Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Kohti avointa dataa

Valtionvarainministeriön JulkICT-toiminto on käynnistänyt metatietopalveluiden esiselvityksen. Mistä on kyse ja mikä metatietopalvelu on? Kuka sitä käyttää ja miksi? Tästä saimme tietoa 14.9. pidetyssä Julkishallinnon metatietopalvelut (VATI-projekti) väliraportin esittelytilaisuudessa.

[Lue lisää]


Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Metatietoa, THS:ää ja roskiskunnossa olevaa lainsäädäntöä

Elokuussa järjestettiin jälleen Talentum Events -seminaari sisällön ja dokumenttien hallinnasta. Ensimmäisenä päivänä kuultiin THS- sekä metatietopainotteisia puheenvuoroja keskusteluineen. Alla hieman tunnelmiani tapahtuman ensimmäisestä päivästä.

[Lue lisää]


Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Oracle WebCenter Content - työvälineitä dokumenttienhallintaan

Päätös-, sopimus- tai tuotekehitysprosessia voi tehostaa merkittävästi tehostamalla prosessiin liittyvien dokumenttien hallintaa. Tehostamisen lisäksi oikealla dokumenttienhallinnalla voidaan välttää sanktioita (esim. auditointisakot, juridiset kiistat) joita syntyy, mikäli dokumenteista ei löydetä eheitä ja oikeita versioita.

[Lue lisää]


Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Tietotulvasta dokumenttien hillintään

Arvion mukaan jokainen meistä tuottaa jopa 10 hyllymetriä tietoa vuodessa, jos sisällöt tulostettaisiin (Lyman, 2003). Yhtä lailla yrityksissä tietoa syntyy digitaaliseen muotoon enemmän kuin koskaan historiamme aikana. Yritysten toiminnalle keskeistä on sekä hallita keskeistä tietoa, että pystyä hävittämään turhat tiedot.

[Lue lisää]