Digiarjessa-blogi

Toiminnanohjauksen kypsyysmalli – millä tasolla te olette

Digia Oyj6. toukokuuta 2016
placeholder_200x200

Toiminnanohjauksen kypsyysmalli kertoo, kuinka kehittyneesti käytätte toiminnanohjausta. Katso neljä perustasoa ja arvioi, millä tasolla teidän organisaationne on.

toiminnanohjauksen_kypsyystaso.jpg

Toiminnanohjausjärjestelmä lähdetään nykyään rakentamaan melkein aina liiketoiminnan lähtökohdista. Se on hyvä askel kohti kokonaisvaltaista toiminnanohjausta.

Toiminnanohjausjärjestelmää voi myös arvioida laajemmin, miten hyödyllinen se on organisaatiolle. Pidemmälle mennessä integraatio paranee ja mukana olevien osapuolten määrä kasvaa.

Toiminnanohjausjärjestelmien toteutuksen evoluutio voidaan karkeasti jakaa neljään kypsyystasoon.

  1. Taloushallinnon ERP-järjestelmä. Muut funktiot käyttävät toiminnanohjaukseen joko Exceliä tai erillisiä integroimattomia järjestelmiä.
  2. Laaja ERP-järjestelmä. Taloushallinnon lisäksi järjestelmää tukee yrityksen tärkeimpiä funktioita ja niiden toiminnan ohjausta. Lisäksi käytössä voi olla pistemäisiä erillisiä tai löyhästi integroituja järjestelmiä. Suuret monoliittiset ERP-toteutukset putoavat yleensä tähän kategoriaan.
  3. Kokonaisvaltainen ERP-toteutus, joka koostuu “perus-ERP:stä” (joka voi kattavuudeltaan olla kakkostason ERP-järjestelmää suppeampi) ja useista siihen integroiduista moduuleista, jotka muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden: kaikki integroidut järjestelmät käyttävät samaa reaaliaikaista taustadataa.
  4. Arvoketjussa integroitu ERP-toteutus. Yrityksen sisäisestä näkökulmasta toiminnallisuus vastaa kolmostason toteutusta, mutta integraatio arvoketjussa ylittää yritysrajat, jolloin myös toimittajat ja/tai asiakkaat pystyvät toimimaan yhteisen ja reaaliaikaisen tiedon pohjalta.

Suurimmat hyödyt järjestelmästä saa tietenkin, jos pyrkii ylimmille tasoille. Lue lisää tasoille 3 ja 4 pääsemisestä oppaastamme, jonka voit ladata alla olevasta kuvakkeesta.

New Call-to-action


toiminnanohjaus


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi