Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Avoin data – kotimaisen elintarviketuotannon kasvun paikka?

Päättäjämme niin poliittisella kuin kaupallisella tasolla kantavat puheissaan huolta kotimaisen elintarviketarjonnan kilpailukyvystä. Tämän huolen taustalla ovat ihan taloudelliset seikat arvoketjun työllistävyysnäkökulmasta ja pelko elintarvikeomavaraisuuden alenemisesta.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Minne arvoketju kallistuu, kun kuluttaja on ohjaksissa?

Bloggasin aiemmin siitä, kuinka yritysten arvoketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Samaa aihetta voi tarkastella vielä kuluttajaperspektiivistä. Hyödykkeiden kulutusketju on muuttunut yhä selkeämmin kuluttajavetoiseksi:

[Lue lisää]