Digiarjessa-blogi

Tarvitsevatko matkalaskusi oman ohjelman?

Vesa Hack l Johtava konsultti20. huhtikuuta 2016

Toiminnanohjausjärjestelmää ei välttämättä kannata hankkia omalle organisaatiolle räätälöitynä, sillä organisaatioiden tarpeet ovat usein samanlaisia.toiminnanohjaus_pilvi.jpg

Takavuosina monet asiakkaat pitivät omia tarpeitaan yhtä erityisinä kuin Ilkka Kanerva punaisia tulppaaneja boksereissaan. Haluttiin kehittää prosesseja ja toimintatapoja ensin ja etsiä sitten niitä vastaavat ratkaisut. Joskus tästä seurasi megalomaanisia megaprojekteja, joissa organisaation tavanomaisia perustoimintoja varten räätälöitiin uniikkeja ratkaisuja. Tulokset vaihtelivat erinomaisista onnistumisista hitsin vaikeisiin tilanteisiin.

Olen marinoitunut ICT-alalla vuodesta 2001. Tänä aikana asiakkaiden usko oman liiketoiminnan ainutlaatuisuuteen on karissut. Minä en ole ainutlaatuinen, sinä et ole ainutlaatuinen, eivätkä edustamamme organiosaatiotkaan ole yleensä ainutlaatuisia. Näin emme tarvitse myöskään ainutlaatuisia ratkaisuja perustoiminnan pyörittämiseen. Uudet liiketoimintaideat ja innovaatiot ovat toki asia erikseen, mutta matkalaskujen raportointi onnistuu samoilla mobiilisovelluksilla kuin kaikilla muillakin!

Hyödynnä valmiita ratkaisuja

Olen ollut aktiivinen asiakkuudenhallinnan (CRM) alueella yli kymmenen vuotta. Tämä on ollut hyvä uravalinta siksi, että CRM-ratkaisut (ja toimintatavat) ovat kehittyneet etunojassa moniin muihin alueisiin nähden.

Osittain tämä on varmasti johtunut Salesforcen ja Microsoftin verisestä kilpailusta asiakkuudenhallinnan valokeilassa. Oman kokemukseni pohjalta väitän silti myös, että asiakasrajapinnan toiminnan kehittäminen saa monen yritysjohtajan sydämen pamppailemaan hieman kiivaammin kuin laskutus tai dokumenttienhallinta, vaikka nekin ovat tärkeitä.

Johtavat CRM-ratkaisut on saanut pilvestä jo vuosia, kun taas toiminnanohjauksen puolella pilven hyödyntäminen on vielä melko uusi juttu. Samoin asiakkuudenhallinnan kehityshankkeissa on jo pitkään hyödynnetty valmiita ratkaisuja ja mietitty, miten ne voisivat sellaisinaan parhaiten tukea asiakasrajapinnan tarpeita. Usein tulokset ovat olleet erinomaiset. Paria hieman kirvelevää epäonnistumista lukuun ottamatta olen tästä itsekin kävelevä todiste.

Toiminnanohjausta pilvessä

Tänä päivänä yhä useammassa organisaatiossa halutaan hyödyntää toiminnanohjauksen (ERP) kehitettämisessä markkinoiden johtavia, valmiita ratkaisuja. Tällöin tulee kyseeseen toiminnanohjaus pilvipalveluna. Haaveissa on nopeasti käyttöön otettava pilvipalvelu, johon päivittyvät uudet digiajassa tarvittavat ominaisuudet muutaman kerran vuodessa.

Ratkaisuja ei haluta muokata paljon, vaan omia toimintatapoja ja prosesseja yksinkertaistetaan yleisiä käytäntöjä vastaaviksi. “Emme tee jatkossa näin vain siksi että aina on tehty näin.”

Nykyinen valmisratkaisuja himoitseva tapa uudistaa toiminnanohjausta on tietenkin paljon edullisempi ja joustavampi kuin vanha, räätälöintiin perustuva ajattelu. Valmis, mahdollisimman vähän muokattu ERP mahdollistaa ratkaisujen päivittymisen jatkuvasti uusia tarpeita vastaavaksi.

Tällainen ratkaisu asettaa haasteita organisaatioiden kyvykkyydelle johtaa muutosta, koska tavat tehdä asioita muuttuvat myös.

Teimme oppaan auttamaan toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa. Lataa se alla olevasta kuvakkeesta.

New Call-to-action


toiminnanohjaus


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi