Digiarjessa-blogi

Toiminnanohjaus - ei pelkkä ERP

Toiminnanohjaus tai toiminnanohjausjärjestelmä on suomenkielinen vastine ERP:lle tai ERP software:lle. ERP tulee sanoista Enterprise Resource Planning, joka viittaa näiden järjestelmien historiaan ja lähtökohtiin etenkin yrityksen taloushallinnon työkaluna.

kynat

Tästä syystä parempi termi olisikin toiminnan ohjaaminen ja siihen liittyvät järjestelmät, jolloin tulkinta on laajempi ja kattaa kaikki yrityksen toiminnan ohjaamiseen tarvitsemat järjestelmät, esimerkiksi:

  • asiakkuuksien hallinta
  • toimittajien hallinta
  • henkilöstöresurssien hallinta
  • (digitaalisten) palveluiden hallinta
  • ydintiedon ja IoT-datan hallinta.

Tästä näkökulmasta lähtemällä ei päädy yhteen massiiviseen ja monoliittiseen ERP-järjestelmään, vaan järjestelmäkokonaisuuteen, joka koostuu useista modulaarisista ja keskenään hallitusti integroiduista järjestelmistä.

Modulaariseen järjestelmäkokonaisuuteen perustuvalla lähestymistavalla on useita etuja:

Oikea ratkaisu oikeaan tarpeeseen

Modulaariseen kokonaisuuteen perustuvalla lähestymistavalla voidaan valita kuhunkin tarpeeseen parhaiten soveltuva ratkaisu. Vanhalla lähestymistavalla valitaan yleensä juuri sillä hetkellä kriittisimmät tarpeet parhaiten täyttävä ratkaisu, ja joudutaan sitten tekemään kompromisseja muilla osa-aluilla.

Mahdollisuus järkevään vaiheistukseen

Toteutetaan kriittisimmät osa-alueet (moduulit) ensin, jolloin saadaan ne nopeammin käyttöön ja maksamaan itseään takaisin. Ratkaisua voidaan sen jälkeen täydentää halutussa järjestyksessä ja halutulla aikataululla.

Pienemmät riskit

Edellisen kohdan osa-alueittain vaiheistettu toteutusmalli pienentää merkittävästi myös hankkeen riskejä: enää ei puhuta yhdestä massiivisesta investoinnista, vaan sarjasta pienempiä investointeja. Tämä helpottaa merkittävästi esimerkiksi investointilaskelmien tekoa, kun ne voidaan kohdistaa määriteltyihin ja rajattuihin kokonaisuuksiin.

Helpompi elinkaaren hallinta

Toteutuksen modulaarisuus helpottaa järjestelmäkokonaisuuden elinkaaren hallintaa ja päivittämistä: vanhentuneet tai muuttuneita tarpeita huonosti palvelevat järjestelmän osat on mahdollista korvata uusilla järkevällä aikataululla ja kustannuksilla, koska enää ei puhuta koko ERP-järjestelmän versionvaihtoprojektista.

Opas: Toiminnanohjaus kilpailukyvyn kasvattajana

Tuore oppaamme on tarkoitettu ensisijaisesti liiketoimintajohdon luettavaksi. Oppaan tavoitteena on auttaa ymmärtämään:

  • Mitä kaikkea kokonaisvaltainen toiminnanohjaus mahdollistaa?
  • Mitä kokonaisvaltainen toiminnanohjaus vaatii?
  • Mitkä ovat  modulaarisen järjestelmäkokonaisuuden hyödyt?

Lataa opas täältä:

 

 New Call-to-action


toiminnanohjaus


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi