista. Kun tieto liikkuu, hoitokäytännöt ovat suunnitelmallisia, ja asiakaspoluissa tarvittavat palvelut on kuvattu, asiakas alkaa jo toden teolla lähentyä toiminnan keskiötä.

Olemme kuvanneet kokonaisuutta tarkemmin tuoreessa katsauksessa:

New Call-to-action


sote


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa