Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Avoin data – kotimaisen elintarviketuotannon kasvun paikka?

Päättäjämme niin poliittisella kuin kaupallisella tasolla kantavat puheissaan huolta kotimaisen elintarviketarjonnan kilpailukyvystä. Tämän huolen taustalla ovat ihan taloudelliset seikat arvoketjun työllistävyysnäkökulmasta ja pelko elintarvikeomavaraisuuden alenemisesta.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Onko elintarvikearvoketju oikeasti ketju – vai osasia vain?

Ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Vanha totuus pätee myös elintarvikearvoketjuun, jonka muodostavat minimissään ainakin seuraavat toimijat:

Alkutuottajat → Teollisuus → Logistiikka → Vähittäiskauppa.

[Lue lisää]